Dessa har besökt www.joinsimon.se rss

www.joinsimon.se2014-06-09 16:38:40 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2014-06-09 16:38:39 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2014-06-04 13:49:18 - Skatteverket
www.joinsimon.se2014-06-04 11:17:32 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2014-06-03 07:52:41 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2014-06-03 07:52:41 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2014-05-13 11:36:05 - Kriminalvården
www.joinsimon.se2014-05-06 13:31:27 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2014-05-06 13:30:57 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2014-04-11 15:08:48 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2014-04-11 15:08:47 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2014-04-02 11:10:56 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2014-03-25 12:29:34 - Tullverket
www.joinsimon.se2014-03-10 13:40:47 - Försvarshögskolan
www.joinsimon.se2014-03-10 13:40:12 - Försvarshögskolan
www.joinsimon.se2014-03-05 15:16:21 - Riksdagen
www.joinsimon.se2014-03-05 15:12:05 - Riksdagen
www.joinsimon.se2014-02-18 13:25:08 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.joinsimon.se2014-02-05 15:24:41 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2014-02-05 15:24:32 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2014-02-05 15:23:39 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2014-01-30 13:00:43 - Skatteverket
www.joinsimon.se2014-01-21 12:03:35 - Försvarsstaben
www.joinsimon.se2014-01-21 12:03:12 - Försvarsstaben
www.joinsimon.se2014-01-15 15:04:33 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
www.joinsimon.se2014-01-15 15:04:19 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
www.joinsimon.se2014-01-15 15:04:09 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
www.joinsimon.se2014-01-10 11:34:36 - Skatteverket
www.joinsimon.se2014-01-09 12:18:42 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2014-01-09 12:18:32 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2014-01-09 12:18:11 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2014-01-09 12:16:50 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2014-01-07 14:54:53 - Skatteverket
www.joinsimon.se2014-01-03 09:19:52 - Skatteverket
www.joinsimon.se2013-12-19 09:12:28 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2013-12-19 09:12:27 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2013-12-17 17:18:48 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2013-12-17 17:18:48 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2013-12-04 09:02:22 - Bolagsverket
www.joinsimon.se2013-12-03 13:40:12 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2013-12-03 13:40:09 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2013-12-03 13:35:53 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2013-12-03 13:35:47 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2013-12-03 13:35:23 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2013-11-22 08:14:02 - Lotteriinspektionen
www.joinsimon.se2013-09-11 11:14:53 - Riksdagen
www.joinsimon.se2013-08-30 14:29:58 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2013-08-27 16:14:05 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2013-08-15 07:53:47 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2013-08-13 13:05:52 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2013-08-13 13:00:09 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2013-08-08 08:51:15 - Post- och Telestyrelsen
www.joinsimon.se2013-08-05 10:36:38 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2013-07-19 11:05:31 - Boverket
www.joinsimon.se2013-07-17 11:17:24 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2013-07-17 11:17:24 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2013-07-17 11:17:24 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2013-07-10 16:07:32 - Skatteverket
www.joinsimon.se2013-06-10 11:06:33 - Skatteverket
www.joinsimon.se2013-05-30 11:27:38 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2013-05-30 11:27:36 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2013-05-23 16:01:58 - Skatteverket
www.joinsimon.se2013-05-15 12:17:53 - Skatteverket
www.joinsimon.se2013-05-03 14:23:40 - Skatteverket
www.joinsimon.se2013-05-02 15:47:10 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2013-05-02 15:47:08 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2013-04-25 11:24:14 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2013-04-18 11:23:40 - Migrationsverket
www.joinsimon.se2013-04-12 15:41:54 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2013-04-12 15:41:41 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2013-04-04 16:26:43 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2013-04-04 16:26:39 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2013-03-25 16:46:09 - Skatteverket
www.joinsimon.se2013-03-12 13:52:01 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2013-02-20 15:29:41 - Strålskyddsmyndigheten
www.joinsimon.se2013-02-20 15:29:40 - Strålskyddsmyndigheten
www.joinsimon.se2012-11-08 16:21:37 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
www.joinsimon.se2012-11-01 15:56:51 - Tullverket
www.joinsimon.se2012-10-30 16:57:40 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2012-10-30 16:56:58 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2012-10-30 16:49:54 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2012-10-25 15:24:52 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2012-10-23 10:20:19 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2012-10-19 13:47:34 - Patent och Registreringsverket
