Dessa har besökt upprop.nu rss

upprop.nu2018-09-21 14:41:01 - Kriminalvården
upprop.nu2018-09-19 15:57:52 - Skatteverket
upprop.nu2018-09-19 07:32:32 - Försvarsmakten
upprop.nu2018-09-18 11:31:26 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
upprop.nu2018-09-18 11:12:23 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2018-09-14 13:11:52 - Försvarshögskolan
upprop.nu2018-08-30 10:41:54 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-08-29 11:17:16 - Kriminalvården
upprop.nu2018-08-23 13:26:51 - Socialstyrelsen
upprop.nu2018-08-22 09:50:36 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-08-20 13:51:45 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-08-19 13:45:18 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2018-08-15 08:59:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2018-08-14 14:03:47 - Högskoleverket
upprop.nu2018-08-14 13:13:16 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-08-14 10:18:09 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2018-08-14 10:17:03 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2018-08-13 16:22:28 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2018-08-13 16:04:57 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2018-08-13 15:05:34 - Domstolsverket
upprop.nu2018-08-13 11:07:30 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2018-08-13 10:57:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2018-08-09 11:04:10 - Försäkringskassan
upprop.nu2018-08-09 11:04:00 - Försäkringskassan
upprop.nu2018-08-09 11:03:24 - Försäkringskassan
upprop.nu2018-08-07 15:43:58 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-08-06 16:16:54 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2018-07-31 12:47:01 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2018-06-29 13:02:14 - Skatteverket
upprop.nu2018-06-26 10:16:10 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-06-10 23:24:38 - Åklagarmyndigheten
upprop.nu2018-05-31 16:29:09 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-05-31 13:33:48 - Skatteverket
upprop.nu2018-05-30 13:24:43 - Kriminalvården
upprop.nu2018-05-30 10:27:06 - Skolverket
upprop.nu2018-05-30 09:56:03 - Domstolsverket
upprop.nu2018-05-24 13:04:00 - Skatteverket
upprop.nu2018-05-24 12:20:36 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-05-21 10:50:51 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-05-19 16:37:54 - Kriminalvården
upprop.nu2018-05-18 12:27:26 - Kriminalvården
upprop.nu2018-05-18 09:38:31 - Riksdagen
upprop.nu2018-05-17 14:17:35 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-05-09 13:36:18 - Skatteverket
upprop.nu2018-05-08 14:26:07 - Skatteverket
upprop.nu2018-05-08 10:02:57 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-05-02 10:57:58 - Skatteverket
upprop.nu2018-05-02 10:42:47 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-04-30 13:42:59 - Skatteverket
upprop.nu2018-04-27 19:20:27 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-04-27 14:16:31 - Patent och Registreringsverket
upprop.nu2018-04-27 08:20:15 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-04-25 09:36:38 - Skatteverket
upprop.nu2018-04-23 22:23:38 - Riksdagen
upprop.nu2018-04-20 22:29:26 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2018-04-19 15:37:41 - Kriminalvården
upprop.nu2018-04-19 15:22:09 - Kriminalvården
upprop.nu2018-04-19 13:10:57 - Socialstyrelsen
upprop.nu2018-04-14 12:13:47 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2018-04-11 09:37:05 - Post- och Telestyrelsen
upprop.nu2018-04-10 08:26:43 - Socialstyrelsen
upprop.nu2018-04-09 13:58:05 - Försäkringskassan
upprop.nu2018-04-07 16:58:41 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2018-04-06 13:30:30 - Skatteverket
upprop.nu2018-04-06 13:24:54 - Skatteverket
upprop.nu2018-04-06 13:07:58 - Skatteverket
