Dessa har besökt socialaktion.nu rss

socialaktion.nu2020-07-27 18:50:54 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
socialaktion.nu2020-03-31 14:19:09 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2020-03-31 14:15:29 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2020-03-31 14:12:46 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2020-03-31 14:11:13 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2020-03-19 16:00:16 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2020-03-19 15:58:44 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2020-03-19 15:22:54 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2020-03-19 15:01:23 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2020-03-13 10:49:06 - Skatteverket
socialaktion.nu2019-12-09 13:06:34 - Justitiekanslern
socialaktion.nu2019-11-12 13:42:55 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2019-10-20 12:00:13 - Skatteverket
socialaktion.nu2019-10-16 15:59:02 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
socialaktion.nu2019-08-28 22:27:28 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2019-08-16 14:50:32 - Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
socialaktion.nu2019-05-27 14:00:20 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2019-05-27 14:00:20 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2019-05-27 13:59:43 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2019-05-27 13:59:43 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2019-05-14 16:08:05 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2019-02-11 11:53:49 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
socialaktion.nu2019-02-07 18:56:40 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
socialaktion.nu2019-01-23 12:34:46 - Sveriges Riksbank
socialaktion.nu2018-10-26 13:28:34 - Kriminalvården
socialaktion.nu2018-09-27 12:20:19 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2018-08-03 14:06:15 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
socialaktion.nu2018-08-03 13:57:03 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
socialaktion.nu2018-06-19 16:09:03 - Skatteverket
socialaktion.nu2018-06-08 16:54:28 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2018-05-18 02:11:23 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2018-05-09 07:48:06 - Försvarsmakten
socialaktion.nu2018-05-09 07:44:09 - Försvarsstaben
socialaktion.nu2018-04-25 14:49:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
socialaktion.nu2018-04-13 10:44:02 - Centrala Studiestödsnämnden
socialaktion.nu2018-04-13 10:42:50 - Centrala Studiestödsnämnden
socialaktion.nu2018-02-21 13:25:38 - Skatteverket
socialaktion.nu2018-01-26 16:49:59 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2017-12-25 09:21:12 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2017-12-10 20:49:14 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2017-11-23 12:20:42 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2017-11-23 12:20:39 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2017-11-21 12:00:07 - Skatteverket
socialaktion.nu2017-10-25 15:26:49 - Swedish Defence Data Agency
socialaktion.nu2017-10-11 11:04:37 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2017-09-11 08:06:33 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2017-07-12 11:46:07 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2017-06-19 16:24:44 - Kriminalvården
socialaktion.nu2017-05-23 14:02:41 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2017-05-23 14:02:38 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2017-05-18 12:06:25 - Skatteverket
socialaktion.nu2017-05-09 13:11:41 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2017-04-28 16:40:04 - Kriminalvården
socialaktion.nu2017-04-13 11:02:38 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2017-02-28 15:03:09 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2017-01-26 12:07:34 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2017-01-25 11:02:41 - Kriminalvården
socialaktion.nu2017-01-17 12:27:03 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2017-01-09 15:51:52 - Riksdagen
socialaktion.nu2016-12-16 11:01:24 - Domstolsverket
socialaktion.nu2016-11-21 15:13:30 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2016-11-21 15:13:12 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2016-11-21 15:13:03 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2016-11-21 15:13:03 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2016-11-02 10:38:44 - Försvarets Materielverk (FMV)
socialaktion.nu2016-11-01 14:22:46 - Regeringskansliet
socialaktion.nu2016-10-30 15:08:24 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2016-07-07 08:55:08 - Boverket
socialaktion.nu2016-06-07 14:05:20 - Regeringskansliet
socialaktion.nu2016-05-18 15:35:57 - Skatteverket
socialaktion.nu2016-05-05 14:50:01 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2016-04-26 08:20:38 - Kriminalvården
socialaktion.nu2016-04-19 08:53:52 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2016-04-13 13:53:33 - Domstolsverket
socialaktion.nu2016-03-23 09:30:08 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2016-03-17 10:25:11 - Regeringskansliet
socialaktion.nu2016-03-15 12:53:30 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2016-03-15 09:53:11 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2016-03-07 12:53:44 - Riksdagen
socialaktion.nu2016-02-29 11:17:32 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2016-02-25 08:23:12 - Skatteverket
socialaktion.nu2016-02-22 21:03:44 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2016-02-15 08:47:12 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2016-02-10 20:25:05 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2016-02-09 16:16:51 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2016-02-08 13:10:41 - Skatteverket