www.joinsimon.se2012-10-16 13:52:38 - Bolagsverket
www.joinsimon.se2012-10-12 16:08:09 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2012-10-03 10:00:26 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2012-10-03 09:59:25 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2012-09-28 16:54:42 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-09-28 14:00:14 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-09-28 14:00:06 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-09-28 13:59:31 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-09-20 18:10:57 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2012-09-20 18:05:43 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2012-09-04 13:39:32 - Försvarshögskolan
www.joinsimon.se2012-08-29 14:32:50 - Statens Biografbyrå
www.joinsimon.se2012-08-29 14:25:52 - Statens Biografbyrå
www.joinsimon.se2012-08-27 14:26:10 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-08-23 15:13:38 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2012-08-23 12:34:17 - Tullverket
www.joinsimon.se2012-08-21 15:02:17 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-08-21 14:50:08 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-08-16 15:05:17 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2012-08-16 12:36:27 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2012-08-10 09:49:15 - Bolagsverket
www.joinsimon.se2012-08-09 10:56:32 - Migrationsverket
www.joinsimon.se2012-08-08 15:04:56 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2012-07-04 10:42:40 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2012-07-04 08:17:55 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2012-06-19 13:23:59 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-06-19 13:23:39 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-06-19 13:22:52 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-06-19 13:21:28 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-06-19 13:20:50 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-06-19 13:20:28 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-06-19 13:19:20 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-06-19 13:18:54 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-06-19 13:18:40 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-06-19 11:36:43 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-06-18 09:42:51 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-06-15 09:22:59 - Konkurrensverket
www.joinsimon.se2012-06-05 14:47:52 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-05-30 14:36:28 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2012-05-30 09:53:38 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2012-05-28 16:55:47 - Patent och Registreringsverket
www.joinsimon.se2012-05-28 16:44:45 - Patent och Registreringsverket
www.joinsimon.se2012-05-28 08:54:22 - Lotteriinspektionen
www.joinsimon.se2012-05-25 10:19:05 - Centrala Studiestödsnämnden
www.joinsimon.se2012-05-22 14:36:50 - Kriminalvården
www.joinsimon.se2012-05-21 10:41:59 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-05-15 17:26:49 - Försvarsstaben
www.joinsimon.se2012-05-10 13:12:58 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-05-09 15:03:42 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-05-09 13:27:37 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2012-05-09 11:59:18 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-05-08 16:43:28 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2012-05-08 13:19:53 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2012-05-07 14:04:09 - Post- och Telestyrelsen
www.joinsimon.se2012-05-07 13:57:48 - Post- och Telestyrelsen
www.joinsimon.se2012-05-03 15:20:30 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-05-03 15:12:31 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-05-03 15:11:31 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-05-01 12:37:52 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-04-24 13:56:20 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2012-04-23 07:19:11 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2012-04-18 16:03:55 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-04-17 10:37:08 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-04-17 09:53:59 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-04-16 12:49:08 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-04-12 07:36:29 - Kriminalvården
www.joinsimon.se2012-04-05 15:57:15 - Kriminalvården
www.joinsimon.se2012-04-04 13:17:05 - Boverket
www.joinsimon.se2012-03-26 13:26:43 - Skolverket
www.joinsimon.se2012-03-21 14:35:03 - Statens Biografbyrå
www.joinsimon.se2012-03-20 15:56:13 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2012-03-18 02:25:13 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2012-03-12 12:57:11 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2012-03-09 18:27:04 - Konstnärsnämnden
www.joinsimon.se2012-03-07 12:35:30 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2012-03-07 12:34:34 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2012-03-07 12:34:34 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2012-03-07 12:34:34 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2012-03-07 08:31:43 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2012-03-06 16:42:47 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-03-05 13:28:31 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2012-03-05 13:27:36 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2012-03-02 14:56:54 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-02-29 17:43:27 - Kriminalvården