upprop.nu2018-04-06 07:34:51 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-03-30 15:26:00 - Försvarsmakten
upprop.nu2018-03-27 16:35:18 - Försvarsmakten
upprop.nu2018-03-26 14:04:59 - Skatteverket
upprop.nu2018-03-26 09:08:00 - Riksdagen
upprop.nu2018-03-22 16:07:53 - Domstolsverket
upprop.nu2018-03-22 13:13:52 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-03-21 10:14:47 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-03-20 14:09:23 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-03-20 12:11:49 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2018-03-19 22:48:50 - Kriminalvården
upprop.nu2018-03-19 17:59:10 - Post- och Telestyrelsen
upprop.nu2018-03-19 07:27:31 - Skatteverket
upprop.nu2018-03-17 16:01:35 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-03-13 11:03:56 - Domstolsverket
upprop.nu2018-03-12 11:06:46 - Domstolsverket
upprop.nu2018-03-12 10:55:22 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-03-08 16:30:12 - Domstolsverket
upprop.nu2018-03-08 13:24:24 - Skatteverket
upprop.nu2018-03-07 11:55:48 - Fortifikationsverket
upprop.nu2018-03-05 14:00:07 - Försvarsmakten
upprop.nu2018-03-05 09:07:58 - Kriminalvården
upprop.nu2018-03-05 09:06:25 - Kriminalvården
upprop.nu2018-03-01 14:44:01 - Skolverket
upprop.nu2018-02-26 09:55:43 - Kriminalvården
upprop.nu2018-02-22 17:13:21 - Socialstyrelsen
upprop.nu2018-02-20 15:15:59 - Skolverket
upprop.nu2018-02-20 14:18:59 - Riksdagen
upprop.nu2018-02-20 10:50:06 - Skatteverket
upprop.nu2018-02-20 09:53:17 - Kemikalieinspektionen
upprop.nu2018-02-19 09:04:19 - Skatteverket
upprop.nu2018-02-16 08:06:22 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-02-16 07:08:15 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-02-16 03:09:07 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-02-14 09:37:32 - Riksdagen
upprop.nu2018-02-13 16:26:57 - Kriminalvården
upprop.nu2018-02-08 10:19:39 - Skatteverket
upprop.nu2018-02-05 10:44:10 - Riksarkivet
upprop.nu2018-02-05 10:43:49 - Riksarkivet
upprop.nu2018-02-05 10:43:21 - Riksarkivet
upprop.nu2018-02-05 10:42:36 - Riksarkivet
upprop.nu2018-02-05 10:14:55 - Fortifikationsverket
upprop.nu2018-01-29 10:34:14 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-01-21 14:36:51 - Kriminalvården
upprop.nu2018-01-18 14:20:21 - Skatteverket
upprop.nu2018-01-17 11:26:39 - Skatteverket
upprop.nu2018-01-17 10:00:17 - Patent och Registreringsverket
upprop.nu2018-01-16 17:41:04 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-01-16 14:06:00 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2018-01-13 15:35:16 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-01-13 15:33:50 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-01-13 15:30:02 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2018-01-09 12:24:34 - Skatteverket
upprop.nu2018-01-08 12:16:37 - Domstolsverket
upprop.nu2018-01-04 19:24:42 - Tullverket
upprop.nu2018-01-04 19:23:38 - Tullverket
upprop.nu2018-01-03 15:19:36 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-12-29 15:38:48 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-12-21 10:30:13 - Domstolsverket
upprop.nu2017-12-11 14:27:19 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-12-06 14:44:17 - Kriminalvården
upprop.nu2017-12-05 14:55:11 - Skatteverket
upprop.nu2017-12-04 12:58:40 - Skatteverket
upprop.nu2017-12-02 13:58:36 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-11-30 15:15:20 - Tullverket
upprop.nu2017-11-30 14:22:47 - Tullverket
upprop.nu2017-11-30 08:42:17 - Kriminalvården
upprop.nu2017-11-29 13:29:44 - Domstolsverket
upprop.nu2017-11-29 12:50:05 - Patent och Registreringsverket
upprop.nu2017-11-29 12:48:13 - Patent och Registreringsverket
upprop.nu2017-11-29 11:00:07 - Patent och Registreringsverket
upprop.nu2017-11-29 08:05:02 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-11-27 22:31:49 - Tullverket