socialaktion.nu2016-02-03 16:56:01 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2016-01-29 13:10:35 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2016-01-11 09:42:18 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2016-01-11 09:42:17 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-12-30 10:23:22 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-12-30 09:20:21 - Kriminalvården
socialaktion.nu2015-12-07 14:29:53 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-11-26 10:19:52 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-11-26 10:19:15 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-11-26 10:18:47 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-11-26 10:18:30 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-11-26 10:18:15 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-11-26 10:18:00 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-11-26 10:17:37 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-11-26 10:17:19 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-11-26 10:16:59 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-11-26 10:15:33 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-11-16 11:14:30 - Sida
socialaktion.nu2015-11-13 09:04:04 - Kriminalvården
socialaktion.nu2015-10-25 08:26:49 - Kriminalvården
socialaktion.nu2015-10-12 12:57:10 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-10-06 20:54:10 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2015-10-06 11:50:32 - Riksdagen
socialaktion.nu2015-09-25 08:34:51 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2015-09-18 14:30:25 - Domstolsverket
socialaktion.nu2015-09-14 15:16:12 - Riksrevisionen
socialaktion.nu2015-09-10 13:34:44 - Kriminalvården
socialaktion.nu2015-09-04 11:05:52 - Kriminalvården
socialaktion.nu2015-08-26 13:41:36 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2015-08-26 13:32:52 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2015-06-10 10:05:35 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2015-06-01 15:11:06 - Bolagsverket
socialaktion.nu2015-05-28 10:07:44 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2015-05-22 09:23:50 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2015-05-13 10:30:57 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-05-13 10:30:56 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-04-24 15:41:58 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-04-24 15:41:58 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-04-24 07:50:31 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-04-24 07:50:30 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-04-15 09:17:13 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2015-03-31 13:14:47 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2015-03-23 13:48:54 - Kriminalvården
socialaktion.nu2015-03-23 13:47:14 - Kriminalvården
socialaktion.nu2015-03-23 13:45:00 - Kriminalvården
socialaktion.nu2015-03-16 14:06:27 - Riksdagen
socialaktion.nu2015-03-16 14:06:22 - Riksdagen
socialaktion.nu2015-03-16 14:05:16 - Riksdagen
socialaktion.nu2015-01-31 14:34:11 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2015-01-28 13:12:25 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2015-01-27 12:37:26 - Kriminalvården
socialaktion.nu2015-01-26 07:26:13 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-01-15 10:21:09 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-01-15 10:21:09 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2015-01-13 11:29:34 - Kriminalvården
socialaktion.nu2014-12-05 15:49:32 - Åklagarmyndigheten
socialaktion.nu2014-11-14 08:10:11 - Skatteverket
socialaktion.nu2014-10-23 15:30:19 - Åklagarmyndigheten
socialaktion.nu2014-10-17 11:23:22 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2014-10-16 12:15:35 - Skatteverket
socialaktion.nu2014-10-16 12:11:59 - Skatteverket
socialaktion.nu2014-10-16 12:10:20 - Skatteverket
socialaktion.nu2014-10-15 12:48:24 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-10-13 15:08:31 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2014-10-01 08:37:03 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2014-10-01 08:37:02 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2014-09-27 00:39:18 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2014-09-27 00:39:18 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2014-09-23 12:36:24 - Försvarshögskolan
socialaktion.nu2014-09-09 15:05:39 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2014-09-09 15:05:39 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2014-09-08 10:19:13 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-08-04 12:50:28 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2014-07-21 15:06:44 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2014-07-08 10:12:28 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-07-01 15:11:20 - Domstolsverket
socialaktion.nu2014-06-24 19:46:43 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-06-24 19:45:58 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-06-09 10:39:31 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2014-06-09 10:37:57 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2014-06-09 10:37:57 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2014-06-03 10:14:03 - Statens Biografbyrå
socialaktion.nu2014-05-28 14:33:21 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2014-05-13 10:26:35 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2014-05-13 10:26:02 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2014-05-13 10:25:18 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2014-05-07 11:14:31 - Kriminalvården
socialaktion.nu2014-05-07 11:12:15 - Kriminalvården
socialaktion.nu2014-05-07 10:53:42 - Kriminalvården
socialaktion.nu2014-04-23 15:58:04 - Skatteverket
