Dessa har besökt www.dexion.org rss

www.dexion.org2017-06-18 12:54:44 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2017-06-18 12:54:13 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2017-06-18 12:53:17 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2017-06-17 13:20:46 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2017-03-20 10:43:09 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2017-03-14 11:30:04 - Kriminalvården
www.dexion.org2017-03-03 09:49:31 - Domstolsverket
www.dexion.org2017-03-03 09:49:31 - Domstolsverket
www.dexion.org2017-03-02 08:52:29 - Domstolsverket
www.dexion.org2017-03-02 08:52:28 - Domstolsverket
www.dexion.org2017-02-17 09:30:28 - Socialstyrelsen
www.dexion.org2017-02-16 10:00:59 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2016-05-11 16:00:56 - Riksdagen
www.dexion.org2016-01-22 09:27:44 - Skatteverket
www.dexion.org2015-12-24 00:35:25 - Kriminalvården
www.dexion.org2015-12-18 16:09:22 - Försäkringskassan
www.dexion.org2015-12-17 13:29:11 - Kriminalvården
www.dexion.org2015-12-17 13:06:05 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2015-12-16 16:44:32 - Försvarsmakten
www.dexion.org2015-12-16 14:30:02 - Riksdagen
www.dexion.org2015-12-16 14:30:02 - Riksdagen
www.dexion.org2015-12-16 12:04:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2015-08-27 10:36:37 - Riksdagen
www.dexion.org2015-08-27 10:36:28 - Riksdagen
www.dexion.org2015-08-27 10:36:24 - Riksdagen
www.dexion.org2015-04-27 14:08:29 - Riksdagen
www.dexion.org2015-04-27 14:06:29 - Riksdagen
www.dexion.org2015-04-27 14:06:19 - Riksdagen
www.dexion.org2015-04-27 14:05:37 - Riksdagen
www.dexion.org2015-04-27 14:05:13 - Riksdagen
www.dexion.org2015-03-24 18:54:52 - Riksdagen
www.dexion.org2015-03-24 15:40:44 - Riksdagen
www.dexion.org2015-03-24 10:48:35 - Kriminalvården
www.dexion.org2015-03-24 08:17:49 - Riksdagen
www.dexion.org2015-03-24 08:02:34 - Riksdagen
www.dexion.org2015-03-23 13:11:01 - Riksdagen
www.dexion.org2015-03-13 08:58:12 - Riksdagen
www.dexion.org2015-03-11 08:18:41 - Skatteverket
www.dexion.org2015-03-02 15:07:51 - Riksdagen
www.dexion.org2015-03-02 14:58:42 - Riksdagen
www.dexion.org2015-03-02 09:45:45 - Riksdagen
www.dexion.org2015-03-02 09:45:32 - Riksdagen
www.dexion.org2015-01-27 15:11:02 - Skatteverket
www.dexion.org2015-01-14 12:38:47 - Domstolsverket
www.dexion.org2015-01-13 10:13:33 - Skatteverket
www.dexion.org2014-12-28 12:53:27 - Riksdagen
www.dexion.org2014-12-28 12:39:00 - Riksdagen
www.dexion.org2014-12-13 04:54:23 - Kriminalvården
www.dexion.org2014-12-13 04:53:33 - Kriminalvården
www.dexion.org2014-12-04 14:08:21 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2014-12-04 14:08:20 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2014-11-28 11:19:41 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2014-11-25 07:46:18 - Tullverket
www.dexion.org2014-10-07 09:35:48 - Riksdagen
www.dexion.org2014-09-26 09:57:40 - Kriminalvården
www.dexion.org2014-08-13 12:00:08 - Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2014-07-31 10:10:17 - Skatteverket
www.dexion.org2014-07-24 16:30:28 - Riksdagen
www.dexion.org2014-07-04 11:13:38 - Domstolsverket
www.dexion.org2014-06-11 13:39:31 - Bolagsverket
www.dexion.org2014-04-26 02:53:55 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2014-04-25 12:59:54 - Försäkringskassan
www.dexion.org2014-04-25 12:24:51 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2014-03-19 10:51:41 - Riksdagen
www.dexion.org2014-03-12 00:29:23 - Riksdagen
www.dexion.org2014-03-12 00:28:31 - Riksdagen
www.dexion.org2014-03-12 00:27:12 - Riksdagen
www.dexion.org2014-03-04 06:17:46 - Patent och Registreringsverket
www.dexion.org2014-02-12 10:12:22 - Skolverket
www.dexion.org2014-02-12 10:10:26 - Skolverket
www.dexion.org2014-02-05 12:48:58 - Skatteverket
www.dexion.org2014-01-31 18:37:57 - Riksdagen
www.dexion.org2014-01-31 18:35:16 - Riksdagen
www.dexion.org2014-01-31 18:35:04 - Riksdagen
www.dexion.org2014-01-31 18:34:07 - Riksdagen
www.dexion.org2014-01-31 18:32:42 - Riksdagen
www.dexion.org2014-01-31 18:32:24 - Riksdagen
www.dexion.org2014-01-31 18:31:49 - Riksdagen
www.dexion.org2014-01-31 18:30:46 - Riksdagen
www.dexion.org2014-01-16 11:16:35 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2014-01-14 15:09:00 - Skatteverket
