Dessa har besökt newsvoice.se rss

newsvoice.se2017-03-01 14:23:08 - Skatteverket
newsvoice.se2017-03-01 13:39:06 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-03-01 12:28:28 - Försvarsstaben
newsvoice.se2017-03-01 12:02:38 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-03-01 11:31:21 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-28 18:21:47 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-28 16:42:22 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-28 16:42:19 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-28 14:39:07 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-28 14:37:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-28 14:37:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-28 10:14:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-28 10:14:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-28 09:33:12 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-27 15:38:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-27 15:26:00 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-27 15:25:57 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-27 14:46:19 - Tullverket
newsvoice.se2017-02-27 13:54:55 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-27 13:01:00 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-27 13:00:22 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-27 12:23:37 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-02-27 11:44:34 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-27 11:18:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-27 11:15:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-27 11:14:56 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-27 09:33:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-27 08:44:56 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-27 08:42:08 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-26 14:24:54 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-02-24 16:54:43 - Försvarsstaben
newsvoice.se2017-02-24 14:34:32 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-24 13:55:36 - Sida
newsvoice.se2017-02-24 13:51:39 - Sida
newsvoice.se2017-02-24 11:04:41 - Socialstyrelsen
newsvoice.se2017-02-24 11:04:41 - Socialstyrelsen
newsvoice.se2017-02-24 10:38:01 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-24 10:27:00 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-02-24 09:27:29 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-24 08:19:28 - Försvarshögskolan
newsvoice.se2017-02-24 03:11:43 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-02-23 14:58:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-23 14:09:09 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
newsvoice.se2017-02-23 12:48:38 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-23 12:48:28 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-23 11:20:17 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-23 10:57:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-23 10:44:36 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-23 10:44:26 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-23 10:15:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-23 10:15:39 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-22 16:23:15 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-22 16:20:57 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-22 16:20:57 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-22 16:20:53 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-22 16:20:32 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-22 16:10:30 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-22 14:13:55 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-02-22 13:59:29 - Högskoleverket
newsvoice.se2017-02-22 13:55:56 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-22 11:17:43 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-22 11:02:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-21 11:37:17 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-21 11:07:00 - Sida
newsvoice.se2017-02-21 09:30:09 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-20 17:28:43 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-02-20 17:27:50 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-02-20 17:24:39 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-02-20 17:24:38 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-02-20 11:47:18 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-20 11:19:47 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-20 10:44:32 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-20 10:42:19 - Försvarsstaben
newsvoice.se2017-02-20 09:44:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-20 09:44:42 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-20 08:23:50 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-20 08:21:01 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-20 07:58:59 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-20 07:58:29 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-18 21:14:47 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-17 14:36:20 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
newsvoice.se2017-02-17 13:17:12 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-17 12:08:05 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-17 12:05:42 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-17 10:16:29 - Åklagarmyndigheten
newsvoice.se2017-02-16 15:04:14 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-16 13:29:21 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-16 13:29:21 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-16 12:27:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-16 12:23:29 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-16 12:22:20 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-16 12:15:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-16 12:15:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-16 11:16:16 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-16 11:10:40 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-16 11:10:16 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-16 08:33:29 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-16 00:00:57 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-15 21:03:21 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-15 17:57:16 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-15 15:36:15 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-15 11:15:21 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-15 10:57:01 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-15 10:47:54 - Försvarets Materielverk (FMV)
newsvoice.se2017-02-15 09:17:07 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-15 08:53:19 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-15 08:52:12 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-15 08:40:39 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-15 08:40:09 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-15 08:21:30 - Försvarsstaben
newsvoice.se2017-02-15 08:18:05 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-02-15 08:14:33 - Försvarsstaben
newsvoice.se2017-02-14 14:06:42 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-14 11:21:33 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-14 11:00:27 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-14 11:00:24 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-14 10:55:28 - Försvarshögskolan
newsvoice.se2017-02-14 10:47:54 - Åklagarmyndigheten
newsvoice.se2017-02-14 10:18:50 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-02-14 10:05:47 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-14 09:56:52 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-14 09:56:36 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-14 09:55:34 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-14 09:23:46 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-14 09:22:39 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-14 09:19:22 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-14 08:21:53 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-02-13 15:54:19 - Patent och Registreringsverket
