Dessa har besökt www.namnlista.se rss

www.namnlista.se2015-09-10 11:28:36 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-08-19 15:34:04 - Domstolsverket
www.namnlista.se2015-08-03 09:59:56 - Skatteverket
www.namnlista.se2015-07-20 05:53:10 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-07-20 05:53:10 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-07-20 05:08:31 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-07-20 05:08:31 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-06-26 10:53:02 - Domstolsverket
www.namnlista.se2015-06-16 08:11:00 - Kriminalvården
www.namnlista.se2015-06-15 10:37:23 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-06-15 10:37:05 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-06-10 14:29:47 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-06-10 14:29:19 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-05-26 10:21:23 - Domstolsverket
www.namnlista.se2015-05-21 08:48:41 - Skatteverket
www.namnlista.se2015-04-27 13:48:17 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-04-27 13:48:16 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-04-25 17:08:44 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-04-25 17:08:43 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-04-24 08:26:39 - Tullverket
www.namnlista.se2015-04-24 08:26:38 - Tullverket
www.namnlista.se2015-04-24 08:26:26 - Tullverket
www.namnlista.se2015-04-23 07:55:57 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-04-19 12:53:30 - Kriminalvården
www.namnlista.se2015-04-15 08:08:02 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2015-04-15 08:06:57 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2015-04-13 10:31:10 - Skatteverket
www.namnlista.se2015-04-08 10:18:12 - Sida
www.namnlista.se2015-03-27 11:08:39 - Skatteverket
www.namnlista.se2015-03-27 11:08:32 - Skatteverket
www.namnlista.se2015-03-27 11:08:26 - Skatteverket
www.namnlista.se2015-03-22 12:08:08 - Försvarsstaben
www.namnlista.se2015-03-22 11:46:29 - Försvarsstaben
www.namnlista.se2015-03-20 13:14:26 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-03-20 13:14:26 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-03-18 08:09:06 - Riksdagen
www.namnlista.se2015-03-17 12:24:36 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-03-17 12:24:10 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-03-17 12:24:10 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-03-16 09:06:10 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-03-16 09:06:00 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-03-16 09:05:55 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-03-06 12:37:09 - Skatteverket
www.namnlista.se2015-03-06 08:46:06 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-06 08:45:52 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-06 08:45:15 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-05 08:43:31 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-03-05 08:43:31 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-03-04 08:26:51 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 10:46:17 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 08:55:10 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 08:48:35 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 08:34:12 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 08:28:25 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 08:28:15 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 08:26:42 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 08:25:24 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 08:17:34 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 08:16:22 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 08:15:29 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 08:03:12 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-03 08:02:29 - Tullverket
www.namnlista.se2015-03-02 16:31:47 - Tullverket
www.namnlista.se2015-02-26 08:16:35 - Tullverket
www.namnlista.se2015-02-26 08:16:35 - Tullverket
www.namnlista.se2015-02-23 10:12:13 - Tullverket
www.namnlista.se2015-02-23 10:12:11 - Tullverket
www.namnlista.se2015-02-23 10:11:38 - Tullverket
www.namnlista.se2015-02-23 08:29:33 - Tullverket
www.namnlista.se2015-02-23 08:29:11 - Tullverket
www.namnlista.se2015-02-23 08:27:55 - Tullverket
www.namnlista.se2015-02-23 07:56:11 - Tullverket
www.namnlista.se2015-02-23 07:55:42 - Tullverket
www.namnlista.se2015-02-23 07:16:25 - Tullverket
www.namnlista.se2015-02-19 08:01:48 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-02-19 08:01:26 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-02-18 15:48:32 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-02-18 15:48:15 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-02-18 15:48:15 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-02-13 15:13:06 - Kriminalvården
www.namnlista.se2015-02-13 15:12:58 - Kriminalvården
www.namnlista.se2015-02-13 07:34:15 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-02-06 14:23:23 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-02-06 14:23:17 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-02-06 14:23:15 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-02-06 14:22:59 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-02-06 14:22:55 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2015-02-05 14:05:13 - Skatteverket
www.namnlista.se2015-02-04 15:23:16 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-02-04 15:23:16 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-01-27 15:25:00 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-01-27 15:25:00 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-01-21 11:30:09 - Kriminalvården
www.namnlista.se2015-01-18 14:45:50 - Kriminalvården
www.namnlista.se2015-01-15 09:52:53 - Skatteverket
www.namnlista.se2015-01-08 16:46:18 - Riksdagen
www.namnlista.se2015-01-03 15:48:39 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2015-01-03 15:48:38 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-12-30 15:17:20 - Skatteverket
www.namnlista.se2014-12-16 14:32:32 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.namnlista.se2014-12-05 09:01:08 - Kriminalvården