www.dexion.org2014-01-10 12:35:34 - Skatteverket
www.dexion.org2014-01-10 12:35:16 - Skatteverket
www.dexion.org2014-01-08 15:04:47 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2013-12-19 15:54:11 - Riksdagen
www.dexion.org2013-12-19 15:54:06 - Riksdagen
www.dexion.org2013-12-19 15:53:01 - Riksdagen
www.dexion.org2013-12-19 13:49:07 - Strålskyddsmyndigheten
www.dexion.org2013-12-16 12:19:17 - Domstolsverket
www.dexion.org2013-12-12 11:43:21 - Patent och Registreringsverket
www.dexion.org2013-11-20 14:03:13 - Riksdagen
www.dexion.org2013-11-08 12:51:13 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-24 14:23:16 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-24 14:21:54 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-24 09:35:31 - Högskoleverket
www.dexion.org2013-10-23 19:58:20 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 19:58:11 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 19:57:25 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 13:45:07 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 13:45:03 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 13:43:01 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 13:42:31 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 12:40:55 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 11:26:14 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 11:26:13 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 11:25:58 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 11:25:51 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 11:25:46 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 11:25:41 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 11:18:13 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 11:17:01 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 10:58:36 - Högskoleverket
www.dexion.org2013-10-23 10:57:57 - Högskoleverket
www.dexion.org2013-10-23 10:56:28 - Högskoleverket
www.dexion.org2013-10-23 10:51:52 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 10:51:50 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 10:51:03 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 10:49:48 - Riksdagen
www.dexion.org2013-10-23 10:49:31 - Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2013-09-23 09:59:20 - Skatteverket
www.dexion.org2013-09-16 11:12:48 - Skatteverket
www.dexion.org2013-06-17 11:23:55 - Västkustens Marinkommando
www.dexion.org2013-06-13 10:20:30 - Riksdagen
www.dexion.org2013-05-23 13:29:35 - Försvarsmakten
www.dexion.org2013-05-16 15:52:04 - Riksrevisionen
www.dexion.org2013-05-07 16:51:54 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2013-05-07 16:51:17 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2013-03-26 14:16:05 - Riksdagen
www.dexion.org2013-03-13 11:44:31 - Socialstyrelsen
www.dexion.org2012-07-10 11:28:40 - Datainspektionen
www.dexion.org2012-06-15 14:24:35 - Skatteverket
www.dexion.org2012-05-28 15:00:22 - Kriminalvården
www.dexion.org2012-05-09 20:29:58 - Riksdagen
www.dexion.org2012-05-09 10:27:49 - Migrationsverket
www.dexion.org2012-05-08 13:29:31 - Försäkringskassan
www.dexion.org2012-05-01 17:52:30 - Kriminalvården
www.dexion.org2012-04-12 14:56:34 - Riksrevisionen
www.dexion.org2012-04-11 09:10:41 - Centrala Studiestödsnämnden
www.dexion.org2012-04-11 08:43:50 - Centrala Studiestödsnämnden
www.dexion.org2012-04-02 13:25:07 - Skatteverket
www.dexion.org2012-03-20 16:56:40 - Skatteverket
www.dexion.org2012-03-19 13:22:14 - Domstolsverket
www.dexion.org2012-03-19 12:37:33 - Domstolsverket
www.dexion.org2012-03-19 12:35:56 - Domstolsverket
www.dexion.org2012-03-08 08:10:07 - Finansinspektionen
www.dexion.org2012-03-01 09:11:52 - Domstolsverket
www.dexion.org2012-02-15 10:31:01 - Domstolsverket
www.dexion.org2012-02-07 09:58:47 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2012-02-02 12:45:09 - Skatteverket
www.dexion.org2012-01-11 18:48:18 - Riksdagen
www.dexion.org2012-01-11 18:47:40 - Riksdagen
www.dexion.org2011-11-30 16:42:52 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-11-30 16:39:47 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-11-28 13:04:10 - Försvarshögskolan
www.dexion.org2011-11-09 15:16:37 - Åklagarmyndigheten