socialaktion.nu2014-04-23 15:55:10 - Skatteverket
socialaktion.nu2014-04-23 15:16:00 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
socialaktion.nu2014-04-14 12:31:48 - Skatteverket
socialaktion.nu2014-04-10 10:42:41 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2014-04-10 10:42:41 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2014-03-27 14:23:21 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2014-03-24 12:33:07 - Domstolsverket
socialaktion.nu2014-03-17 08:20:08 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-03-14 18:03:17 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-03-12 17:10:49 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-03-12 00:00:32 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-03-11 12:20:54 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-03-11 12:19:41 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-03-10 08:58:21 - Skatteverket
socialaktion.nu2014-03-10 08:40:53 - Skatteverket
socialaktion.nu2014-03-06 13:33:23 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-03-05 10:03:51 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-03-05 10:03:45 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-03-05 10:03:26 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-02-25 11:43:13 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-02-25 11:05:08 - Riksdagen
socialaktion.nu2014-02-21 15:32:10 - Domstolsverket
socialaktion.nu2014-02-11 09:32:26 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2014-02-05 10:46:24 - Domstolsverket
socialaktion.nu2014-02-05 10:32:42 - Domstolsverket
socialaktion.nu2014-02-03 15:41:44 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2014-01-22 08:41:03 - Kriminalvården
socialaktion.nu2014-01-21 15:16:04 - Kriminalvården
socialaktion.nu2014-01-21 15:14:56 - Kriminalvården
socialaktion.nu2014-01-20 13:33:13 - Skatteverket
socialaktion.nu2014-01-15 10:06:43 - Åklagarmyndigheten
socialaktion.nu2014-01-13 09:07:05 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-12-19 08:57:50 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-12-17 13:26:04 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-12-17 07:54:23 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-12-17 07:53:50 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-12-16 17:10:15 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-12-16 15:31:32 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-12-02 13:14:20 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-11-28 11:58:13 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-11-25 10:17:41 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-11-25 10:17:12 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-11-11 09:58:56 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-11-11 09:58:52 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-11-11 09:58:18 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-11-07 14:06:08 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-11-07 14:03:56 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-11-07 14:03:53 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-11-07 14:03:20 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-11-07 14:02:29 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-11-07 09:09:20 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-11-07 09:08:44 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-11-07 09:07:38 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-11-06 18:01:08 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-10-29 11:28:02 - Skatteverket
socialaktion.nu2013-10-28 08:32:35 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-10-24 14:11:34 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-10-24 12:42:26 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-10-24 12:39:34 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-10-24 11:46:29 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-10-23 15:15:08 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
socialaktion.nu2013-10-22 16:09:23 - Centrala Studiestödsnämnden
socialaktion.nu2013-10-22 16:00:58 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-10-18 17:23:54 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-10-18 12:34:19 - Tullverket
socialaktion.nu2013-10-18 12:29:28 - Tullverket
socialaktion.nu2013-10-18 12:29:11 - Tullverket
socialaktion.nu2013-10-18 09:45:31 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-10-18 08:01:54 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-10-18 08:00:41 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-10-17 09:22:29 - Centrala Studiestödsnämnden
socialaktion.nu2013-10-16 10:26:09 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-10-14 15:40:38 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-10-14 15:39:02 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-10-11 08:41:00 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-10-02 10:37:38 - Skatteverket
socialaktion.nu2013-10-02 10:34:00 - Skatteverket
socialaktion.nu2013-10-02 10:20:47 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-29 18:43:16 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-09-28 19:17:50 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-28 18:58:25 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-24 10:42:24 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-09-23 16:51:02 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2013-09-23 16:51:01 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2013-09-23 12:15:56 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-19 16:40:57 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-19 13:41:26 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-09-18 17:29:25 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-17 13:26:03 - Finansinspektionen