www.namnlista.se2014-12-04 15:30:00 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-12-04 15:30:00 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-12-03 12:35:17 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2014-11-25 10:10:29 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2014-11-13 09:57:31 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2014-11-04 12:04:37 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-11-04 12:04:25 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-11-04 12:04:25 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-10-21 16:42:23 - Skatteverket
www.namnlista.se2014-10-20 12:57:24 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-10-20 12:57:23 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-10-16 09:38:52 - Skatteverket
www.namnlista.se2014-10-12 10:50:07 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-10-12 10:50:07 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-10-10 19:12:03 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2014-09-29 16:09:13 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-09-26 12:01:17 - Tullverket
www.namnlista.se2014-09-25 15:43:07 - Skatteverket
www.namnlista.se2014-08-27 15:30:33 - Skolinspektionen
www.namnlista.se2014-08-21 13:12:17 - Socialstyrelsen
www.namnlista.se2014-08-19 12:36:14 - Skatteverket
www.namnlista.se2014-08-01 13:58:11 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-08-01 13:58:11 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-07-13 20:19:56 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-07-13 20:19:56 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-06-27 13:53:12 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-06-27 13:53:12 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-06-24 07:49:04 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2014-06-23 12:37:43 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.namnlista.se2014-06-17 13:33:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.namnlista.se2014-06-04 12:57:39 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2014-05-19 11:07:10 - Domstolsverket
www.namnlista.se2014-05-18 20:39:58 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-05-07 13:21:17 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2014-05-07 12:22:14 - Domstolsverket
www.namnlista.se2014-04-24 10:31:03 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-04-16 16:17:05 - Domstolsverket
www.namnlista.se2014-04-14 10:09:45 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-04-14 10:09:45 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-04-07 10:41:25 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2014-04-06 11:50:16 - Tullverket
www.namnlista.se2014-04-06 11:48:00 - Tullverket
www.namnlista.se2014-03-20 12:45:35 - Sveriges Riksbank
www.namnlista.se2014-03-19 15:36:44 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2014-03-19 15:36:31 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2014-03-19 15:36:18 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2014-03-18 16:17:06 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2014-03-17 16:41:38 - Skolinspektionen
www.namnlista.se2014-03-12 16:35:07 - Försvarshögskolan
www.namnlista.se2014-03-03 14:08:00 - Skatteverket
www.namnlista.se2014-03-01 22:33:41 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-03-01 22:33:39 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-02-26 08:31:15 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-02-26 08:31:14 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-02-26 08:30:38 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-02-26 08:30:38 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-02-24 23:17:49 - Uppsala Garnison
www.namnlista.se2014-02-06 10:49:31 - Kriminalvården
www.namnlista.se2014-02-06 10:42:07 - Kriminalvården
www.namnlista.se2014-02-05 15:42:06 - Riksdagen
www.namnlista.se2014-02-05 15:42:00 - Riksdagen
www.namnlista.se2014-02-05 15:41:57 - Riksdagen
www.namnlista.se2014-02-05 14:32:25 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2014-01-30 13:21:54 - Skatteverket
www.namnlista.se2014-01-30 13:21:49 - Skatteverket
www.namnlista.se2014-01-29 12:33:42 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-01-29 12:33:42 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-01-29 12:31:24 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-01-29 12:31:23 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-01-29 12:29:31 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-01-29 12:29:31 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2014-01-24 11:32:56 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.namnlista.se2014-01-24 11:32:56 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.namnlista.se2014-01-24 11:32:14 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.namnlista.se2014-01-23 15:11:31 - Socialstyrelsen
www.namnlista.se2014-01-17 13:23:30 - Skatteverket
www.namnlista.se2014-01-08 09:40:33 - Skatteverket
www.namnlista.se2014-01-08 09:40:24 - Skatteverket
www.namnlista.se2014-01-08 09:40:24 - Skatteverket
www.namnlista.se2014-01-08 09:39:40 - Skatteverket
www.namnlista.se2013-12-17 12:38:10 - Riksdagen
www.namnlista.se2013-12-13 20:06:44 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2013-12-13 20:06:41 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2013-12-13 20:06:39 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2013-12-13 14:32:33 - Centrala Studiestödsnämnden
www.namnlista.se2013-12-12 09:22:34 - Skatteverket
www.namnlista.se2013-12-12 09:08:16 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2013-12-11 15:34:24 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2013-12-05 14:51:59 - Riksdagen
www.namnlista.se2013-11-28 13:05:14 - Socialstyrelsen
www.namnlista.se2013-11-20 11:51:04 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2013-11-19 11:40:45 - Skatteverket
www.namnlista.se2013-11-15 13:28:54 - Kemikalieinspektionen
www.namnlista.se2013-11-15 13:28:52 - Kemikalieinspektionen
www.namnlista.se2013-11-15 13:28:50 - Kemikalieinspektionen
www.namnlista.se2013-11-15 13:28:38 - Kemikalieinspektionen
www.namnlista.se2013-11-14 10:21:20 - Domstolsverket
www.namnlista.se2013-10-10 13:36:57 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2013-10-10 13:35:28 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2013-10-09 16:03:04 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2013-09-23 13:08:41 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2013-08-30 15:31:35 - Skatteverket
www.namnlista.se2013-08-20 12:22:10 - Skatteverket