upprop.nu2017-11-24 13:15:37 - Kriminalvården
upprop.nu2017-11-24 13:13:23 - Kriminalvården
upprop.nu2017-11-23 15:13:45 - Riksdagen
upprop.nu2017-11-23 08:48:16 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
upprop.nu2017-11-23 08:40:51 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
upprop.nu2017-11-23 08:39:48 - Kriminalvården
upprop.nu2017-11-23 08:21:50 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2017-11-16 09:56:22 - Försvarshögskolan
upprop.nu2017-11-15 09:34:44 - Kriminalvården
upprop.nu2017-11-13 08:39:11 - Skatteverket
upprop.nu2017-11-11 15:34:26 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-11-09 13:27:57 - Patent och Registreringsverket
upprop.nu2017-11-07 15:16:49 - Skatteverket
upprop.nu2017-11-06 10:54:59 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-11-05 08:50:48 - Kriminalvården
upprop.nu2017-11-05 08:49:31 - Kriminalvården
upprop.nu2017-11-03 10:13:57 - Åklagarmyndigheten
upprop.nu2017-10-27 14:43:58 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-10-27 08:23:46 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-10-27 08:23:24 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-10-25 14:29:17 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-10-25 13:14:09 - Skatteverket
upprop.nu2017-10-24 08:46:09 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-10-23 13:55:31 - Domstolsverket
upprop.nu2017-10-19 15:32:55 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-10-18 10:23:18 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-10-18 09:25:23 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-10-17 13:49:19 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-10-16 12:22:56 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-10-16 11:01:47 - Åklagarmyndigheten
upprop.nu2017-10-11 16:38:50 - Skatteverket
upprop.nu2017-10-10 15:52:49 - Domstolsverket
upprop.nu2017-10-10 11:54:21 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-10-08 16:56:18 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
upprop.nu2017-10-04 09:13:59 - Försvarsstaben
upprop.nu2017-10-02 15:03:25 - Skatteverket
upprop.nu2017-10-02 10:08:40 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
upprop.nu2017-09-28 10:55:27 - Skatteverket
upprop.nu2017-09-20 17:14:52 - Tullverket
upprop.nu2017-09-20 13:30:03 - Försvarsmakten
upprop.nu2017-09-20 12:06:29 - Tullverket
upprop.nu2017-09-18 14:40:19 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2017-09-16 15:26:06 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-09-15 14:42:08 - Riksdagen
upprop.nu2017-09-13 15:31:39 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2017-09-10 11:59:25 - Försvarshögskolan
upprop.nu2017-09-08 12:53:54 - Domstolsverket
upprop.nu2017-09-07 15:01:44 - Domstolsverket
upprop.nu2017-09-07 14:08:32 - Försvarshögskolan
upprop.nu2017-09-07 14:07:11 - Försvarshögskolan
upprop.nu2017-09-07 14:07:04 - Försvarshögskolan
upprop.nu2017-09-07 12:33:12 - Skatteverket
upprop.nu2017-09-07 11:33:23 - Försäkringskassan
upprop.nu2017-09-06 22:08:24 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-09-06 14:15:09 - Domstolsverket
upprop.nu2017-09-06 14:13:46 - Domstolsverket
upprop.nu2017-09-06 13:20:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
upprop.nu2017-09-06 13:16:01 - Försvarshögskolan
upprop.nu2017-09-06 13:14:06 - Domstolsverket
upprop.nu2017-09-06 13:12:58 - Försvarshögskolan
upprop.nu2017-09-05 09:41:44 - Riksdagen
upprop.nu2017-09-01 10:25:31 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-08-31 11:17:25 - Strålskyddsmyndigheten
upprop.nu2017-08-31 10:59:27 - Skatteverket
upprop.nu2017-08-24 12:40:29 - Försäkringskassan
upprop.nu2017-08-24 12:13:39 - Försäkringskassan
upprop.nu2017-08-24 12:13:23 - Försäkringskassan
upprop.nu2017-08-24 12:12:05 - Försäkringskassan
upprop.nu2017-08-22 15:29:03 - Skatteverket
