Dessa har besökt mj.barczyk.se rss

mj.barczyk.se2011-08-05 12:35:23 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-08-05 12:20:57 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-08-05 11:03:38 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-08-05 11:01:01 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-08-05 11:00:43 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-08-05 08:40:22 - Post- och Telestyrelsen
mj.barczyk.se2011-08-05 08:40:01 - Post- och Telestyrelsen
mj.barczyk.se2011-08-04 15:44:19 - Centrala Studiestödsnämnden
mj.barczyk.se2011-08-04 14:29:55 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-08-04 14:27:54 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-08-04 14:18:04 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-08-04 10:58:58 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-08-03 15:02:56 - Strålskyddsmyndigheten
mj.barczyk.se2011-08-02 13:47:06 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-08-02 12:37:08 - Patent och Registreringsverket
mj.barczyk.se2011-08-02 12:03:15 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-08-02 11:00:45 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
mj.barczyk.se2011-08-02 08:31:35 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-08-01 10:50:16 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-07-30 12:25:11 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-30 12:25:08 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-29 13:57:28 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-29 13:33:33 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-07-29 13:25:07 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-07-29 13:21:23 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-07-29 12:03:06 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-29 10:34:58 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-07-27 13:59:28 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-07-27 13:59:20 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-07-27 08:12:20 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-07-27 08:12:14 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-07-27 07:01:37 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-07-26 23:58:20 - Tullverket
mj.barczyk.se2011-07-26 14:53:19 - Boverket
mj.barczyk.se2011-07-26 07:41:28 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-25 14:45:32 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-07-25 14:42:08 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-07-25 10:33:53 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-22 14:58:35 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-22 14:55:18 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-22 14:55:06 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-22 14:53:29 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-22 14:50:28 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-22 14:47:58 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-22 14:43:36 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-22 14:37:55 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-22 09:41:51 - Tullverket
mj.barczyk.se2011-07-22 08:39:24 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-20 09:44:19 - Socialstyrelsen
mj.barczyk.se2011-07-20 09:44:14 - Socialstyrelsen
mj.barczyk.se2011-07-20 09:21:21 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-07-19 17:16:09 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-19 11:51:26 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-07-19 10:59:15 - Patent och Registreringsverket
mj.barczyk.se2011-07-18 13:35:00 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-07-18 08:14:41 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-07-14 13:48:27 - Centrala Studiestödsnämnden
mj.barczyk.se2011-07-14 13:45:45 - Centrala Studiestödsnämnden
mj.barczyk.se2011-07-14 07:47:13 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-07-14 07:45:12 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-07-14 07:41:55 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-07-13 16:22:17 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-13 16:22:09 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-13 12:54:33 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-07-13 12:54:04 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-07-13 10:47:45 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-07-11 16:00:46 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-10 15:10:21 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-07-08 13:52:51 - Åklagarmyndigheten
mj.barczyk.se2011-07-08 08:55:36 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-07-07 15:56:44 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-07-06 13:55:38 - Centrala Studiestödsnämnden
mj.barczyk.se2011-07-06 13:55:28 - Centrala Studiestödsnämnden
mj.barczyk.se2011-07-04 13:42:53 - Bolagsverket
mj.barczyk.se2011-07-04 13:19:37 - Bolagsverket
mj.barczyk.se2011-07-04 13:19:31 - Bolagsverket
mj.barczyk.se2011-07-04 12:11:23 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-07-01 12:37:36 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-06-30 15:22:21 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-06-30 08:25:59 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-06-30 08:25:56 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-06-29 15:48:13 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-06-29 12:41:50 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-06-29 12:32:23 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-06-29 07:50:50 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-06-27 12:57:50 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-06-24 16:25:23 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-06-24 16:25:05 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-06-23 11:45:50 - Socialstyrelsen
mj.barczyk.se2011-06-23 10:29:01 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-06-23 08:23:55 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-06-22 14:42:34 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-06-22 11:54:42 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-06-22 09:05:41 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-06-22 08:50:53 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-06-22 08:46:27 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-06-22 08:33:44 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-06-22 08:30:03 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-06-21 10:04:51 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-06-20 13:56:35 - Sveriges Riksbank