www.namnlista.se2013-08-19 11:06:37 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2013-08-15 09:02:07 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2013-08-01 18:32:12 - Kriminalvården
www.namnlista.se2013-07-30 14:21:45 - Domstolsverket
www.namnlista.se2013-07-30 14:21:22 - Domstolsverket
www.namnlista.se2013-07-29 13:07:43 - Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen
www.namnlista.se2013-07-22 14:00:19 - Försvarshögskolan
www.namnlista.se2013-07-22 12:56:01 - Moderata Samlingspartiet
www.namnlista.se2013-07-15 11:09:56 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2013-07-04 13:04:35 - Skatteverket
www.namnlista.se2013-07-02 23:43:07 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2013-06-19 12:47:54 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2013-06-13 11:58:30 - Domstolsverket
www.namnlista.se2013-06-11 15:47:00 - Riksrevisionen
www.namnlista.se2013-06-10 09:27:22 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2013-06-10 09:26:31 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2013-06-07 13:21:03 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2013-05-26 00:36:45 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2013-05-20 13:52:51 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.namnlista.se2013-05-15 13:35:06 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2013-05-15 13:34:00 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2013-05-13 14:30:58 - Kriminalvården
www.namnlista.se2013-05-08 11:08:53 - Skolinspektionen
www.namnlista.se2013-05-02 10:11:53 - Domstolsverket
www.namnlista.se2013-05-02 10:11:53 - Domstolsverket
www.namnlista.se2013-04-24 13:28:24 - Kriminalvården
www.namnlista.se2013-04-09 12:32:17 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2013-03-25 13:19:35 - Fortifikationsverket
www.namnlista.se2013-03-18 12:30:08 - Riksdagen
www.namnlista.se2013-03-18 08:14:38 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2013-03-18 08:13:56 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2013-03-15 05:18:52 - Kriminalvården
www.namnlista.se2013-03-15 05:16:51 - Kriminalvården
www.namnlista.se2013-03-13 13:24:15 - Bolagsverket
www.namnlista.se2013-03-13 13:23:50 - Bolagsverket
www.namnlista.se2013-03-13 13:23:04 - Bolagsverket
www.namnlista.se2013-03-13 13:22:57 - Bolagsverket
www.namnlista.se2013-03-11 14:06:38 - Riksdagen
www.namnlista.se2013-03-11 14:06:19 - Riksdagen
www.namnlista.se2013-03-11 14:05:56 - Riksdagen
www.namnlista.se2013-03-07 08:08:55 - Socialstyrelsen
www.namnlista.se2013-03-07 08:08:15 - Socialstyrelsen
www.namnlista.se2013-03-07 08:06:29 - Socialstyrelsen
www.namnlista.se2013-03-06 10:24:06 - Skatteverket
www.namnlista.se2013-02-27 10:32:43 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2013-02-26 15:56:35 - Försvarsmakten LedTek Linköping
www.namnlista.se2013-02-26 13:12:30 - Riksdagen
www.namnlista.se2013-02-26 10:36:56 - Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen
www.namnlista.se2013-02-11 13:38:22 - Skatteverket
www.namnlista.se2013-01-22 13:24:23 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-12-31 19:12:22 - Kriminalvården
www.namnlista.se2012-12-23 05:18:28 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-12-18 17:43:30 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-12-18 17:43:30 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-12-18 17:42:54 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-12-13 10:56:50 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-12-13 10:15:33 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-12-13 10:15:00 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-12-13 09:46:00 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-12-13 09:32:31 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-12-13 09:32:31 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-12-13 09:32:07 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-12-06 12:18:34 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-12-06 12:18:09 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-12-06 12:17:38 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-12-06 12:16:51 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-11-26 19:16:14 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-11-23 15:54:54 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-11-23 06:21:15 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-23 06:21:05 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-22 18:42:21 - Tullverket
www.namnlista.se2012-11-22 18:40:48 - Tullverket
www.namnlista.se2012-11-19 09:37:11 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-19 09:01:04 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-19 09:00:27 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-15 16:45:16 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.namnlista.se2012-11-15 15:44:14 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.namnlista.se2012-11-15 15:36:22 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.namnlista.se2012-11-15 13:38:37 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-15 10:46:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.namnlista.se2012-11-15 10:13:51 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-15 07:45:50 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-14 18:42:07 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.namnlista.se2012-11-14 14:43:29 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-14 14:43:28 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-14 14:43:27 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-14 14:43:26 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-14 14:41:44 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-11-14 13:23:52 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.namnlista.se2012-11-14 13:23:52 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.namnlista.se2012-11-14 13:21:41 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.namnlista.se2012-11-14 10:54:49 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-10-25 22:17:06 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-10-25 22:15:25 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-10-25 09:14:32 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:14:32 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:14:32 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:14:00 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:14:00 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:14:00 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:13:58 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:13:58 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:13:57 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:13:44 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:13:44 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:13:44 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:13:30 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:13:25 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:13:25 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:13:25 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-25 09:12:55 - Åklagarmyndigheten