www.joinsimon.se2012-02-29 15:06:40 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2012-02-29 10:38:41 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-02-29 10:32:14 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-02-16 15:08:14 - Tullverket
www.joinsimon.se2012-02-13 11:33:14 - Försvarsstaben
www.joinsimon.se2012-02-09 10:19:38 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2012-02-09 10:19:00 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2012-02-09 09:14:05 - Tullverket
www.joinsimon.se2012-02-09 09:12:20 - Tullverket
www.joinsimon.se2012-02-09 09:11:58 - Tullverket
www.joinsimon.se2012-02-09 08:39:15 - Tullverket
www.joinsimon.se2012-02-09 08:39:02 - Tullverket
www.joinsimon.se2012-02-08 09:39:49 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2012-02-07 11:01:02 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-02-07 11:00:26 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-02-07 11:00:06 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-02-07 10:59:51 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-02-07 10:59:34 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-02-07 10:59:27 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-02-07 10:58:36 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-02-07 10:57:43 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-02-07 08:46:38 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2012-02-06 09:09:29 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2012-02-03 15:51:30 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2012-02-03 15:27:43 - Post- och Telestyrelsen
www.joinsimon.se2012-02-03 15:27:36 - Post- och Telestyrelsen
www.joinsimon.se2012-02-03 14:52:09 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2012-01-31 10:41:26 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2012-01-30 11:16:28 - Centrala Studiestödsnämnden
www.joinsimon.se2012-01-27 16:19:07 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2012-01-27 16:17:31 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2012-01-27 13:14:20 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2012-01-27 08:46:59 - Uppsala Garnison
www.joinsimon.se2012-01-26 18:26:49 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-01-26 14:17:16 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2012-01-25 10:03:15 - Post- och Telestyrelsen
www.joinsimon.se2012-01-24 13:05:07 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2012-01-24 11:07:47 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-01-18 14:38:55 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-01-18 14:36:59 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-01-18 08:46:51 - Lotteriinspektionen
www.joinsimon.se2012-01-17 15:54:14 - Post- och Telestyrelsen
www.joinsimon.se2012-01-17 15:36:13 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2012-01-16 14:18:45 - Strålskyddsmyndigheten
www.joinsimon.se2012-01-16 14:16:52 - Strålskyddsmyndigheten
www.joinsimon.se2012-01-16 14:16:47 - Strålskyddsmyndigheten
www.joinsimon.se2012-01-13 13:09:36 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2012-01-12 09:36:59 - Skatteverket
www.joinsimon.se2012-01-11 13:35:44 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-01-11 13:13:27 - Riksdagen
www.joinsimon.se2012-01-10 17:04:45 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2012-01-10 16:56:04 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2012-01-10 11:26:13 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2012-01-04 13:15:58 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2012-01-04 12:46:07 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2012-01-04 12:41:24 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2012-01-04 12:09:57 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2011-12-30 15:54:49 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2011-12-29 09:33:09 - Fortifikationsverket
www.joinsimon.se2011-12-29 09:32:51 - Fortifikationsverket
www.joinsimon.se2011-12-29 09:32:38 - Fortifikationsverket
www.joinsimon.se2011-12-28 16:24:38 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.joinsimon.se2011-12-28 10:45:00 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.joinsimon.se2011-12-20 12:04:44 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-12-20 12:04:40 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-12-12 10:32:01 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2011-12-12 10:17:45 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2011-12-09 16:10:28 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-12-07 12:21:41 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-12-06 13:05:58 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-12-06 13:05:55 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-12-05 15:45:44 - Försvarsstaben
www.joinsimon.se2011-11-30 13:45:35 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2011-11-30 13:42:26 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-11-30 12:52:13 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-11-28 11:20:56 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-11-28 08:25:29 - Patent och Registreringsverket
www.joinsimon.se2011-11-25 13:58:20 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2011-11-24 14:52:55 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-11-24 13:13:30 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2011-11-22 16:40:12 - Försvarshögskolan