upprop.nu2017-08-19 05:51:21 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-08-17 16:34:41 - Skatteverket
upprop.nu2017-08-17 08:24:20 - Skatteverket
upprop.nu2017-08-16 16:08:59 - Skatteverket
upprop.nu2017-08-14 11:57:13 - Skatteverket
upprop.nu2017-08-10 11:20:26 - Skatteverket
upprop.nu2017-08-10 11:09:24 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
upprop.nu2017-08-07 14:25:19 - Kriminalvården
upprop.nu2017-08-07 10:44:03 - Domstolsverket
upprop.nu2017-08-01 14:05:30 - Domstolsverket
upprop.nu2017-08-01 12:43:34 - Skatteverket
upprop.nu2017-07-29 02:44:28 - Försvarets Materielverk (FMV)
upprop.nu2017-07-28 00:10:01 - Kriminalvården
upprop.nu2017-07-27 16:33:33 - Domstolsverket
upprop.nu2017-07-27 12:44:39 - Sveriges Riksbank
upprop.nu2017-07-23 13:39:26 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-07-23 13:38:51 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-07-23 13:37:04 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-07-19 08:11:26 - Kriminalvården
upprop.nu2017-07-19 08:07:47 - Kriminalvården
upprop.nu2017-07-12 09:56:56 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-07-11 14:17:53 - Domstolsverket
upprop.nu2017-07-11 08:35:44 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2017-07-10 16:24:20 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2017-07-07 16:39:31 - Kriminalvården
upprop.nu2017-07-06 07:11:51 - Radiotjänst i Kiruna AB
upprop.nu2017-07-04 14:42:57 - Skatteverket
upprop.nu2017-06-21 09:28:16 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-06-20 10:55:34 - Skatteverket
upprop.nu2017-06-20 10:53:23 - Skatteverket
upprop.nu2017-06-20 09:32:11 - Patent och Registreringsverket
upprop.nu2017-06-19 15:22:40 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2017-06-19 15:21:26 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2017-06-16 15:55:48 - Patent och Registreringsverket
upprop.nu2017-06-16 14:49:32 - Patent och Registreringsverket
upprop.nu2017-06-16 14:47:21 - Patent och Registreringsverket
upprop.nu2017-06-14 16:12:16 - Skolverket
upprop.nu2017-06-13 10:23:05 - Skatteverket
upprop.nu2017-06-09 14:59:51 - Kriminalvården
upprop.nu2017-06-09 08:00:02 - Boverket
upprop.nu2017-06-07 09:36:00 - Domstolsverket
upprop.nu2017-06-01 08:20:28 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-31 14:45:17 - Försäkringskassan
upprop.nu2017-05-31 13:10:28 - Åklagarmyndigheten
upprop.nu2017-05-31 13:02:34 - Försäkringskassan
upprop.nu2017-05-31 13:01:45 - Försäkringskassan
upprop.nu2017-05-31 13:01:15 - Försäkringskassan
upprop.nu2017-05-31 13:00:51 - Försäkringskassan
upprop.nu2017-05-30 15:59:29 - Domstolsverket
upprop.nu2017-05-30 15:59:21 - Domstolsverket
upprop.nu2017-05-30 15:59:15 - Domstolsverket
upprop.nu2017-05-30 12:33:04 - Domstolsverket
upprop.nu2017-05-30 12:31:06 - Domstolsverket
upprop.nu2017-05-23 06:30:39 - Skolverket
upprop.nu2017-05-22 16:51:57 - Patent och Registreringsverket
upprop.nu2017-05-22 16:16:13 - Skolverket
upprop.nu2017-05-22 15:19:10 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-22 15:13:54 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-22 15:13:48 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-22 14:57:10 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-22 14:40:21 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-22 09:02:11 - Domstolsverket
upprop.nu2017-05-18 13:57:04 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-18 11:26:07 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-18 09:19:12 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-17 09:52:04 - Post- och Telestyrelsen
upprop.nu2017-05-16 13:02:44 - Skolverket
upprop.nu2017-05-15 16:21:18 - Skatteverket