www.dexion.org2011-11-01 11:00:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2011-11-01 10:58:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2011-10-31 11:01:36 - Försvarshögskolan
www.dexion.org2011-10-18 14:46:00 - Skatteverket
www.dexion.org2011-10-18 14:45:26 - Skatteverket
www.dexion.org2011-10-18 10:20:58 - Försvarshögskolan
www.dexion.org2011-10-18 08:28:06 - Skatteverket
www.dexion.org2011-10-11 16:25:57 - Skatteverket
www.dexion.org2011-10-05 16:22:35 - Konkurrensverket
www.dexion.org2011-10-05 14:34:56 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.dexion.org2011-10-04 13:17:13 - Skatteverket
www.dexion.org2011-10-04 13:16:56 - Skatteverket
www.dexion.org2011-10-04 13:12:05 - Skatteverket
www.dexion.org2011-10-04 13:11:22 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:40:40 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:21:49 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:21:45 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:21:30 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:21:02 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:17:07 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:09:02 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:08:45 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:08:17 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:06:30 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:05:13 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:04:46 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:04:33 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:03:01 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 15:02:36 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 14:59:44 - Skatteverket
www.dexion.org2011-09-30 14:48:43 - Skatteverket
www.dexion.org2011-08-29 14:36:28 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-08-29 14:36:27 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-08-29 14:35:34 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-08-29 14:35:33 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-08-29 14:30:14 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-08-29 14:30:13 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-08-22 13:11:56 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-08-20 11:01:32 - Riksdagen
www.dexion.org2011-08-20 11:01:23 - Riksdagen
www.dexion.org2011-08-20 11:01:13 - Riksdagen
www.dexion.org2011-08-20 11:01:01 - Riksdagen
www.dexion.org2011-08-19 16:12:46 - Riksdagen
www.dexion.org2011-08-19 16:12:14 - Riksdagen
www.dexion.org2011-08-19 14:36:39 - Riksdagen
www.dexion.org2011-08-19 11:54:24 - Riksdagen
www.dexion.org2011-08-03 08:24:22 - Migrationsverket
www.dexion.org2011-07-25 10:17:21 - Åklagarmyndigheten
www.dexion.org2011-07-08 16:28:57 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-07-05 00:38:24 - Riksdagen
www.dexion.org2011-07-05 00:38:19 - Riksdagen
www.dexion.org2011-07-05 00:37:33 - Riksdagen
www.dexion.org2011-07-05 00:37:18 - Riksdagen
www.dexion.org2011-07-04 10:50:49 - Tullverket
www.dexion.org2011-07-01 10:53:55 - Tullverket
www.dexion.org2011-06-22 15:19:26 - Riksdagen
www.dexion.org2011-06-22 15:19:19 - Riksdagen
www.dexion.org2011-06-16 15:53:54 - Försäkringskassan
www.dexion.org2011-06-07 16:34:01 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2011-05-30 09:52:23 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.dexion.org2011-05-30 09:26:49 - Kriminalvården
www.dexion.org2011-05-30 09:26:33 - Kriminalvården
www.dexion.org2011-05-17 12:58:37 - Sveriges Riksbank
www.dexion.org2011-05-17 09:14:27 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.dexion.org2011-05-17 09:14:21 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.dexion.org2011-05-16 09:14:10 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2011-05-16 09:14:06 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2011-05-16 09:13:49 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2011-05-16 09:10:39 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2011-05-16 09:10:32 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2011-05-13 09:39:23 - Inspektionen för Strategiska Produkter
www.dexion.org2011-05-13 07:56:13 - Försvarsmakten
www.dexion.org2011-05-13 07:55:31 - Försvarsmakten