www.namnlista.se2012-10-16 20:19:59 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-10-16 20:16:03 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-10-16 20:14:57 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-10-16 20:07:50 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-10-16 19:59:54 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-10-10 15:33:41 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.namnlista.se2012-10-10 15:33:07 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.namnlista.se2012-10-10 15:01:23 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-10-08 15:20:42 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-09-26 10:38:03 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-09-20 08:42:39 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-09-20 08:42:17 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-09-19 07:15:52 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-09-17 13:37:13 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-09-17 13:36:18 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-09-17 13:35:09 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-09-11 12:51:01 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-09-06 17:02:39 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-09-06 08:29:45 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-08-31 09:18:42 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-08-31 09:18:30 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-08-28 14:48:00 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-08-28 14:47:51 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-08-28 13:23:35 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.namnlista.se2012-08-27 14:01:16 - Socialstyrelsen
www.namnlista.se2012-08-27 13:59:39 - Socialstyrelsen
www.namnlista.se2012-08-24 15:29:12 - Tullverket
www.namnlista.se2012-08-24 15:28:48 - Tullverket
www.namnlista.se2012-08-22 14:42:25 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-08-16 09:48:58 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-08-15 10:26:05 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.namnlista.se2012-07-26 10:04:50 - Finansinspektionen
www.namnlista.se2012-07-12 12:40:13 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-07-12 12:38:05 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-07-03 19:25:38 - Boverket
www.namnlista.se2012-07-01 12:52:20 - Kriminalvården
www.namnlista.se2012-07-01 12:52:18 - Kriminalvården
www.namnlista.se2012-06-29 09:03:31 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-06-28 15:56:08 - Vänsterpartiet
www.namnlista.se2012-06-28 15:21:12 - Socialstyrelsen
www.namnlista.se2012-06-28 13:26:54 - Vänsterpartiet
www.namnlista.se2012-06-28 10:16:00 - Vänsterpartiet
www.namnlista.se2012-06-27 14:35:01 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-06-27 08:21:06 - Tullverket
www.namnlista.se2012-06-26 19:27:49 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-06-26 08:42:33 - Domstolsverket
www.namnlista.se2012-06-21 14:16:40 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-06-15 11:37:03 - Post- och Telestyrelsen
www.namnlista.se2012-06-15 11:35:25 - Post- och Telestyrelsen
www.namnlista.se2012-06-15 11:34:43 - Post- och Telestyrelsen
www.namnlista.se2012-06-15 11:34:25 - Post- och Telestyrelsen
www.namnlista.se2012-06-15 10:44:45 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-06-15 10:44:44 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-06-15 10:44:35 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-06-15 07:11:03 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-06-15 07:10:57 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-06-15 07:10:44 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-06-14 14:22:01 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.namnlista.se2012-06-11 11:33:57 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-06-11 11:31:34 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-06-11 11:18:34 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-06-11 11:18:34 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-06-11 11:18:08 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-06-11 08:11:36 - Försvarshögskolan
www.namnlista.se2012-06-11 08:10:50 - Försvarshögskolan
www.namnlista.se2012-06-05 09:30:44 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-06-01 07:47:04 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-05-31 10:56:24 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-05-28 09:46:47 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-05-25 14:44:19 - Strålskyddsmyndigheten
www.namnlista.se2012-05-25 12:48:47 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-05-24 16:02:57 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 16:02:50 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 16:02:50 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 16:02:18 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 16:02:18 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 10:48:26 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 10:48:06 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 10:48:00 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 10:47:51 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 10:47:51 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 10:47:36 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 10:35:13 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 10:35:11 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 10:30:44 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 10:30:43 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 10:20:14 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-24 10:20:09 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-23 16:38:36 - Svenska Institutet