socialaktion.nu2013-09-16 09:52:30 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-09-15 18:16:25 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-10 15:47:53 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-10 13:09:28 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-09-10 13:08:16 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-09-10 13:08:01 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-09-10 12:32:45 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-09-10 12:32:03 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-09-10 12:31:49 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-09-10 12:30:51 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-09-09 11:40:33 - Konstnärsnämnden
socialaktion.nu2013-09-06 09:20:03 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-09-06 09:19:28 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-09-03 15:08:47 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-03 15:08:43 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-03 15:08:26 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-03 15:08:22 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-03 15:08:15 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-09-03 11:43:12 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-08-28 13:57:05 - Skatteverket
socialaktion.nu2013-08-20 14:12:19 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-08-16 09:28:50 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-08-15 13:08:11 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-08-12 10:59:08 - Statens Kulturråd
socialaktion.nu2013-08-08 14:05:34 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-08-08 14:05:28 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-08-08 14:04:46 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-08-02 09:31:45 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-07-24 14:09:15 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-07-08 08:02:20 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-06-26 12:26:28 - Skatteverket
socialaktion.nu2013-06-24 10:59:37 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-06-20 12:28:56 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-06-20 12:28:49 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-06-17 11:57:38 - Skatteverket
socialaktion.nu2013-06-10 12:33:58 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-06-04 17:22:21 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-05-31 11:52:14 - Vänsterpartiet
socialaktion.nu2013-05-31 09:55:07 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-05-30 14:25:52 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-05-30 14:24:45 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-05-30 14:24:38 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-05-30 11:15:25 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-05-30 09:11:14 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-05-30 09:06:20 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-05-30 08:58:51 - Försvarshögskolan
socialaktion.nu2013-05-30 08:58:16 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-05-30 08:42:30 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-05-29 20:27:14 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-05-28 14:12:59 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-05-27 10:07:13 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-05-22 16:11:58 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-05-22 16:10:38 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-05-22 16:04:11 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-05-22 15:49:02 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-05-22 10:12:21 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-05-22 08:42:57 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-05-21 13:17:50 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-05-10 11:26:02 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-05-10 11:24:49 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-05-08 14:36:00 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2013-05-03 18:00:03 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-04-24 14:13:13 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-04-19 13:38:08 - Skatteverket
socialaktion.nu2013-04-16 12:37:40 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-04-11 12:28:12 - Fortifikationsverket
socialaktion.nu2013-04-09 13:20:45 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-04-09 11:24:43 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-04-09 08:26:14 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-03-27 16:12:18 - Svenska Institutet
socialaktion.nu2013-03-26 14:21:46 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-03-22 14:35:55 - Försvarshögskolan
socialaktion.nu2013-03-21 12:28:34 - Skatteverket
socialaktion.nu2013-03-20 15:32:13 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-03-14 15:27:26 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-03-14 15:25:23 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-03-14 15:22:14 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-03-08 13:57:12 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-03-05 09:05:57 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-03-04 16:31:54 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-03-04 15:06:00 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-03-04 12:26:25 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-03-03 23:18:09 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-03-02 12:21:41 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-02-28 01:26:48 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-02-28 01:25:32 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-02-26 14:00:26 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-02-26 14:00:05 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-02-26 13:59:53 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-02-26 13:59:26 - Domstolsverket