www.joinsimon.se2011-11-22 10:18:13 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2011-11-21 20:29:45 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2011-11-18 15:17:34 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2011-11-18 13:22:25 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-11-18 07:43:24 - Bolagsverket
www.joinsimon.se2011-11-17 12:46:51 - Bolagsverket
www.joinsimon.se2011-11-17 11:20:27 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-11-16 16:15:04 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-11-16 16:14:28 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-11-16 14:53:52 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-11-16 11:31:43 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-11-16 11:30:41 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-11-14 10:17:22 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2011-11-14 10:08:21 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2011-11-14 10:08:21 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2011-11-11 12:44:31 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-11-10 13:49:09 - Strålskyddsmyndigheten
www.joinsimon.se2011-11-10 13:49:04 - Strålskyddsmyndigheten
www.joinsimon.se2011-11-09 10:02:39 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2011-11-04 11:17:22 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-11-02 16:51:02 - Statens Kulturråd
www.joinsimon.se2011-11-01 11:05:52 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-10-31 15:18:06 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-10-31 13:46:05 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-10-31 13:45:39 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-10-31 13:43:29 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-10-31 11:17:48 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-10-24 15:34:54 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-10-19 16:32:58 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-10-19 08:47:23 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-10-19 08:46:04 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-10-17 15:30:48 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-10-17 11:42:17 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-10-17 11:41:09 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-10-17 11:40:44 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-10-14 13:04:40 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2011-10-14 09:32:49 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-10-11 09:51:25 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-10-11 09:49:58 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-10-11 09:23:04 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-10-11 09:23:01 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-10-07 16:17:30 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-10-07 15:28:15 - Centrala Studiestödsnämnden
www.joinsimon.se2011-10-07 15:27:47 - Centrala Studiestödsnämnden
www.joinsimon.se2011-10-07 09:31:40 - Tullverket
www.joinsimon.se2011-10-07 09:30:56 - Tullverket
www.joinsimon.se2011-10-07 09:29:54 - Tullverket
www.joinsimon.se2011-10-06 17:50:05 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2011-10-06 17:47:23 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2011-10-06 17:37:40 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-10-06 15:40:01 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-10-06 15:39:32 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-10-05 12:17:20 - Socialstyrelsen
www.joinsimon.se2011-10-05 12:16:46 - Socialstyrelsen
www.joinsimon.se2011-10-04 13:08:45 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-10-04 13:07:57 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-10-04 12:31:03 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-09-30 14:17:30 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-09-28 09:56:24 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-09-26 16:25:03 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-09-23 10:13:09 - Kriminalvården
www.joinsimon.se2011-09-23 10:13:04 - Kriminalvården
www.joinsimon.se2011-09-21 09:10:23 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-09-20 13:22:08 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-09-16 16:05:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-09-16 10:16:40 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2011-09-16 10:16:38 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2011-09-16 10:16:35 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2011-09-16 10:10:51 - Bolagsverket
www.joinsimon.se2011-09-15 20:14:00 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2011-09-15 20:13:45 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2011-09-15 20:12:59 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2011-09-15 20:08:56 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2011-09-15 20:07:32 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2011-09-13 13:55:59 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2011-09-12 12:55:21 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-09-12 12:41:59 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-09-12 09:49:28 - Centrala Studiestödsnämnden
www.joinsimon.se2011-09-09 10:42:10 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-09-08 15:39:58 - Centrala Studiestödsnämnden
www.joinsimon.se2011-09-07 15:31:06 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-09-06 10:29:33 - Post- och Telestyrelsen