mj.barczyk.se2011-06-19 12:34:49 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-06-17 10:52:46 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-06-15 14:34:08 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-06-15 12:47:30 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-06-14 13:40:08 - Tullverket
mj.barczyk.se2011-06-14 07:14:22 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-06-13 14:57:48 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-06-13 14:57:01 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-06-13 12:14:47 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-06-13 12:14:43 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-06-13 09:58:35 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-06-13 09:57:51 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-06-13 07:54:28 - Patent och Registreringsverket
mj.barczyk.se2011-06-12 20:43:41 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-06-12 20:43:32 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-06-12 19:27:18 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-06-12 19:27:16 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-06-12 19:25:42 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-06-12 19:25:38 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-06-10 06:34:57 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-06-09 08:39:33 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-06-09 08:39:30 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-06-08 13:44:16 - Högskoleverket
mj.barczyk.se2011-06-08 13:44:00 - Högskoleverket
mj.barczyk.se2011-06-08 09:03:12 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-06-08 09:00:48 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-06-08 08:00:24 - Åklagarmyndigheten
mj.barczyk.se2011-06-07 17:20:47 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-06-07 17:20:42 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-06-07 13:09:58 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-06-07 11:38:06 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-06-07 11:13:40 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
mj.barczyk.se2011-06-03 20:57:10 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-06-03 09:29:17 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-06-03 09:28:41 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-06-01 21:57:40 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-06-01 09:19:46 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-06-01 09:19:41 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-31 13:41:14 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-05-31 08:55:43 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-05-29 09:25:53 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-05-28 10:04:12 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-27 13:16:09 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-05-27 13:15:57 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-05-27 10:21:14 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-27 10:20:52 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-27 10:20:35 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-05-27 08:25:53 - Försvarshögskolan
mj.barczyk.se2011-05-27 08:24:23 - Försvarshögskolan
mj.barczyk.se2011-05-26 13:54:05 - Försvarshögskolan
mj.barczyk.se2011-05-25 17:27:01 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-05-25 17:25:25 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-05-25 14:58:57 - Moderata Samlingspartiet i Göteborg
mj.barczyk.se2011-05-25 14:13:28 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-25 13:51:33 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:51:29 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:50:35 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:50:32 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:50:08 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:49:51 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:48:48 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:41:08 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:39:58 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:39:51 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:39:21 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:39:17 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:38:11 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:38:03 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 13:37:59 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-25 09:57:56 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
mj.barczyk.se2011-05-25 08:11:50 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-25 08:11:43 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-25 08:08:42 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-25 07:35:56 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-05-24 12:18:24 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-05-24 10:40:32 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-05-24 10:38:31 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-05-24 08:50:37 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-05-24 08:16:16 - Tullverket
mj.barczyk.se2011-05-23 21:26:58 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-05-23 16:00:47 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-05-23 11:27:57 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-05-20 16:23:10 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-05-20 16:17:45 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-05-20 16:14:53 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-05-20 13:14:19 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-05-19 16:02:44 - Åklagarmyndigheten
mj.barczyk.se2011-05-19 14:28:38 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-05-19 14:27:34 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-05-18 15:59:07 - Sveriges Riksbank
mj.barczyk.se2011-05-18 15:35:51 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-05-18 08:13:39 - Försvarshögskolan
mj.barczyk.se2011-05-18 08:11:51 - Försvarshögskolan
mj.barczyk.se2011-05-18 08:11:40 - Försvarshögskolan
mj.barczyk.se2011-05-17 16:24:26 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-17 16:24:14 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-17 12:52:52 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-05-16 08:13:01 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-05-12 15:59:15 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-12 15:57:47 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-12 15:57:31 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-12 14:11:03 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-05-12 14:04:35 - Riksrevisionen