newsvoice.se2017-02-13 15:50:22 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-13 15:49:31 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-13 15:37:49 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-13 15:37:33 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-13 15:24:07 - Sveriges Riksbank
newsvoice.se2017-02-13 14:25:32 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-13 13:28:26 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-13 13:15:10 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-13 12:30:50 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-13 12:30:40 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-13 12:29:02 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-13 12:14:14 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-13 10:55:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-13 09:35:34 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-13 09:33:40 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-13 09:30:43 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-13 09:22:30 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-13 09:21:19 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-13 09:07:16 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-13 09:07:05 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-12 09:52:48 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-02-10 23:12:40 - Försvarets Materielverk (FMV)
newsvoice.se2017-02-10 18:51:09 - Radiotjänst i Kiruna AB
newsvoice.se2017-02-10 16:04:12 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-10 14:00:48 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-02-10 12:37:00 - Försvarets Materielverk (FMV)
newsvoice.se2017-02-10 11:28:09 - Försvarshögskolan
newsvoice.se2017-02-10 11:26:35 - Försvarshögskolan
newsvoice.se2017-02-10 10:50:19 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
newsvoice.se2017-02-09 13:13:14 - Patent och Registreringsverket
newsvoice.se2017-02-09 12:26:42 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-09 12:26:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-09 12:02:34 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-09 11:17:39 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-09 11:14:24 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-09 11:14:21 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-09 11:00:14 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-09 10:59:57 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-09 10:59:41 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-09 10:59:29 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-08 23:39:35 - Tullverket
newsvoice.se2017-02-08 15:37:56 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-02-08 15:33:36 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-08 15:30:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-08 14:41:22 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-02-08 14:03:22 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-08 12:30:56 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-08 11:08:17 - Åklagarmyndigheten
newsvoice.se2017-02-08 10:24:22 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-02-08 09:51:43 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-08 09:33:22 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-08 08:55:42 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-07 15:56:53 - Riksrevisionen
newsvoice.se2017-02-07 12:41:40 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-07 12:40:36 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-07 11:05:52 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-07 11:05:45 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-07 10:01:24 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-06 13:24:11 - Försvarsmakten
newsvoice.se2017-02-06 11:22:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-06 10:14:19 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-02-06 08:53:06 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-06 08:03:22 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-04 11:08:32 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-03 13:36:20 - Försvarshögskolan
newsvoice.se2017-02-03 12:16:58 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-02-03 11:23:48 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-03 09:19:27 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-02-03 08:59:35 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-03 08:33:47 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-03 08:33:35 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-03 08:12:06 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-03 08:10:55 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-02 16:32:36 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-02 13:49:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-02 12:44:18 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-02 11:41:02 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-02 11:40:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-01 17:26:51 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-01 15:42:28 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-01 15:38:25 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-01 15:37:35 - Skatteverket
newsvoice.se2017-02-01 15:31:39 - Åklagarmyndigheten
newsvoice.se2017-02-01 13:00:57 - Åklagarmyndigheten
newsvoice.se2017-02-01 12:52:44 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-01 12:52:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-01 12:49:10 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-02-01 11:17:04 - Riksdagen
newsvoice.se2017-02-01 10:17:11 - Konkurrensverket
newsvoice.se2017-02-01 09:54:53 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-02-01 08:54:32 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-02-01 08:54:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-31 16:16:50 - Högskoleverket
newsvoice.se2017-01-31 16:11:32 - Högskoleverket
newsvoice.se2017-01-31 16:10:49 - Högskoleverket
newsvoice.se2017-01-31 15:56:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-31 15:43:57 - Åklagarmyndigheten
newsvoice.se2017-01-31 15:32:21 - Patent och Registreringsverket
newsvoice.se2017-01-31 14:44:13 - Patent och Registreringsverket
newsvoice.se2017-01-31 13:47:27 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-31 13:47:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-31 11:25:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-31 10:38:56 - Försvarsmakten
newsvoice.se2017-01-31 10:33:06 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-31 09:19:14 - Högskoleverket
newsvoice.se2017-01-31 09:02:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-31 09:02:42 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-31 08:01:43 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-31 07:47:12 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-31 07:43:00 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-30 16:27:19 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-01-30 15:47:57 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-30 14:55:36 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-30 14:55:20 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-30 14:06:18 - Fortifikationsverket
newsvoice.se2017-01-30 12:13:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-30 11:08:18 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-30 11:07:03 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-30 11:06:45 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-30 09:38:32 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-01-30 08:48:25 - Socialstyrelsen
