January 21, 2017

DFRI.se

Kallelse till årsmöte

Datum: 19:e februari
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Tulegatan 11, 3tr (hos Sunet), Stockholm
Anmälan och frågor: skicka ett mail till dfri@dfri.se

Årsmötets Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Mötets behörighet
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9. Ekonomisk berättelse för förra året
10. Revisorernas berättelse för förra året
11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Styrelsens förslag
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av årets valberedning
18. Motioner
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Om ni vet med er att ni vill engagera er lite extra i föreningen, eller om ni känner någon som är intresserad av styrelsearbete, då får man gärna kontakta vår valberedning. Detta gör man genom att skicka ett mail till valberedning@dfri.se.

Motioner måste skickas in till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Läs mer i föreningens stadgar: https://www.dfri.se/dfri/stadgar/

av pawal den January 21, 2017 15:38

January 20, 2017

OpenLifeChallenge

Mozilla Foundation släpper sin första Internet Health Report – en rapport om Internets hälsa

Internet Health Report har tagits fram av Mozilla Foundation som bland annat ligger bakom webbläsaren Mozilla Firefox och e-postprogrammet Mozilla Thunderbird. De har nu släppt sin första rapport om Internets hälsa och är en del av deras arbete för att värna om det öppna Internet. Internet Health Report sammanställer och analyserar forskning och statistik kring...

Read More

The post Mozilla Foundation släpper sin första Internet Health Report – en rapport om Internets hälsa appeared first on OpenLifeChallenge.

av admin den January 20, 2017 07:51

January 16, 2017

DFRI.se

Välkomna till styrelsemöte 26 januari

Välkomna till öppet styrelsemöte med DFRI torsdag den 26 januari klockan 18.00-19.00. Efteråt kommer styrelsen ha ett arbetsmöte inför årsmötet.

Alla medlemmar är välkomna.

Skicka ett mejl till: dfri@dfri.se så vi vet att du kommer! Vi meddelar också dig vart vi kommer vara via mejl.

Dagordning

Tid: 18.00-19.00.
Plats: Stockholms innerstad

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

av Linda Sandberg den January 16, 2017 17:37

January 12, 2017

Ubuntu.se

How To Verify Checksum In Linux [Beginner Guide]

What is Checksum in Linux?

Checksum is like a digital fingerprint of a file. In technical terms,
A checksum is a small-sized datum from a block of digital data for the purpose of detecting errors which may have been introduced during its transmission or storage.

Well, checksum is a long string of data containing various letters and numbers. You’ll generally find them while downloading files from the web, e.g. Linux distribution image, software packages etc.

Most

January 12, 2017 17:42

January 11, 2017

Creative Commons

Nu är 4.0 och CC 0 översättningen till svenska är klar!

Stort tack till all som gjort detta möjligt!

Catharina Ekdahl – utan dig hade detta aldrig hänt!
Olle Pettersson ansvarig för CC0 översättningen.
Karl Jonsson
Jonas Öberg

Stefan Högberg och Lennart Guldbrandsson !

 

av Kristina Alexanderson den January 11, 2017 15:18

January 10, 2017

Ubuntu.se

7 Great Ubuntu Application Launchers You Can Use

By default, Ubuntu comes with the Unity desktop environment, and while it is quite a good interface, especially for people who are new to Linux, you may want to use a different launcher. Maybe you want a launcher that looks more like the dock on your Mac, or the taskbar on Windows. Either way, there are quite a lot of options that you can choose from, when it comes to application launchers for Ubuntu. So, if you’re looking for some Unity launcher alternatives, here are 7 great Ubuntu application launchers you can use:

1. Docky

Docky is as close as you can get to the macOS dock on Ubuntu. The launcher works exactly the way a Mac’s dock

January 10, 2017 08:13

January 09, 2017

Ubuntu.se

10 Best Indicator Applets For Ubuntu 16.04

If you are in a mood to make the most out of your desktop; you need to install some of the best indicator applets for Ubuntu 16.04. For beginners, we will also recommend installing indicator applets as one of the first things to do after installing Ubuntu 16.04.

What is indicator applet?

When you have indicator applets (IA) installed, you may observe to have more accessibility. Also, 3rd Party software developers can make things easier by offering an indicator applet for their application. Also, indicator applets act somewhat like widgets on your iPhone or Android.

January 09, 2017 21:28

January 08, 2017

Ubuntu.se

Daimler joins Linux Foundation’s open source project Automotive-Grade-Linux

LAS VEGAS, Jan. 5, 2017: CESAutomotive Grade Linux (AGL), a collaborative open source project developing a Linux-based, open platform for the connected car, today announced that Daimler is joining The Linux Foundation and Automotive Grade Linux.

Daimler is the tenth automaker to join AGL and will actively contribute to developing the Unified Code Base (UCB), AGL’s connected car platform. The third version of the UCB was recently released

January 08, 2017 09:16