mj.barczyk.se2011-05-12 13:49:14 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-05-12 12:16:19 - Försvarshögskolan
mj.barczyk.se2011-05-12 12:07:49 - Centrala Studiestödsnämnden
mj.barczyk.se2011-05-11 19:27:49 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-11 19:23:06 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-11 13:49:42 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-05-11 12:10:23 - Försvarshögskolan
mj.barczyk.se2011-05-11 12:08:15 - Försvarshögskolan
mj.barczyk.se2011-05-11 11:29:09 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-05-11 09:29:40 - Konkurrensverket
mj.barczyk.se2011-05-09 20:06:05 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-05-09 14:45:26 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-05-06 22:41:14 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-05-06 13:50:30 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-05-06 13:26:52 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-06 13:26:35 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-06 13:26:24 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-06 13:26:11 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-06 13:26:07 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-06 13:25:48 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-06 13:25:33 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-06 13:25:29 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-05-05 13:04:21 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-05-03 13:29:57 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-05-02 21:27:22 - Kustbevakningen
mj.barczyk.se2011-05-02 14:33:10 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-05-02 14:30:54 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-05-02 10:13:02 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-05-02 09:27:59 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-05-01 13:58:04 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-05-01 09:41:41 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-05-01 09:41:37 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-04-30 15:17:29 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-04-30 15:17:22 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-04-29 13:11:19 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-04-29 09:29:52 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-04-29 09:28:33 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-04-28 13:26:24 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-04-27 18:41:30 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-04-27 18:39:21 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-04-27 18:39:15 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-04-27 12:32:25 - Socialstyrelsen
mj.barczyk.se2011-04-27 12:30:39 - Socialstyrelsen
mj.barczyk.se2011-04-27 07:28:41 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-04-27 07:25:29 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-04-26 12:46:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
mj.barczyk.se2011-04-26 12:44:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
mj.barczyk.se2011-04-22 16:12:16 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-04-21 14:14:10 - Centrala Studiestödsnämnden
mj.barczyk.se2011-04-21 13:30:42 - Centrala Studiestödsnämnden
mj.barczyk.se2011-04-20 16:31:35 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-04-20 16:31:25 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-04-20 16:31:12 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-04-20 16:28:35 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-04-20 14:05:06 - Åklagarmyndigheten
mj.barczyk.se2011-04-20 12:12:51 - Skolinspektionen
mj.barczyk.se2011-04-20 12:12:44 - Skolinspektionen
mj.barczyk.se2011-04-20 12:12:35 - Skolinspektionen
mj.barczyk.se2011-04-20 11:18:41 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-04-20 03:17:57 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-04-20 03:13:47 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-04-19 10:28:09 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-04-19 02:12:00 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-04-19 02:11:26 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-04-19 02:10:18 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-04-18 12:25:43 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-04-18 12:24:30 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-04-18 12:24:27 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-04-18 12:22:42 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-04-18 12:22:37 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-04-18 10:21:41 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-04-16 16:42:23 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-04-15 15:54:33 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-04-15 13:35:04 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-04-15 13:32:56 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-04-15 11:03:24 - Försvarsstaben
mj.barczyk.se2011-04-15 10:42:07 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-04-15 10:41:38 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-04-15 10:16:22 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-04-14 18:29:42 - Skolverket
mj.barczyk.se2011-04-14 12:38:33 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-04-14 12:38:19 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-04-14 09:49:35 - Svenska Institutet
mj.barczyk.se2011-04-14 09:47:17 - Svenska Institutet
