Dessa IP-block är det Creeper övervakar:

Finansdepartementet
 193.44.94.0 - 193.44.94.255

Finansinspektionen
 193.15.242.192 - 193.15.242.223

Finansinspektionen
 195.67.14.48 - 195.67.14.63

Försäkringskassan
 194.71.64.0 - 194.71.82.255

Socialstyrelsen
 192.137.161.0 - 192.137.164.255

Migrationsverket
 192.165.145.0 - 192.165.145.255

Migrationsverket
 80.252.170.244 - 80.252.170.247

Riksdagens Förvaltningskontor
 194.52.83.0 - 194.52.83.255

Riksdagens Förvaltningskontor
 195.67.14.64 - 195.67.14.127

Riksdagsförvaltningen
 130.242.25.0 - 130.242.25.255

Riksdagen
 195.198.201.208 - 195.198.201.215

Riksdagen
 195.67.88.208 - 195.67.88.223

Regeringskansliet
 217.77.240.177 - 217.77.240.177

Regeringskansliet
 217.77.247.160 - 217.77.247.163

Försvarsmakten
 192.71.128.0 - 192.71.128.255

Försvarsmakten
 194.16.218.60 - 194.16.218.63

Försvarsmakten
 194.18.111.24 - 194.18.111.27

Försvarsmakten LedTek Linköping
 62.65.85.16 - 62.65.85.31

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
 192.165.31.0 - 192.165.31.255

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
 192.165.173.0 - 192.165.173.255

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
 195.198.122.144 - 195.198.122.159

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
 192.36.96.0 - 192.36.96.255

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
 193.182.184.0 - 193.182.184.255

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
 193.182.190.0 - 193.182.190.255

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
 195.5.185.0 - 195.5.185.255

Fortifikationsverket
 194.103.14.0 - 194.103.15.255

Fortifikationsverket
 85.119.130.192 - 85.119.130.207

Fortifikationsverket
 85.119.133.128 - 85.119.133.191

Fortifikationsverket
 212.181.83.0 - 212.181.83.3

Försvarsmakten
 192.121.27.0 - 192.121.27.255

Post- och Telestyrelsen
 192.121.211.0 - 192.121.218.255

Post- och Telestyrelsen
 213.50.75.16 - 213.50.75.31

Rikspolisstyrelsen (RPS)
 193.234.1.0 - 193.234.141.255

Datainspektionen
 193.235.152.0 - 193.235.152.255

Försvarsstaben
 193.241.212.0 - 193.241.212.255

Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
 194.18.73.0 - 194.18.73.255