upprop.nu2017-05-15 13:35:23 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-15 13:31:47 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-15 13:27:51 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-15 13:26:13 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-15 13:23:50 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-15 08:29:03 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-05-12 09:50:35 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-05-10 15:41:13 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-10 15:41:03 - Riksdagen
upprop.nu2017-05-05 13:26:12 - Domstolsverket
upprop.nu2017-05-05 08:45:09 - Försvarshögskolan
upprop.nu2017-05-03 13:21:41 - Försvarshögskolan
upprop.nu2017-04-27 15:09:20 - Skatteverket
upprop.nu2017-04-25 11:55:10 - Skatteverket
upprop.nu2017-04-24 09:14:16 - Skatteverket
upprop.nu2017-04-24 08:59:12 - Skatteverket
upprop.nu2017-04-20 11:12:28 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-04-20 09:39:08 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-04-19 15:30:29 - Riksdagen
upprop.nu2017-04-19 15:26:08 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-04-18 11:01:26 - Skatteverket
upprop.nu2017-04-11 16:17:19 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-04-11 13:38:57 - Skatteverket
upprop.nu2017-04-06 11:49:53 - Skatteverket
upprop.nu2017-04-06 07:52:48 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-04-06 05:01:41 - Kriminalvården
upprop.nu2017-04-05 09:00:38 - Domstolsverket
upprop.nu2017-04-05 08:26:43 - Domstolsverket
upprop.nu2017-04-04 10:56:12 - Skatteverket
upprop.nu2017-04-03 14:15:45 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-03-30 11:15:03 - Skatteverket
upprop.nu2017-03-30 11:14:25 - Skatteverket
upprop.nu2017-03-27 13:59:23 - Tullverket
upprop.nu2017-03-23 16:12:06 - Socialstyrelsen
upprop.nu2017-03-23 12:44:36 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-03-21 10:42:33 - Skatteverket
upprop.nu2017-03-20 09:34:41 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2017-03-17 10:36:52 - Tullverket
upprop.nu2017-03-14 09:30:33 - Riksdagen
upprop.nu2017-03-11 20:20:52 - Försvarets Materielverk (FMV)
upprop.nu2017-03-10 13:10:32 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-03-10 13:10:11 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-03-10 13:09:40 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-03-10 10:38:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
upprop.nu2017-03-02 14:52:36 - Skatteverket
upprop.nu2017-03-01 09:55:49 - Kemikalieinspektionen
upprop.nu2017-03-01 07:45:14 - Tullverket
upprop.nu2017-02-28 21:32:59 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-02-28 16:27:58 - Riksdagen
upprop.nu2017-02-28 09:40:45 - Skatteverket
upprop.nu2017-02-27 11:30:04 - Skatteverket
upprop.nu2017-02-24 09:38:36 - Konkurrensverket
upprop.nu2017-02-24 09:19:48 - Skatteverket
upprop.nu2017-02-23 16:09:57 - Kriminalvården
upprop.nu2017-02-23 10:31:39 - Kriminalvården
upprop.nu2017-02-23 07:35:49 - Kriminalvården
upprop.nu2017-02-22 08:42:13 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2017-02-21 16:48:46 - Riksdagen
upprop.nu2017-02-21 16:43:20 - Riksdagen
upprop.nu2017-02-21 15:34:01 - Kustbevakningen
upprop.nu2017-02-21 08:00:53 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2017-02-20 16:11:50 - Kustbevakningen
upprop.nu2017-02-20 15:21:38 - Skatteverket
upprop.nu2017-02-15 18:52:33 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-02-10 10:57:56 - Domstolsverket
upprop.nu2017-02-10 10:57:55 - Domstolsverket
upprop.nu2017-02-10 10:57:53 - Domstolsverket
upprop.nu2017-02-10 10:57:51 - Domstolsverket
upprop.nu2017-02-10 10:57:48 - Domstolsverket
upprop.nu2017-02-09 15:16:39 - Kustbevakningen
upprop.nu2017-02-09 13:00:46 - Riksdagen
upprop.nu2017-02-08 16:58:24 - Skatteverket
upprop.nu2017-02-07 13:04:36 - Boverket
upprop.nu2017-02-06 16:39:36 - Skatteverket
upprop.nu2017-02-04 16:35:27 - Kriminalvården
upprop.nu2017-02-03 14:59:00 - Kustbevakningen
