October 27, 2016

OpenLifeChallenge

OpenBazaar – Framtidens e-handel med öppna marknadsplatser för transaktioner, gåvor och byten är här!

OpenBazaar är sen en tid tillbaka en fungerande bazaar för transaktioner, gåvor och bytesekonomi. Som OpenBazaar beskriver på det på sin hemsida som: "En Fri Marknad för alla. Inga kostnader. Inga begränsningar."

The post OpenBazaar – Framtidens e-handel med öppna marknadsplatser för transaktioner, gåvor och byten är här! appeared first on OpenLifeChallenge.

av OpenLifeChallenge den October 27, 2016 11:30

October 26, 2016

Ubuntu.se

How to Check Bad Sectors or Bad Blocks on Hard Disk in Linux

Let us start by defining a bad sector/block, it’s a section on a disk drive or flash memory that can not be read from or written to anymore, as a result of a fixed physical damage on the disk surface or failed flash memory transistors.

As bad sectors continue to accumulate, they can undesirably or destructively affect your disk drive or flash memory capacity or even lead to a possible hardware failure.

It is also important to note that the presence of bad blocks should alert you to start thinking of getting a new disk drive or simply mark the bad blocks as unusable.

October 26, 2016 19:55

24 Must Have Essential Linux Applications In 2016

The world of Linux, everything is full of alternatives. You have to choose a distro? You have got several dozens of them. Are you trying to find a decent music player? Alternatives are there too.

But not all of them are built with the same thing in mind – some of them might target minimalism while others might offer tons of features. Finding the right application for your needs can be quite confusing and a tiresome task. Let’s make that a bit easier.

Best free applications for Linux users

I’m putting together a list of essential free Linux applications I prefer to use in different categories. I’m not saying that they are

October 26, 2016 14:55

October 24, 2016

Ubuntu.se

Why Security Distributions Use Debian

Debian may not talk a lot about security, but then fish rarely talk about water, either.

What do distributions like Qube OS, Subgraph, Tails, and Whonix have in common? Besides an emphasis on security and privacy, all of them are Debian derivatives -- and, probably, this common origin is not accidental.

At first, this trend seems curious.

October 24, 2016 05:06

October 19, 2016

Ubuntu.se

How to use IP (replacement for ifconfig) Command on Linux

IP command is similar to ifconfig, which is very familiar for assigning Static IP Address, Route & Default Gateway, etc.,.

ifconfig command was deprecated due to no maintenance since so many years, even though it is still available on most Linux distributions.

ifconfig command has been replaced by IP command which is very powerful and performing several network administration tasks with one command.

IP command utility bundled with iproute2 package. By default iproute2 utility pre-installed all the major Linux distribution. If no, you can install it by issuing iproute2

October 19, 2016 16:13

Top 37 things to do after installing Ubuntu 16.10 (Yakkety Yak) to make as user friendly

Are you existing Ubuntu user and upgraded Ubuntu 16.04 LTS to Ubuntu 16.10, you may already done these tweaks long time back when you installed the Ubuntu freshly, even check once you may get some important tweaks which help you to make your desktop more elegant. If no and new to Ubuntu, you must read once and take which is needed for you.


The below bunch of apps & tweaks will make your Desktop much easier and more user friendly for day to day operation, so that

October 19, 2016 03:07

October 18, 2016

DFRI.se

Internetdagarna 2016 – Engaging Privacy

DFRI är med och arrangerar Engaging Privacy – två heldagar under Internetdagarna 21 och 22 november som handlar om integritet.

Som medlem i DFRI kan du uppge rabattkoden IND16 och få 20 procents rabatt på biljetten.

Här lite mer om vad Engaging Privacy-dagarna på Internetdagarna är:

Engaging Privacy, ISOC-SE, OKSE, DFRI och IIS anordnar två heldagar under Internetdagarna för dig som vill lyssna, lära och själv komma på idéer om hur din organisation och samhällets olika aktörer bättre kan hantera personuppgifter av olika slag. För att värna integriteten och för att skapa större tillit på internet.

Personlig information är en central del i hur många företag och myndigheter utvecklar produkter, levererar service och skapar förståelse. Samtidigt som denna insamling leder till bättre produkter och tjänster finns det en stor oro kring hur sådan data hanteras – i vilken utsträckning respekteras medborgares personliga integritet?

På Engaging Privacy-spåren vill vi förstå hur näringslivet och offentligheten samt vanliga medborgare och konsumenter ser på denna insamling och ansvaret för den personliga integriteten. Utifrån detta vill vi föra ett samtal kring fördelar, nackdelar, hot och möjligheter för att tillsammans försöka skapa en bättre integritetsmiljö i Sverige. Vi inleder båda dagarna med fyra talare som ger sina perspektiv på dilemmat, och därefter samlas vi i en gemensam workshop för att utveckla hållbara lösningar på relevanta problem kring personlig data.

21 november pratar vi om näringslivet: https://internetdagarna.se/program/engaging-privacy-naringslivet/
22 november pratar vi om offentlig sektor: https://internetdagarna.se/program/engaging-privacy-offentlig-sektor/

av Malin Crona den October 18, 2016 09:02