Försvarets Radioanstalt FRA
 194.18.169.0 - 194.18.171.255

Försvarets Radioanstalt FRA
 192.121.237.0 - 192.121.237.255

Försvarets Radioanstalt FRA
 193.180.162.0 - 193.180.163.255

Regeringskansliet
 194.52.96.0 - 194.52.127.255

Regeringskansliet
 194.16.84.160 - 194.16.84.167

Regeringskansliets Förvaltningsavdelning
 195.84.103.128 - 195.84.103.191

Regeringskansliets Förvaltningsavdelning
 195.84.15.32 - 195.84.15.47

Regeringskansliets Förvaltningsavdelning
 195.84.76.0 - 195.84.76.255

Regeringskansliets Förvaltningsavdelning
 81.216.66.0 - 81.216.66.31

Patent och Registreringsverket
 194.198.144.0 - 194.198.144.255

Patent och Registreringsverket
 80.80.64.0 - 80.80.65.255

Patent och Registreringsverket
 192.121.238.0 - 192.121.238.255

Justitiekanslern
 62.20.16.216 - 62.20.16.223

Utrikesdepartementet
 195.58.108.96 - 195.58.108.127

Utrikesdepartementet
 195.58.108.128 - 195.58.108.159

Sida
 193.14.162.80 - 193.14.162.95

Svenska PolisFörbundet
 195.58.110.248 - 195.58.110.255

Försvarsforbundet
 195.67.68.48 - 195.67.68.55

Pliktverket
 195.67.81.48 - 195.67.81.63

Regeringskansliet Information Rosenbad
 195.84.193.80 - 195.84.193.95

Försvarets Materielverk (FMV)
 193.181.64.0 - 193.181.127.255

Försvarets Materielverk (FMV)
 193.241.252.0 - 193.241.252.255

Försvarsmakten
 193.241.0.0 - 193.241.211.255

Försvarsmakten
 193.241.213.0 - 193.241.251.255

Försvarsmakten
 193.241.253.0 - 193.241.255.255

Försvarsmakten
 192.121.30.0 - 192.121.30.255

Försvarsmakten
 143.118.0.0 - 143.118.255.255

Statens Kriminaltekniska laboratorium
 192.121.44.0 - 192.121.44.255

Statens Kriminaltekniska laboratorium
 62.119.64.128 - 62.119.64.135

Kriminalvården
 145.235.0.0 - 145.235.255.255

Försvarsmakten
 192.121.50.0 - 192.121.52.255

Försvarsmakten
 192.165.140.0 - 192.165.141.255

Swedish Defence Data Agency
 159.72.0.0 - 159.72.255.255

Skolinspektionen
 62.119.150.16 - 62.119.150.31

Bolagsverket
 194.14.184.0 - 194.14.186.255

Domstolsverket
 159.190.0.0 - 159.190.255.255

Riksrevisionen
 192.36.5.0 - 192.36.5.255

Sveriges Riksbank
 212.247.200.64 - 212.247.200.95

Försvarshögskolan
 130.242.58.0 - 130.242.58.255

Tullverket
 138.215.0.0 - 138.215.255.255

Kustbevakningen
 212.214.131.192 - 212.214.131.223

Rikspolisstyrelsen i Kiruna
 192.121.219.0 - 192.121.219.255

Regeringskansliet
 193.188.156.0 - 193.188.157.255

Regeringskansliet
 62.95.69.0 - 62.95.69.255

Regeringskansliet
 62.95.13.160 - 62.95.13.175

Uppsala Garnison
 62.119.21.32 - 62.119.21.63

Statskontoret
 213.131.146.64 - 213.131.146.79

Lotteriinspektionen
 62.95.35.0 - 62.95.35.31

Svenska Institutet
 195.67.83.80 - 195.67.83.95

Harnösands Garnison, KA5 network
 213.242.135.0 - 213.242.135.7

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
 62.119.134.8 - 62.119.134.15

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
 62.119.24.8 - 62.119.24.15

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
 150.227.0.0 - 150.227.255.255

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
 192.36.132.0 - 192.36.132.255

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
 192.36.14.0 - 192.36.14.255

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
 192.36.220.0 - 192.36.220.255

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
 192.36.221.0 - 192.36.221.255

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
 193.180.254.0 - 193.180.254.255