upprop.nu2017-02-03 14:38:51 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-02-03 14:06:07 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-02-03 12:56:48 - Kustbevakningen
upprop.nu2017-02-03 12:00:57 - Kustbevakningen
upprop.nu2017-02-03 11:56:58 - Kustbevakningen
upprop.nu2017-02-03 11:54:37 - Kustbevakningen
upprop.nu2017-02-03 10:50:00 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-02-02 14:08:55 - Skolinspektionen
upprop.nu2017-02-02 14:08:25 - Riksdagen
upprop.nu2017-02-02 14:01:30 - Riksdagen
upprop.nu2017-02-02 09:36:20 - Skatteverket
upprop.nu2017-02-01 11:05:31 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-01-27 10:32:14 - Riksdagen
upprop.nu2017-01-27 10:32:07 - Riksdagen
upprop.nu2017-01-27 10:32:03 - Riksdagen
upprop.nu2017-01-27 10:31:58 - Riksdagen
upprop.nu2017-01-26 11:03:48 - Konkurrensverket
upprop.nu2017-01-25 14:10:02 - Riksdagen
upprop.nu2017-01-20 16:19:33 - Riksdagens Förvaltningskontor
upprop.nu2017-01-20 13:20:48 - Riksdagen
upprop.nu2017-01-20 13:19:04 - Riksdagen
upprop.nu2017-01-20 13:18:38 - Riksdagen
upprop.nu2017-01-19 14:24:22 - Konstnärsnämnden
upprop.nu2017-01-19 14:23:04 - Konstnärsnämnden
upprop.nu2017-01-17 15:15:13 - Skatteverket
upprop.nu2017-01-16 14:45:50 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-01-16 13:09:25 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2017-01-16 10:22:40 - Bolagsverket
upprop.nu2017-01-13 11:24:32 - Riksdagen
upprop.nu2017-01-13 11:21:21 - Skatteverket
upprop.nu2017-01-13 11:20:28 - Skatteverket
upprop.nu2017-01-13 11:19:57 - Skatteverket
upprop.nu2017-01-12 09:38:56 - Tullverket
upprop.nu2017-01-11 15:56:20 - Försäkringskassan
upprop.nu2017-01-11 14:53:51 - Sida
upprop.nu2017-01-11 14:53:25 - Sida
upprop.nu2017-01-11 14:52:59 - Sida
upprop.nu2017-01-11 14:52:30 - Sida
upprop.nu2017-01-11 14:51:42 - Sida
upprop.nu2017-01-11 14:48:26 - Sida
upprop.nu2017-01-11 13:01:58 - Skatteverket
upprop.nu2017-01-09 13:55:35 - Försäkringskassan
upprop.nu2017-01-05 09:54:45 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2017-01-03 15:57:10 - Socialstyrelsen
upprop.nu2017-01-03 15:56:28 - Socialstyrelsen
upprop.nu2016-12-30 10:40:59 - Socialstyrelsen
upprop.nu2016-12-29 10:27:01 - Kriminalvården
upprop.nu2016-12-27 15:37:45 - Skatteverket
upprop.nu2016-12-20 12:42:33 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2016-12-19 10:37:11 - Försvarshögskolan
upprop.nu2016-12-19 08:48:51 - Skolverket
upprop.nu2016-12-16 10:52:47 - Skatteverket
upprop.nu2016-12-12 08:32:10 - Skatteverket
upprop.nu2016-12-12 08:27:15 - Skatteverket
upprop.nu2016-12-08 10:54:27 - Skolverket
upprop.nu2016-12-08 10:02:28 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2016-12-07 10:49:55 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2016-12-05 18:13:04 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2016-12-05 13:35:33 - Försvarshögskolan
upprop.nu2016-12-02 10:42:31 - Skolverket
upprop.nu2016-12-02 08:31:56 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2016-12-02 08:22:09 - Skolverket
upprop.nu2016-12-01 16:27:52 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2016-12-01 16:27:18 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2016-11-24 15:35:25 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2016-11-23 15:27:38 - Domstolsverket
upprop.nu2016-11-23 15:25:52 - Domstolsverket
upprop.nu2016-11-23 10:03:02 - Skatteverket
upprop.nu2016-11-23 10:02:54 - Skatteverket
upprop.nu2016-11-23 10:02:41 - Skatteverket
upprop.nu2016-11-23 10:01:43 - Skatteverket
upprop.nu2016-11-22 10:46:54 - Socialstyrelsen
upprop.nu2016-11-22 10:46:06 - Socialstyrelsen
upprop.nu2016-11-21 12:48:23 - Sida
upprop.nu2016-11-21 10:54:02 - Högskoleverket
upprop.nu2016-11-17 09:02:08 - Skatteverket
upprop.nu2016-11-17 09:00:57 - Skatteverket
upprop.nu2016-11-17 09:00:32 - Skatteverket