www.joinsimon.se2011-09-05 09:41:29 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2011-09-01 15:59:48 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-08-25 09:43:51 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-08-23 11:51:17 - Försvarshögskolan
www.joinsimon.se2011-08-23 07:29:46 - Post- och Telestyrelsen
www.joinsimon.se2011-08-22 13:14:44 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2011-08-18 14:36:06 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-08-18 14:35:02 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-08-17 09:10:16 - Skolinspektionen
www.joinsimon.se2011-08-16 15:15:37 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-08-16 11:25:41 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-08-11 16:27:04 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-08-10 17:53:42 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.joinsimon.se2011-08-08 11:17:06 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-07-14 15:52:25 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-07-14 10:06:23 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-07-14 10:06:00 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-07-13 12:44:56 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2011-07-10 21:52:20 - Kriminalvården
www.joinsimon.se2011-07-08 07:46:58 - Migrationsverket
www.joinsimon.se2011-07-05 13:30:18 - Kustbevakningen
www.joinsimon.se2011-06-30 17:07:04 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-06-29 11:56:52 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-06-29 08:28:58 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-06-27 16:28:31 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-06-27 13:44:58 - Moderaterna i Malmö Stad
www.joinsimon.se2011-06-20 14:28:31 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
www.joinsimon.se2011-06-20 14:06:53 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-06-20 14:06:49 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-06-20 13:48:41 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-06-20 13:48:39 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-06-16 11:01:21 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-06-16 11:01:19 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-06-12 15:25:48 - Boverket
www.joinsimon.se2011-06-10 09:39:32 - Skolverket
www.joinsimon.se2011-06-09 12:52:14 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-06-08 15:39:50 - Skolverket
www.joinsimon.se2011-06-08 15:31:34 - Skolverket
www.joinsimon.se2011-06-04 11:05:30 - Migrationsverket
www.joinsimon.se2011-05-31 08:48:31 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2011-05-31 08:43:40 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2011-05-30 11:54:48 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2011-05-30 11:54:41 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2011-05-30 09:46:02 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2011-05-30 09:08:24 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-05-30 08:48:35 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2011-05-27 12:24:01 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-05-27 09:39:55 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2011-05-27 09:10:26 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2011-05-27 08:55:32 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-05-25 13:42:20 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-25 13:41:30 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-05-25 13:39:52 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-05-25 12:54:21 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2011-05-25 12:53:00 - Riksarkivet
www.joinsimon.se2011-05-24 16:14:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-05-24 10:28:08 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2011-05-24 10:28:03 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2011-05-23 16:51:42 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2011-05-23 16:44:50 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2011-05-23 16:31:12 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-05-20 13:42:22 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-20 13:42:14 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-20 13:40:31 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-20 13:37:35 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-20 13:37:31 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-20 13:35:14 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-19 14:00:39 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-05-19 11:44:43 - Tullverket
www.joinsimon.se2011-05-19 09:57:34 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-05-19 09:49:44 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-05-19 09:39:34 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-05-17 13:52:19 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2011-05-16 14:22:16 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-05-16 12:49:26 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-05-13 08:47:57 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-11 16:17:38 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-11 16:16:54 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-11 16:16:28 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-11 16:15:13 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-11 16:12:17 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-05-11 16:01:25 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2011-05-11 13:14:07 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.joinsimon.se2011-05-03 17:50:27 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-05-03 10:14:30 - Migrationsverket