newsvoice.se2017-01-27 13:55:10 - Uppsala Garnison
newsvoice.se2017-01-27 13:48:55 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-27 13:41:30 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-27 13:13:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-27 13:13:01 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-27 12:33:55 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-27 12:33:17 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-27 12:25:37 - Lotteriinspektionen
newsvoice.se2017-01-27 12:25:13 - Lotteriinspektionen
newsvoice.se2017-01-27 12:24:59 - Lotteriinspektionen
newsvoice.se2017-01-27 12:24:23 - Lotteriinspektionen
newsvoice.se2017-01-27 12:23:20 - Lotteriinspektionen
newsvoice.se2017-01-27 12:18:09 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-27 12:16:50 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-27 12:09:32 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-27 12:08:05 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-27 12:06:41 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-27 12:04:04 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-27 12:03:50 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-27 12:03:08 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-27 11:53:07 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-27 11:52:35 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-27 11:04:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-27 11:04:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-27 09:48:50 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-01-26 16:28:44 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-01-26 15:36:32 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-26 13:42:43 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-26 13:37:12 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-26 13:33:08 - Skolverket
newsvoice.se2017-01-26 13:23:54 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-26 13:16:11 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-26 13:11:01 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-01-26 12:55:26 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-26 12:29:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-26 11:26:05 - Högskoleverket
newsvoice.se2017-01-26 09:18:40 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-26 09:12:19 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-25 22:36:18 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-01-25 15:02:48 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-25 14:40:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-25 14:40:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-25 14:40:22 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-25 14:06:59 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-01-25 13:07:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-25 13:06:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-25 12:37:13 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-25 10:42:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-25 10:34:45 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-25 09:37:02 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-25 09:11:22 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-25 09:06:15 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-25 09:05:11 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-24 15:22:39 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-01-24 15:02:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-24 15:02:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-24 14:39:53 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-24 12:33:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-24 12:09:46 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-24 10:09:54 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-01-24 09:49:27 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-23 09:14:21 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-21 17:29:25 - Försvarsmakten
newsvoice.se2017-01-21 11:56:10 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-01-20 16:32:27 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-20 15:15:43 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-20 14:24:36 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-20 12:52:56 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-20 12:52:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-20 11:09:31 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-20 11:05:05 - Centrala Studiestödsnämnden
newsvoice.se2017-01-20 11:01:26 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
newsvoice.se2017-01-19 18:08:06 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-19 18:01:30 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-19 17:10:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-19 15:28:48 - Åklagarmyndigheten
newsvoice.se2017-01-19 14:56:31 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-19 09:58:58 - Centrala Studiestödsnämnden
newsvoice.se2017-01-19 09:58:43 - Finansinspektionen
newsvoice.se2017-01-19 09:43:42 - Finansinspektionen
newsvoice.se2017-01-19 09:01:30 - Finansinspektionen
newsvoice.se2017-01-19 08:24:40 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-18 15:30:25 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-18 15:23:08 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-18 15:20:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-18 15:20:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-18 15:12:32 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-18 10:45:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-18 10:45:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-18 00:52:06 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-17 15:58:13 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-01-17 15:45:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-17 15:37:05 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-17 14:30:02 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-17 12:48:56 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-17 12:48:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-17 11:39:13 - Centrala Studiestödsnämnden
newsvoice.se2017-01-17 11:38:19 - Centrala Studiestödsnämnden
newsvoice.se2017-01-17 11:15:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-17 11:15:39 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-17 11:00:02 - Åklagarmyndigheten
newsvoice.se2017-01-17 10:56:29 - Åklagarmyndigheten
newsvoice.se2017-01-17 04:35:24 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-16 20:46:22 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
newsvoice.se2017-01-16 15:50:21 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-16 15:40:24 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-16 12:43:14 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-16 12:42:35 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-16 12:36:24 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-16 12:18:57 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-16 10:30:11 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-16 09:57:27 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-14 19:21:22 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-01-13 17:27:40 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-13 15:13:15 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-01-13 14:43:07 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-13 14:42:52 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-13 14:10:30 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-13 13:49:48 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-13 13:48:55 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-13 12:43:07 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-13 12:42:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-13 10:54:22 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-13 09:16:54 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-13 09:07:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-13 09:04:40 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-13 09:04:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-12 16:27:17 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-01-12 16:19:34 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-01-12 16:10:55 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-12 15:06:18 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-01-12 13:31:01 - Socialstyrelsen