www.dexion.org2011-05-12 20:05:10 - Sveriges Riksbank
www.dexion.org2011-05-12 16:36:31 - Riksdagen
www.dexion.org2011-05-12 10:21:12 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2011-05-11 13:10:17 - Riksdagen
www.dexion.org2011-05-11 13:08:10 - Riksdagen
www.dexion.org2011-05-11 13:01:26 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2011-05-10 10:40:25 - Försäkringskassan
www.dexion.org2011-05-09 09:04:04 - Försäkringskassan
www.dexion.org2011-05-05 08:43:21 - Försvarsmakten
www.dexion.org2011-05-04 15:42:22 - Försäkringskassan
www.dexion.org2011-05-04 15:39:18 - Försäkringskassan
www.dexion.org2011-04-20 08:57:10 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-04-20 08:55:45 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-04-20 08:17:35 - Riksdagen
www.dexion.org2011-04-18 14:00:37 - Riksdagen
www.dexion.org2011-04-18 13:51:34 - Skatteverket
www.dexion.org2011-04-18 08:05:06 - Skatteverket
www.dexion.org2011-04-18 08:04:52 - Skatteverket
www.dexion.org2011-04-18 08:04:40 - Skatteverket
www.dexion.org2011-04-18 08:04:02 - Skatteverket
www.dexion.org2011-04-18 08:02:57 - Skatteverket
www.dexion.org2011-04-07 15:32:57 - Kriminalvården
www.dexion.org2011-04-01 09:52:20 - Riksarkivet
www.dexion.org2011-03-31 13:24:38 - Statens Energimyndighet
www.dexion.org2011-03-30 09:55:09 - Försvarsmakten
www.dexion.org2011-03-21 14:20:26 - Försäkringskassan
www.dexion.org2011-03-21 09:52:51 - Riksarkivet
www.dexion.org2011-03-21 09:52:47 - Riksarkivet
www.dexion.org2011-03-15 10:29:37 - Vänsterpartiet
www.dexion.org2011-03-14 11:56:05 - Skatteverket
www.dexion.org2011-03-11 10:47:32 - Åklagarmyndigheten
www.dexion.org2011-03-11 10:47:32 - Åklagarmyndigheten
www.dexion.org2011-03-11 10:47:30 - Åklagarmyndigheten
www.dexion.org2011-03-10 13:54:44 - Skatteverket
www.dexion.org2011-02-24 09:58:14 - Skatteverket
www.dexion.org2011-02-17 13:07:31 - Försäkringskassan
www.dexion.org2011-02-16 09:17:57 - Patent och Registreringsverket
www.dexion.org2011-02-14 10:23:44 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.dexion.org2011-02-14 10:23:42 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.dexion.org2011-02-14 10:20:45 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.dexion.org2011-02-11 13:22:16 - Skatteverket
www.dexion.org2011-02-10 18:24:10 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2011-02-09 15:58:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2011-02-08 12:52:11 - Försäkringskassan
www.dexion.org2011-02-08 12:45:27 - Försäkringskassan
www.dexion.org2011-02-07 17:11:41 - Försäkringskassan
www.dexion.org2011-01-28 15:24:35 - Försvarsstaben
www.dexion.org2011-01-28 15:24:25 - Försvarsstaben
www.dexion.org2011-01-28 13:52:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2011-01-28 13:52:24 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2011-01-20 16:46:23 - Domstolsverket
www.dexion.org2011-01-20 16:46:18 - Domstolsverket
www.dexion.org2010-12-17 12:05:05 - Domstolsverket
www.dexion.org2010-12-17 12:05:04 - Domstolsverket
www.dexion.org2010-12-11 03:38:50 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2010-12-10 18:04:22 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2010-12-09 14:19:26 - Riksdagen
www.dexion.org2010-12-09 14:06:49 - Riksdagen
www.dexion.org2010-12-02 09:38:26 - Sveriges Riksbank
www.dexion.org2010-11-23 14:41:20 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2010-11-15 15:00:32 - Domstolsverket
www.dexion.org2010-11-15 15:00:25 - Domstolsverket
www.dexion.org2010-11-15 14:58:17 - Domstolsverket
www.dexion.org2010-11-11 07:41:27 - Försvarsmakten
www.dexion.org2010-10-27 15:28:24 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2010-10-19 08:21:23 - Försvarsmakten
www.dexion.org2010-10-13 10:04:57 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.dexion.org2010-10-13 09:46:10 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.dexion.org2010-10-07 12:11:57 - Migrationsverket
www.dexion.org2010-10-07 08:54:03 - Åklagarmyndigheten
www.dexion.org2010-10-06 16:59:06 - Riksdagen
www.dexion.org2010-09-30 13:04:27 - Domstolsverket
www.dexion.org2010-09-29 13:45:34 - Riksdagen
www.dexion.org2010-09-27 22:27:03 - Riksdagen
www.dexion.org2010-09-27 11:11:58 - Bolagsverket
www.dexion.org2010-09-23 13:12:38 - Riksdagen