Rikspolisstyrelsen
 147.186.0.0 - 147.186.255.255

Rikspolisstyrelsen
 195.67.26.48 - 195.67.26.51

Rikspolisstyrelsen
 195.67.45.136 - 195.67.45.143

Rikspolisstyrelsen
 195.198.83.24 - 195.198.83.31

Polismyndigheten i Skåne
 212.162.184.104 - 212.162.184.111

Skatteverket
 137.61.0.0 - 137.61.255.255

Skatteverket
 137.60.0.0 - 137.60.255.255

Skatteverket
 137.59.0.0 - 137.59.255.255

Skattemyndigheten i Kristianstads Län
 192.121.131.0 - 192.121.131.255

Konkurrensverket
 193.15.216.208 - 193.15.216.223

Norrbottens Flygflottilj F21
 193.15.200.48 - 193.15.200.63

Norrbottens Flygflottilj F21
 195.198.184.208 - 195.198.184.223

Åklagarmyndigheten
 156.49.0.0 - 156.49.255.255

Justitiekanslerämbetet
 62.20.16.216 - 62.20.16.223

Riksarkivet
 62.20.57.192 - 62.20.57.223

Riksarkivet
 212.181.19.0 - 212.181.19.255

Arbetsgivarverket
 62.127.100.40 - 62.127.100.47

Boverket
 192.36.25.0 - 192.36.25.255

Centrala Studiestödsnämnden
 192.165.69.0 - 192.165.69.255

Centrala Studiestödsnämnden
 193.181.190.0 - 193.181.191.255

Centrala Studiestödsnämnden
 193.235.83.0 - 193.235.84.255

Centrala Studiestödsnämnden
 194.132.96.0 - 194.132.103.255

Högskoleverket
 193.10.58.0 - 193.10.59.255

Verket för högskoleservice
 193.182.167.0 - 193.182.167.255

Skolverket
 62.13.78.0 - 62.13.79.255

Skolverket
 213.115.124.8 - 213.115.124.11

Överklagandenämnden for studiestöd
 213.242.135.144 - 213.242.135.159

Smittskyddsinstitutet
 82.136.153.64 - 82.136.153.95

Strålskyddsmyndigheten
 192.36.213.0 - 192.36.213.255

Strålskyddsmyndigheten
 192.165.64.0 - 192.165.64.255

Strålskyddsmyndigheten
 193.12.105.0 - 193.12.105.255

Inspektionen för Strategiska Produkter
 195.42.219.208 - 195.42.219.215

Kemikalieinspektionen
 192.121.89.0 - 192.121.89.255

Valmyndigheten
 130.242.12.0 - 130.242.12.255

Konstnärsnämnden
 130.242.60.24 - 130.242.60.31

Allmänna Reklamationsnämnden
 195.17.245.40 - 195.17.245.47

Allmänna Reklamationsnämnden
 213.88.173.0 - 213.88.173.15

Statens Biografbyrå
 193.15.197.32 - 193.15.197.47

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
 195.67.16.32 - 195.67.16.63

Statistiska Centralbyrån
 194.50.107.0 - 194.50.107.255

Statistiska Centralbyrån
 62.181.240.120 - 62.181.240.135

Statistiska Centralbyrån
 83.241.192.88 - 83.241.192.91

Statens Kulturråd
 130.242.22.0 - 130.242.22.255

Statens Energimyndighet
 195.67.76.224 - 195.67.76.255

Radiotjänst i Kiruna AB
 212.181.121.160 - 212.181.121.191

Radiotjänst i Kiruna AB
 212.181.126.160 - 212.181.126.167

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
 213.80.95.40 - 213.80.95.47

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
 80.252.162.192 - 80.252.162.207

Piteå Socialdemokratiska Arbetarkommun
 194.18.111.96 - 194.18.111.103

Moderata Samlingspartiet
 192.165.243.0 - 192.165.243.255

Moderata Samlingspartiet
 192.176.242.0 - 192.176.242.255

Moderata Samlingspartiet
 194.198.105.0 - 194.198.105.255

Moderata Samlingspartiet
 194.198.255.0 - 194.198.255.255

Moderata Samlingspartiet
 193.121.206.128 - 193.121.206.159

Moderata Samlingspartiet i Göteborg
 212.181.96.224 - 212.181.96.231

Moderata Samlingspartiet i Halland
 62.20.85.128 - 62.20.85.143

Moderaterna i Jönköpings Län
 213.115.92.240 - 213.115.92.247

Moderaterna i Malmö Stad
 88.131.68.108 - 88.131.68.111

Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen
 88.131.16.180 - 88.131.16.183

Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
 83.241.222.192 - 83.241.222.223

Sverigedemokraterna
 91.217.186.0 - 91.217.186.255

Centerpartiet i Skellefteå
 213.199.105.128 - 213.199.105.135

Centerpartiet Riksorganisationen
 193.15.189.192 - 193.15.189.255

Organisation Kristdemokraterna
 82.182.190.0 - 82.182.190.255

Organisation Kristdemokraterna
 194.198.96.0 - 194.198.96.255

Vänsterpartiet
 213.115.31.0 - 213.115.31.15