mj.barczyk.se2011-04-13 12:41:46 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-04-13 12:41:44 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-04-13 12:41:37 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-04-13 12:41:24 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-04-13 10:47:03 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-04-13 10:46:56 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-04-13 10:29:20 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-04-13 10:27:09 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-04-13 09:50:05 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-04-13 09:49:20 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-04-13 09:49:15 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-04-12 15:28:44 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-04-12 11:56:13 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-04-12 11:37:34 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-04-12 11:37:29 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-04-12 11:37:17 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-04-12 11:37:03 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-04-12 11:36:53 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-04-12 11:36:37 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-04-12 11:36:26 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-04-12 11:36:09 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-04-12 11:35:53 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-04-12 11:35:38 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-04-12 11:34:37 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-04-11 11:14:00 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-04-11 10:48:48 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-04-11 10:48:43 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-04-11 09:06:38 - Tullverket
mj.barczyk.se2011-04-11 08:21:09 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-04-09 01:19:53 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-04-08 15:18:26 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-04-08 14:55:12 - Strålskyddsmyndigheten
mj.barczyk.se2011-04-08 12:58:16 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-04-06 17:31:26 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-04-06 16:36:40 - Allmänna Reklamationsnämnden
mj.barczyk.se2011-04-06 16:34:53 - Allmänna Reklamationsnämnden
mj.barczyk.se2011-04-06 16:02:43 - Högskoleverket
mj.barczyk.se2011-04-06 14:03:44 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-04-06 10:24:47 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-04-05 22:59:28 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-04-05 16:12:48 - Socialstyrelsen
mj.barczyk.se2011-04-05 08:50:26 - Finansinspektionen
mj.barczyk.se2011-04-04 16:15:22 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-04-04 15:18:12 - Försvarshögskolan
mj.barczyk.se2011-04-04 14:45:13 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-04-04 13:06:59 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-04-04 13:06:15 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-04-04 13:02:32 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-04-03 07:44:51 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-04-01 21:42:31 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-04-01 12:48:56 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-04-01 11:07:18 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-04-01 10:19:19 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-31 11:40:40 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-03-31 09:48:34 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-30 13:17:43 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-30 11:48:46 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-03-29 11:20:10 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-28 13:46:40 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-28 13:40:32 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-28 13:39:53 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-28 13:39:45 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-28 13:39:24 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-28 13:39:05 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-28 13:37:45 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-28 13:37:12 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-28 13:36:32 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-28 12:37:42 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-03-28 11:52:41 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-28 11:39:39 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-28 10:08:43 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-28 09:47:27 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-28 08:16:28 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-03-27 16:19:36 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-27 13:35:10 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-25 15:50:12 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-03-25 14:22:29 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-03-25 11:39:04 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-25 10:59:49 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-24 14:59:34 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-24 14:59:31 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-24 10:03:19 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-03-23 17:01:51 - Socialstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-23 15:46:41 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-23 14:40:02 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-03-23 13:17:05 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-03-23 10:09:41 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-23 10:09:25 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-23 10:09:03 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-23 10:08:22 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-23 09:42:32 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-23 09:15:19 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-23 09:06:00 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-23 09:05:04 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-23 09:05:02 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-23 09:00:30 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-23 09:00:26 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-23 08:53:01 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-22 18:12:44 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-22 18:12:37 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-22 17:27:31 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-22 16:09:17 - Organisation Kristdemokraterna
mj.barczyk.se2011-03-22 14:41:41 - Högskoleverket
mj.barczyk.se2011-03-22 13:53:47 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-22 13:51:58 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-22 13:50:56 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-22 13:04:47 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-03-22 11:53:42 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-22 10:40:49 - Moderata Samlingspartiet
mj.barczyk.se2011-03-22 10:40:35 - Moderata Samlingspartiet
mj.barczyk.se2011-03-22 09:01:32 - Tullverket