www.dexion.org2010-09-19 06:16:40 - Riksdagen
www.dexion.org2010-09-17 16:29:22 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2010-09-17 11:37:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2010-09-07 07:19:21 - Skatteverket
www.dexion.org2010-09-06 14:40:05 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2010-09-06 14:39:32 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2010-09-06 14:34:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2010-09-06 11:21:51 - Riksdagen
www.dexion.org2010-09-05 15:57:40 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2010-08-24 12:27:33 - Skatteverket
www.dexion.org2010-08-06 15:33:14 - Skatteverket
www.dexion.org2010-08-04 17:01:40 - Åklagarmyndigheten
www.dexion.org2010-08-03 14:32:08 - Domstolsverket
www.dexion.org2010-03-19 18:49:37 - Konkurrensverket
www.dexion.org2010-03-17 15:52:54 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2010-03-17 14:05:24 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2010-03-17 12:38:37 - Försäkringskassan
www.dexion.org2010-03-17 12:38:33 - Försäkringskassan
www.dexion.org2010-03-17 12:38:30 - Försäkringskassan
www.dexion.org2010-03-17 12:38:27 - Försäkringskassan
www.dexion.org2010-03-17 12:38:24 - Försäkringskassan
www.dexion.org2010-03-17 12:38:21 - Försäkringskassan
www.dexion.org2010-03-17 12:38:12 - Försäkringskassan
www.dexion.org2010-03-17 12:36:22 - Försäkringskassan
www.dexion.org2010-03-17 12:36:12 - Försäkringskassan
www.dexion.org2010-03-17 12:35:45 - Försäkringskassan
www.dexion.org2010-03-17 12:34:01 - Försäkringskassan
www.dexion.org2010-03-09 17:00:55 - Domstolsverket
www.dexion.org2010-03-03 12:43:25 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2010-02-11 09:10:29 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.dexion.org2010-02-10 14:19:22 - Migrationsverket
www.dexion.org2010-02-10 08:22:19 - Skatteverket
www.dexion.org2010-02-10 08:21:54 - Skatteverket
www.dexion.org2010-02-10 08:20:28 - Skatteverket
www.dexion.org2010-02-04 15:41:46 - Socialstyrelsen
www.dexion.org2010-02-03 14:58:58 - Post- och Telestyrelsen
www.dexion.org2009-09-02 08:03:14 - Försäkringskassan
www.dexion.org2009-09-02 08:02:57 - Försäkringskassan
www.dexion.org2009-08-25 10:45:25 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-08-17 17:13:08 - Kriminalvårdstyrelsen
www.dexion.org2009-08-12 09:45:06 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-08-10 15:22:10 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-08-10 15:21:39 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-08-05 13:50:31 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-08-04 13:46:28 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-08-04 13:46:22 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-07-15 11:19:51 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.dexion.org2009-07-15 09:06:31 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-07-14 09:04:02 - Försäkringskassan
www.dexion.org2009-07-14 09:03:12 - Försäkringskassan
www.dexion.org2009-07-14 09:01:59 - Försäkringskassan
www.dexion.org2009-07-02 11:51:55 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2009-07-01 13:52:57 - Försvarsmakten
www.dexion.org2009-07-01 13:21:53 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.dexion.org2009-07-01 11:59:08 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-06-15 16:07:35 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-06-15 16:06:36 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-06-15 16:05:22 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-06-08 18:38:51 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-06-08 18:37:09 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-06-08 18:35:43 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-06-08 18:35:32 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-06-08 18:35:05 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-06-08 18:34:08 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-06-08 18:33:26 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-06-08 18:33:17 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-06-05 13:50:32 - Centerpartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2009-06-04 10:14:18 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-06-03 11:28:34 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-06-02 14:44:09 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-06-02 14:00:01 - Försäkringskassan