www.namnlista.se2012-05-22 14:48:02 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-22 14:47:17 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-20 06:32:47 - Försvarsstaben
www.namnlista.se2012-05-16 22:24:11 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-15 20:08:52 - Kemikalieinspektionen
www.namnlista.se2012-05-14 10:12:28 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-05-10 12:46:53 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-05-09 07:46:21 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-05-08 14:10:18 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-05-04 16:47:43 - Försvarsstaben
www.namnlista.se2012-04-26 15:31:24 - Kriminalvården
www.namnlista.se2012-04-25 15:05:56 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-04-25 15:05:55 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-04-25 15:05:55 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-04-25 15:05:53 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-04-25 15:05:53 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-04-25 15:05:22 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-04-25 15:05:00 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-04-25 15:04:55 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-04-23 10:06:55 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-04-18 15:08:52 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-04-18 15:03:19 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-04-18 14:59:58 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-04-18 07:54:31 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-04-18 07:54:10 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-04-18 07:46:36 - Försvarshögskolan
www.namnlista.se2012-04-18 06:04:50 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-04-18 06:04:50 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-04-18 06:04:31 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-04-13 10:42:41 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-04-12 12:28:25 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-04-11 13:58:31 - Centrala Studiestödsnämnden
www.namnlista.se2012-04-05 14:23:47 - Riksarkivet
www.namnlista.se2012-04-05 11:19:08 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-04-04 10:52:52 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-03-31 17:05:32 - Kriminalvården
www.namnlista.se2012-03-27 16:11:14 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-03-22 16:05:30 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-22 16:04:18 - Högskoleverket
www.namnlista.se2012-03-22 16:04:08 - Högskoleverket
www.namnlista.se2012-03-22 13:04:52 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-22 13:04:34 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-22 11:00:19 - Socialstyrelsen
www.namnlista.se2012-03-21 08:03:37 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-20 22:28:10 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-03-20 22:27:50 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-03-20 10:00:40 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-03-20 08:10:22 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-03-20 08:09:40 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-03-19 14:12:48 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-03-19 14:12:39 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-03-19 14:11:37 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-03-15 09:24:34 - Centrala Studiestödsnämnden
www.namnlista.se2012-03-14 11:49:25 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-14 11:16:40 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-14 07:20:24 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-14 07:12:59 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-13 18:19:02 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-03-13 18:19:02 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-03-13 18:18:21 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-03-13 15:15:34 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-13 14:40:57 - Domstolsverket
www.namnlista.se2012-03-13 13:35:33 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-12 11:31:58 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-12 07:48:00 - Tullverket
www.namnlista.se2012-03-12 07:47:30 - Tullverket
www.namnlista.se2012-03-12 07:47:14 - Tullverket
www.namnlista.se2012-03-12 07:40:49 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-07 12:17:32 - Patent och Registreringsverket
www.namnlista.se2012-03-06 15:04:43 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-03-06 15:04:15 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-03-06 15:04:14 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-03-06 15:04:09 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-03-06 11:41:05 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-03-06 11:40:41 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-03-06 11:40:37 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-03-06 11:40:03 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-03-06 11:39:53 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-03-06 11:39:37 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-03-06 11:39:03 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-03-06 07:55:33 - Försäkringskassan
www.namnlista.se2012-03-05 13:30:03 - Kriminalvården
www.namnlista.se2012-02-28 10:16:35 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-02-24 14:26:54 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-02-24 13:49:51 - Migrationsverket
www.namnlista.se2012-02-24 08:02:32 - Skatteverket
www.namnlista.se2012-02-22 11:39:12 - Domstolsverket
www.namnlista.se2012-02-22 11:39:08 - Domstolsverket
www.namnlista.se2012-02-20 06:41:53 - Försvarsmakten
www.namnlista.se2012-02-18 19:05:38 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-02-18 19:05:07 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-02-17 13:22:38 - Rikspolisstyrelsen
www.namnlista.se2012-02-17 09:49:08 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-02-16 22:29:17 - Riksdagen
www.namnlista.se2012-02-16 16:29:00 - Domstolsverket
www.namnlista.se2012-02-09 09:56:18 - Försäkringskassan