mj.barczyk.se2011-03-22 08:47:53 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-03-21 22:20:16 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-03-21 16:40:59 - Sveriges Riksbank
mj.barczyk.se2011-03-21 16:31:53 - Försvarsstaben
mj.barczyk.se2011-03-21 16:28:57 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-03-21 16:28:44 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-03-21 16:27:59 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-03-21 16:21:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
mj.barczyk.se2011-03-21 15:55:15 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-21 15:47:16 - Socialstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-21 15:46:59 - Socialstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-21 14:08:15 - Centrala Studiestödsnämnden
mj.barczyk.se2011-03-21 14:05:39 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-03-21 14:05:26 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-03-21 13:22:52 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-21 13:11:31 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-03-21 13:03:41 - Finansinspektionen
mj.barczyk.se2011-03-21 13:03:33 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-21 12:37:31 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-03-21 10:56:36 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-21 10:55:44 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-21 10:24:46 - Patent och Registreringsverket
mj.barczyk.se2011-03-21 10:21:24 - Patent och Registreringsverket
mj.barczyk.se2011-03-21 09:46:40 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-20 20:44:49 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-20 20:44:21 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-18 15:41:33 - Försvarsstaben
mj.barczyk.se2011-03-18 15:41:10 - Försvarsstaben
mj.barczyk.se2011-03-18 14:31:19 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-03-18 13:39:26 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-03-18 13:39:16 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-03-18 13:12:20 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-03-18 10:22:55 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-03-17 16:34:11 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-03-17 15:13:09 - Riksarkivet
mj.barczyk.se2011-03-17 12:56:30 - Riksrevisionen
mj.barczyk.se2011-03-17 11:14:01 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-17 09:06:32 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-03-17 08:38:24 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-03-17 08:27:46 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-03-17 08:23:23 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-03-17 08:03:34 - Patent och Registreringsverket
mj.barczyk.se2011-03-16 16:22:36 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-03-16 16:17:15 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-16 16:17:01 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-16 12:46:09 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-16 09:02:14 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-03-15 18:44:11 - Patent och Registreringsverket
mj.barczyk.se2011-03-15 18:43:42 - Patent och Registreringsverket
mj.barczyk.se2011-03-15 18:41:02 - Patent och Registreringsverket
mj.barczyk.se2011-03-15 18:14:27 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-03-15 17:19:56 - Svenska Institutet
mj.barczyk.se2011-03-15 17:19:50 - Svenska Institutet
mj.barczyk.se2011-03-15 17:19:38 - Svenska Institutet
mj.barczyk.se2011-03-15 17:19:04 - Svenska Institutet
mj.barczyk.se2011-03-15 16:52:25 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-03-15 14:17:30 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-15 14:16:36 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-15 13:08:30 - Riksrevisionen
mj.barczyk.se2011-03-15 10:36:07 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-15 10:35:52 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-15 08:37:07 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-15 07:51:28 - Svenska Institutet
mj.barczyk.se2011-03-15 02:33:13 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-15 02:33:05 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-14 16:16:51 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-14 16:16:47 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-14 16:14:04 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-14 15:32:24 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
mj.barczyk.se2011-03-14 11:56:54 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-14 11:56:05 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-14 11:47:41 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-14 09:52:06 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-14 09:22:44 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-03-14 08:57:30 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-03-14 07:46:29 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-14 07:46:23 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-13 18:44:10 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-12 13:16:24 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-11 13:21:42 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-03-11 09:47:20 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-03-11 08:41:45 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-11 08:05:56 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
mj.barczyk.se2011-03-11 03:33:45 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-03-10 11:55:38 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-09 22:50:53 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-09 14:10:39 - Försvarets Materielverk (FMV)
mj.barczyk.se2011-03-09 12:40:58 - Riksdagen
mj.barczyk.se2011-03-09 11:52:04 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-09 11:51:44 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-09 10:42:52 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-08 15:41:58 - Försvarsmakten
mj.barczyk.se2011-03-08 12:09:26 - Försäkringskassan
mj.barczyk.se2011-03-08 10:54:16 - Kriminalvården
mj.barczyk.se2011-03-08 10:18:01 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-03-08 09:50:14 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
mj.barczyk.se2011-03-07 15:19:00 - Migrationsverket
mj.barczyk.se2011-03-07 15:16:27 - Skatteverket
mj.barczyk.se2011-03-07 14:11:59 - Rikspolisstyrelsen
mj.barczyk.se2011-03-07 13:59:02 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-07 13:58:57 - Domstolsverket
mj.barczyk.se2011-03-07 12:31:29 - Domstolsverket