www.dexion.org2009-06-02 13:09:38 - Post- och Telestyrelsen
www.dexion.org2009-06-01 18:39:53 - Försäkringskassan
www.dexion.org2009-06-01 17:49:36 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-05-29 09:34:18 - Försäkringskassan
www.dexion.org2009-05-26 12:22:30 - Patent och Registreringsverket
www.dexion.org2009-05-26 12:20:28 - Patent och Registreringsverket
www.dexion.org2009-05-26 12:17:03 - Patent och Registreringsverket
www.dexion.org2009-05-15 14:45:32 - Skatteverket
www.dexion.org2009-05-14 10:30:46 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-05-08 00:54:37 - Migrationsverket
www.dexion.org2009-05-06 09:50:06 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.dexion.org2009-05-06 08:49:46 - Försvarsmakten
www.dexion.org2009-05-05 15:52:54 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.dexion.org2009-05-05 15:51:26 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.dexion.org2009-05-05 15:11:37 - Försäkringskassan
www.dexion.org2009-05-05 15:11:29 - Försäkringskassan
www.dexion.org2009-05-04 16:21:49 - Åklagarmyndigheten
www.dexion.org2009-04-23 10:41:00 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-04-15 12:05:02 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-04-07 15:36:32 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-04-03 15:53:56 - Försäkringskassan
www.dexion.org2009-04-02 16:25:43 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-04-02 13:24:51 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2009-04-02 12:48:11 - Patent och Registreringsverket
www.dexion.org2009-04-01 13:29:16 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-04-01 13:28:17 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-04-01 12:52:39 - Centerpartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2009-03-31 17:11:24 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2009-03-26 16:57:37 - Socialstyrelsen
www.dexion.org2009-03-18 17:12:33 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2009-03-11 18:17:24 - Skatteverket
www.dexion.org2009-03-11 17:41:33 - Migrationsverket
www.dexion.org2009-03-11 15:45:49 - Skatteverket
www.dexion.org2009-03-09 16:35:48 - Åklagarmyndigheten
www.dexion.org2009-03-06 16:03:45 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-03-06 13:49:30 - Centerpartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2009-03-06 13:48:51 - Centerpartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2009-02-26 08:23:08 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2009-02-25 16:44:54 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.dexion.org2009-02-24 15:30:44 - Migrationsverket
www.dexion.org2009-02-23 14:39:05 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-02-17 17:17:00 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2009-02-17 15:53:57 - Centerpartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2009-02-16 14:14:54 - Centerpartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2009-02-16 13:08:58 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-02-10 14:56:10 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-02-10 11:12:55 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-02-10 11:11:21 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-02-10 11:11:04 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-02-10 10:22:59 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-02-10 09:27:56 - Organisation Kristdemokraterna
www.dexion.org2009-02-09 10:36:53 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-02-02 10:13:21 - Post- och Telestyrelsen
www.dexion.org2009-01-28 14:30:56 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2009-01-28 14:29:40 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2009-01-27 06:29:14 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-01-26 17:12:32 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.dexion.org2009-01-26 17:05:08 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.dexion.org2009-01-22 15:05:25 - Centerpartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2009-01-22 13:13:37 - Domstolsverket