www.joinsimon.se2011-05-02 18:09:37 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-04-29 13:09:03 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2011-04-28 18:51:54 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-04-20 16:06:36 - Riksdagen
www.joinsimon.se2011-04-14 15:45:25 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2011-04-14 15:42:53 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2011-04-14 15:42:48 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2011-04-14 15:41:42 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2011-04-14 15:36:24 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2011-04-14 15:33:35 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2011-04-14 15:32:51 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2011-04-14 15:30:09 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2011-04-14 15:29:16 - Finansinspektionen
www.joinsimon.se2011-04-13 06:53:31 - Försäkringskassan
www.joinsimon.se2011-04-12 12:38:15 - Statens Kulturråd
www.joinsimon.se2011-04-12 12:37:43 - Statens Kulturråd
www.joinsimon.se2011-04-12 11:50:24 - Statens Kulturråd
www.joinsimon.se2011-04-11 14:04:04 - Tullverket
www.joinsimon.se2011-04-08 12:49:16 - Åklagarmyndigheten
www.joinsimon.se2011-04-07 15:17:38 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-04-07 11:57:00 - Lotteriinspektionen
www.joinsimon.se2011-04-06 18:14:24 - Skatteverket
www.joinsimon.se2011-04-06 15:48:26 - Lotteriinspektionen
www.joinsimon.se2011-04-06 12:23:18 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-04-06 12:23:18 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-04-05 11:30:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-04-04 17:05:04 - Försvarshögskolan
www.joinsimon.se2011-04-04 13:07:59 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.joinsimon.se2011-04-01 14:52:37 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-04-01 10:13:43 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-29 08:21:47 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2011-03-29 08:15:16 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2011-03-25 15:37:20 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-03-25 15:34:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-03-25 15:30:52 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-03-25 15:23:00 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-03-25 09:46:48 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-03-25 09:44:26 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-03-24 13:23:02 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-03-24 13:19:32 - Moderata Samlingspartiet
www.joinsimon.se2011-03-24 12:37:43 - Post- och Telestyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-24 11:57:23 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-24 07:48:08 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-21 14:04:47 - Högskoleverket
www.joinsimon.se2011-03-21 14:03:48 - Högskoleverket
www.joinsimon.se2011-03-21 13:58:38 - Högskoleverket
www.joinsimon.se2011-03-21 13:51:15 - Högskoleverket
www.joinsimon.se2011-03-21 12:21:58 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-21 11:53:38 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-18 14:16:15 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-18 14:14:08 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-03-18 14:14:07 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-03-16 10:44:18 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-16 10:33:31 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-14 14:49:17 - Sveriges Riksbank
www.joinsimon.se2011-03-14 14:40:08 - Patent och Registreringsverket
www.joinsimon.se2011-03-14 14:38:33 - Patent och Registreringsverket
www.joinsimon.se2011-03-14 14:01:24 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-11 12:44:57 - Högskoleverket
www.joinsimon.se2011-03-11 12:44:13 - Socialstyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-11 10:00:23 - Försvarsmakten
www.joinsimon.se2011-03-07 15:13:18 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-07 15:05:18 - Rikspolisstyrelsen
www.joinsimon.se2011-03-07 11:18:24 - Lotteriinspektionen
www.joinsimon.se2011-03-07 11:15:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-03-07 11:04:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-03-07 11:04:22 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-03-07 11:03:42 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-03-07 11:03:39 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-03-07 11:02:42 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-03-07 10:58:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-03-07 10:55:49 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.joinsimon.se2011-03-03 09:47:58 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-03-03 09:46:37 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-03-03 09:46:14 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-03-03 09:44:19 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-03-03 09:44:10 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-03-03 09:42:08 - Svenska Institutet
www.joinsimon.se2011-03-02 14:04:40 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-03-02 14:04:33 - Domstolsverket
www.joinsimon.se2011-03-01 15:04:57 - Skolverket
www.joinsimon.se2011-03-01 15:03:25 - Skolverket
www.joinsimon.se2011-03-01 15:03:15 - Skolverket
www.joinsimon.se2011-03-01 15:02:59 - Skolverket