socialaktion.nu2013-02-26 10:47:46 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-02-20 22:25:12 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-02-20 22:23:26 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-02-20 22:23:00 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-02-20 14:40:35 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-02-18 13:54:52 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-02-18 11:54:49 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-02-18 09:08:16 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-02-15 13:48:53 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-02-07 09:15:03 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-02-07 09:14:21 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-02-07 09:13:13 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-02-06 13:30:03 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-02-06 13:29:16 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-02-06 13:27:44 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-02-06 13:27:08 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-02-06 12:13:03 - Organisation Kristdemokraterna
socialaktion.nu2013-01-30 10:07:49 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-01-23 16:31:09 - Vänsterpartiet
socialaktion.nu2013-01-23 16:30:55 - Vänsterpartiet
socialaktion.nu2013-01-23 16:30:46 - Vänsterpartiet
socialaktion.nu2013-01-23 16:27:40 - Vänsterpartiet
socialaktion.nu2013-01-22 11:14:03 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-01-18 10:40:02 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-01-17 12:23:01 - Försvarets Materielverk (FMV)
socialaktion.nu2013-01-17 11:03:03 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2013-01-17 10:01:56 - Skolinspektionen
socialaktion.nu2013-01-17 09:52:11 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2013-01-11 12:48:42 - Riksdagen
socialaktion.nu2013-01-10 09:10:27 - Kriminalvården
socialaktion.nu2013-01-09 15:58:25 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-12-28 13:17:24 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2012-12-20 10:39:25 - Riksdagen
socialaktion.nu2012-12-19 16:05:46 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-12-07 08:18:55 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-12-07 08:18:21 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-12-06 13:20:11 - Skatteverket
socialaktion.nu2012-12-03 16:29:41 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
socialaktion.nu2012-12-03 16:29:39 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
socialaktion.nu2012-12-03 16:29:36 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
socialaktion.nu2012-12-03 16:28:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
socialaktion.nu2012-11-15 13:47:00 - Domstolsverket
socialaktion.nu2012-11-15 12:25:26 - Försvarsmakten
socialaktion.nu2012-11-06 15:44:45 - Riksdagen
socialaktion.nu2012-10-29 08:56:01 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-10-29 08:55:00 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-10-16 11:54:44 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-10-16 11:53:57 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-10-15 15:53:14 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-10-15 15:52:29 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-10-15 15:51:09 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-10-15 15:51:07 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-10-08 16:09:38 - Skatteverket
socialaktion.nu2012-09-28 13:26:39 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-09-28 13:26:28 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-09-28 13:25:16 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-09-28 13:22:43 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-09-28 13:21:14 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-09-17 11:15:21 - Riksdagen
socialaktion.nu2012-09-13 17:24:52 - Domstolsverket
socialaktion.nu2012-09-11 08:32:30 - Kriminalvården
socialaktion.nu2012-09-07 10:23:55 - Migrationsverket
socialaktion.nu2012-09-07 09:10:09 - Kriminalvården
socialaktion.nu2012-09-06 17:43:27 - Riksdagen
socialaktion.nu2012-09-06 09:53:56 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2012-08-30 14:57:50 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2012-08-30 14:57:50 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2012-08-30 14:57:50 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2012-08-30 13:50:30 - Migrationsverket
socialaktion.nu2012-08-23 08:59:07 - Riksdagen
socialaktion.nu2012-08-17 11:08:16 - Svenska Institutet
socialaktion.nu2012-08-14 12:18:50 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2012-08-13 09:37:06 - Domstolsverket
socialaktion.nu2012-08-13 08:47:46 - Migrationsverket
socialaktion.nu2012-08-13 08:47:06 - Migrationsverket
socialaktion.nu2012-08-13 08:45:27 - Migrationsverket
socialaktion.nu2012-08-05 04:57:30 - Rikspolisstyrelsen
socialaktion.nu2012-08-04 22:35:28 - Riksdagen
socialaktion.nu2012-07-26 08:40:12 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2012-07-26 08:40:12 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2012-06-05 13:39:54 - Riksdagen
socialaktion.nu2012-05-28 09:02:52 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-05-25 11:04:24 - Skatteverket
socialaktion.nu2012-05-24 11:12:57 - Socialstyrelsen
socialaktion.nu2012-05-08 15:51:20 - Riksdagen
socialaktion.nu2012-05-08 15:15:59 - Riksdagen
socialaktion.nu2012-05-07 16:23:11 - Försäkringskassan
socialaktion.nu2012-05-07 11:00:44 - Statens Biografbyrå
socialaktion.nu2012-05-03 15:16:09 - Skolinspektionen