upprop.nu2016-11-16 15:34:23 - Skatteverket
upprop.nu2016-11-15 12:04:54 - Skatteverket
upprop.nu2016-11-10 16:08:26 - Riksdagen
upprop.nu2016-11-10 15:27:04 - Riksdagen
upprop.nu2016-11-10 07:53:30 - Skatteverket
upprop.nu2016-11-09 13:33:30 - Uppsala Garnison
upprop.nu2016-11-09 12:31:23 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2016-11-08 12:35:26 - Skatteverket
upprop.nu2016-11-05 09:15:13 - Riksdagen
upprop.nu2016-11-04 09:41:00 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-11-04 09:39:10 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-11-03 10:47:50 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2016-11-02 16:24:22 - Försvarsmakten
upprop.nu2016-10-26 14:09:45 - Rikspolisstyrelsen
upprop.nu2016-10-25 16:07:41 - Skatteverket
upprop.nu2016-10-25 15:32:43 - Skatteverket
upprop.nu2016-10-21 23:00:47 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-20 13:31:34 - Centrala Studiestödsnämnden
upprop.nu2016-10-20 12:21:33 - Skatteverket
upprop.nu2016-10-20 10:59:45 - Skatteverket
upprop.nu2016-10-20 09:18:58 - Riksdagen
upprop.nu2016-10-19 13:36:55 - Skatteverket
upprop.nu2016-10-19 12:24:39 - Skatteverket
upprop.nu2016-10-18 11:25:52 - Försvarshögskolan
upprop.nu2016-10-18 11:20:47 - Försvarshögskolan
upprop.nu2016-10-18 11:14:54 - Försvarshögskolan
upprop.nu2016-10-18 11:13:50 - Försvarshögskolan
upprop.nu2016-10-18 11:13:33 - Försvarshögskolan
upprop.nu2016-10-17 11:49:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
upprop.nu2016-10-15 19:29:10 - Riksdagen
upprop.nu2016-10-15 19:28:32 - Riksdagen
upprop.nu2016-10-15 19:27:32 - Riksdagen
upprop.nu2016-10-15 19:26:31 - Riksdagen
upprop.nu2016-10-14 09:19:57 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-14 09:19:26 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-14 09:17:53 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-12 13:58:36 - Skatteverket
upprop.nu2016-10-12 13:57:43 - Skatteverket
upprop.nu2016-10-12 10:27:32 - Kustbevakningen
upprop.nu2016-10-12 03:04:59 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-11 14:44:21 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
upprop.nu2016-10-11 14:43:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
upprop.nu2016-10-11 14:40:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
upprop.nu2016-10-10 03:33:44 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-10 03:30:58 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-07 09:16:47 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
upprop.nu2016-10-07 09:15:26 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
upprop.nu2016-10-06 15:26:38 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-06 10:27:01 - Riksdagen
upprop.nu2016-10-06 09:55:31 - Riksdagen
upprop.nu2016-10-06 09:54:36 - Riksdagen
upprop.nu2016-10-06 08:57:46 - Kemikalieinspektionen
upprop.nu2016-10-06 07:08:22 - Försvarshögskolan
upprop.nu2016-10-06 07:06:59 - Försvarshögskolan
upprop.nu2016-10-05 14:30:20 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-05 12:55:36 - Riksrevisionen
upprop.nu2016-10-05 12:03:44 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-05 12:03:06 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-05 10:42:56 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-05 10:36:29 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-05 08:41:36 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-05 08:39:44 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-10-04 11:18:32 - Kriminalvården
upprop.nu2016-10-04 10:29:18 - Sveriges Riksbank
upprop.nu2016-10-03 16:14:17 - Riksdagen
upprop.nu2016-10-03 13:41:44 - Skatteverket
upprop.nu2016-09-30 09:28:24 - Moderata Samlingspartiet
upprop.nu2016-09-30 09:13:41 - Försäkringskassan
upprop.nu2016-09-30 08:21:09 - Regeringskansliet
upprop.nu2016-09-30 08:20:57 - Regeringskansliet