www.dexion.org2009-01-19 12:55:18 - Migrationsverket
www.dexion.org2009-01-16 15:17:24 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.dexion.org2009-01-16 11:12:19 - Migrationsverket
www.dexion.org2009-01-15 14:21:26 - Centerpartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2009-01-14 12:39:21 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.dexion.org2009-01-14 11:50:21 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.dexion.org2009-01-13 19:39:30 - Moderata Samlingspartiet
www.dexion.org2009-01-13 16:20:51 - Centerpartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2009-01-13 10:44:09 - Centerpartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2009-01-07 17:37:14 - Regeringskansliet
www.dexion.org2009-01-07 16:05:26 - Centerpartiet Riksorganisationen
www.dexion.org2009-01-05 12:18:14 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-29 09:27:18 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-23 13:54:04 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-23 09:31:44 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-22 17:26:02 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-22 14:52:20 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-19 17:23:02 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-19 14:01:43 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-19 12:44:27 - Rikspolisstyrelsen
www.dexion.org2008-12-19 10:15:58 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-19 09:28:28 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-18 09:14:16 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-17 17:50:07 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-17 11:04:10 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-17 10:02:44 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-16 18:21:59 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-16 16:41:58 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-15 16:28:34 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-15 12:39:59 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-15 09:19:08 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-12 10:14:56 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-11 13:33:24 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-11 12:05:48 - Domstolsverket
www.dexion.org2008-12-11 12:03:57 - Domstolsverket
www.dexion.org2008-12-11 09:48:02 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-10 15:30:54 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-10 09:50:39 - Datainspektionen
www.dexion.org2008-12-09 17:09:28 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-09 13:49:53 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-09 12:41:24 - Patent och Registreringsverket
www.dexion.org2008-12-09 10:26:02 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-08 12:56:33 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-08 12:10:52 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-08 09:28:34 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-05 13:40:46 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-05 13:34:31 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-05 09:30:35 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-03 15:43:16 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-03 15:38:44 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-03 09:29:16 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-02 16:51:37 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-02 14:40:48 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-02 13:46:53 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-02 13:46:33 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-02 13:43:22 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-02 10:01:01 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-01 16:37:48 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-01 16:37:25 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-01 14:12:11 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-12-01 10:49:05 - Post- och Telestyrelsen
www.dexion.org2008-11-28 19:32:51 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-11-28 13:25:53 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-11-27 16:23:10 - Regeringskansliet
www.dexion.org2008-11-27 13:06:07 - Regeringskansliet