newsvoice.se2017-01-12 13:30:58 - Socialstyrelsen
newsvoice.se2017-01-12 12:33:00 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-12 12:32:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-12 11:33:34 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-01-12 11:32:46 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-01-12 11:30:11 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-01-12 10:57:44 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-12 10:53:11 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-12 10:01:27 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-01-12 05:14:46 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-11 17:00:55 - Sida
newsvoice.se2017-01-11 15:06:25 - Högskoleverket
newsvoice.se2017-01-11 13:53:50 - Försvarshögskolan
newsvoice.se2017-01-11 12:58:04 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-11 12:56:40 - Patent och Registreringsverket
newsvoice.se2017-01-11 12:47:16 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-11 11:24:25 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-11 10:25:11 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-11 10:10:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-11 09:08:44 - Åklagarmyndigheten
newsvoice.se2017-01-11 07:11:54 - Sida
newsvoice.se2017-01-11 07:11:41 - Sida
newsvoice.se2017-01-11 07:11:11 - Sida
newsvoice.se2017-01-10 13:21:00 - Patent och Registreringsverket
newsvoice.se2017-01-10 13:03:12 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-10 11:56:04 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-10 11:54:40 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-10 11:47:35 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-10 11:45:49 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-10 10:23:07 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-10 10:03:00 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-01-10 09:04:16 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-09 15:36:42 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-09 15:35:38 - Finansinspektionen
newsvoice.se2017-01-09 15:05:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-09 14:57:41 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-09 14:57:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2017-01-09 12:05:13 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-01-09 11:01:06 - Post- och Telestyrelsen
newsvoice.se2017-01-09 10:51:52 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-09 10:26:04 - Tullverket
newsvoice.se2017-01-09 09:08:55 - Försäkringskassan
newsvoice.se2017-01-09 08:20:22 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-07 19:51:18 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-01-05 08:04:02 - Åklagarmyndigheten
newsvoice.se2017-01-04 16:09:50 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-04 16:09:07 - Försvarsstaben
newsvoice.se2017-01-04 15:53:19 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-04 15:05:02 - Bolagsverket
newsvoice.se2017-01-04 14:28:52 - Skolverket
newsvoice.se2017-01-04 14:08:20 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-01-04 14:07:14 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-01-04 14:05:33 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-01-04 14:05:25 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-01-04 14:00:33 - Domstolsverket
newsvoice.se2017-01-04 10:50:54 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-01-04 10:50:15 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2017-01-04 09:23:55 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-04 07:59:46 - Tullverket
newsvoice.se2017-01-04 07:52:38 - Tullverket
newsvoice.se2017-01-04 07:51:35 - Tullverket
newsvoice.se2017-01-04 07:04:06 - Tullverket
newsvoice.se2017-01-04 03:14:14 - Kriminalvården
newsvoice.se2017-01-03 18:20:58 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-03 16:09:36 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2017-01-03 15:07:59 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-03 15:07:17 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-03 13:09:11 - Skatteverket
newsvoice.se2017-01-03 12:52:25 - Försvarsmakten
newsvoice.se2017-01-03 11:01:29 - Tullverket
newsvoice.se2017-01-03 10:18:35 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-03 10:18:33 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-02 14:22:34 - Fortifikationsverket
newsvoice.se2017-01-02 14:20:21 - Fortifikationsverket
newsvoice.se2017-01-02 14:17:54 - Fortifikationsverket
newsvoice.se2017-01-02 10:22:21 - Riksdagen
newsvoice.se2017-01-02 08:19:16 - Kriminalvården
newsvoice.se2016-12-30 12:46:59 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-30 10:48:20 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-30 10:47:29 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-30 10:40:47 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-30 10:38:49 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-29 15:02:18 - Sida
newsvoice.se2016-12-29 13:43:10 - Kriminalvården
newsvoice.se2016-12-28 20:36:38 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-28 15:49:06 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2016-12-28 15:32:41 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-28 15:25:49 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-28 15:24:49 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-28 14:53:30 - Kriminalvården
newsvoice.se2016-12-28 14:46:34 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2016-12-28 14:31:17 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2016-12-28 12:27:58 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2016-12-28 11:35:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2016-12-27 14:05:51 - Försvarshögskolan
newsvoice.se2016-12-27 13:50:51 - Kriminalvården
newsvoice.se2016-12-27 11:40:48 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2016-12-27 10:04:28 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2016-12-27 09:23:57 - Försvarshögskolan
newsvoice.se2016-12-25 19:05:17 - Försvarsmakten
newsvoice.se2016-12-24 01:09:19 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2016-12-23 13:58:37 - Tullverket
newsvoice.se2016-12-23 12:00:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2016-12-23 12:00:05 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
newsvoice.se2016-12-23 09:18:54 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2016-12-22 18:46:06 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2016-12-21 15:53:31 - Kriminalvården
newsvoice.se2016-12-21 14:30:35 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-21 13:58:32 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-21 13:57:53 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-21 13:43:31 - Sveriges Riksbank
newsvoice.se2016-12-21 13:43:30 - Sveriges Riksbank
newsvoice.se2016-12-21 13:17:35 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2016-12-21 11:56:58 - Skatteverket
newsvoice.se2016-12-21 10:17:44 - Försvarshögskolan
newsvoice.se2016-12-21 08:33:10 - Försäkringskassan
newsvoice.se2016-12-21 08:01:58 - Strålskyddsmyndigheten
newsvoice.se2016-12-21 06:59:55 - Rikspolisstyrelsen
newsvoice.se2016-12-20 17:24:02 - Rikspolisstyrelsen