Dessa har besökt xn--senatg-mua.se rss

xn--senatg-mua.se2018-02-08 12:29:57 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2018-02-01 15:02:05 - Bolagsverket
xn--senatg-mua.se2018-01-03 20:12:06 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2017-12-14 14:48:52 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2017-10-12 10:45:55 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2017-10-12 10:45:55 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2017-10-12 10:44:23 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2017-10-05 08:29:44 - Strålskyddsmyndigheten
xn--senatg-mua.se2017-09-19 10:41:30 - Riksrevisionen
xn--senatg-mua.se2017-09-19 10:36:11 - Riksrevisionen
xn--senatg-mua.se2017-08-09 07:46:35 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2017-08-09 07:45:45 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2017-08-09 07:45:37 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2017-06-19 10:26:46 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2017-06-14 17:05:47 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2017-05-31 09:40:49 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2017-05-30 04:43:05 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2017-03-31 15:02:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
xn--senatg-mua.se2017-03-07 08:38:59 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2017-03-07 08:36:12 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2017-03-07 08:36:02 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2017-01-12 14:31:51 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2017-01-09 13:29:08 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2017-01-04 10:22:45 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
xn--senatg-mua.se2016-12-26 09:31:46 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2016-12-26 09:29:51 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2016-12-26 09:29:20 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2016-12-26 09:27:50 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2016-12-12 12:22:05 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-12-12 12:21:51 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-12-12 09:40:26 - Kemikalieinspektionen
xn--senatg-mua.se2016-12-08 09:35:06 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-12-08 09:15:18 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-11-23 15:39:53 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2016-11-23 09:38:07 - Försvarets Materielverk (FMV)
xn--senatg-mua.se2016-11-23 09:36:55 - Försvarets Materielverk (FMV)
xn--senatg-mua.se2016-11-18 19:06:21 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-11-18 19:05:54 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-11-18 10:53:38 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2016-11-18 10:53:27 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2016-11-11 11:43:10 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
xn--senatg-mua.se2016-11-11 11:42:16 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
xn--senatg-mua.se2016-11-10 16:28:16 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-11-10 15:45:44 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-11-10 12:31:18 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-11-10 12:31:13 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-11-10 12:24:22 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-11-09 13:44:15 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2016-11-09 12:42:07 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-11-09 12:41:59 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-10-22 16:26:43 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-10-10 16:52:19 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-10-07 08:21:02 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
xn--senatg-mua.se2016-10-04 15:26:46 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2016-10-03 11:44:48 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2016-10-03 11:44:42 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2016-10-03 11:44:29 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2016-09-27 08:35:51 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-09-26 14:49:18 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-09-26 14:42:57 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-09-21 15:29:21 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-09-16 16:12:32 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
xn--senatg-mua.se2016-09-16 16:08:54 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
xn--senatg-mua.se2016-09-13 08:34:47 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2016-09-13 08:34:35 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2016-09-13 08:34:17 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2016-09-12 10:24:23 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-08-30 06:08:24 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-08-07 20:58:44 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-08-07 20:57:51 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-07-06 10:01:02 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2016-05-24 08:48:06 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
xn--senatg-mua.se2016-04-18 13:49:19 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-04-18 13:49:15 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-04-18 13:47:45 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-03-22 14:40:56 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2016-03-22 14:40:16 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2016-03-22 14:40:12 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2016-03-22 14:38:58 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2016-03-12 17:39:47 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2016-03-04 08:51:04 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2016-01-29 10:18:04 - Patent och Registreringsverket
xn--senatg-mua.se2016-01-29 10:18:00 - Patent och Registreringsverket
xn--senatg-mua.se2016-01-27 11:28:21 - Statens Biografbyrå
xn--senatg-mua.se2015-12-14 15:24:36 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2015-12-14 15:24:17 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2015-12-14 15:24:13 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2015-12-14 15:22:54 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2015-12-14 15:22:31 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2015-12-11 16:00:35 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2015-12-11 16:00:06 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2015-12-04 07:45:34 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2015-12-04 07:44:56 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2015-11-11 09:23:45 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2015-11-11 09:23:33 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2015-10-09 15:00:23 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2015-09-18 08:15:40 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2014-12-05 16:52:25 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2014-10-16 16:32:55 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
xn--senatg-mua.se2014-08-19 10:09:19 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2014-06-13 13:32:11 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2014-06-02 16:07:15 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2014-05-06 15:51:53 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2014-05-06 15:51:28 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2014-02-26 16:53:21 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2014-02-26 16:53:01 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2014-02-26 16:52:37 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2013-11-21 11:39:40 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2013-11-21 11:36:36 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2013-10-28 14:28:14 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2013-10-28 14:27:52 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2013-09-24 15:47:41 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2013-08-23 14:53:59 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2013-05-28 15:01:54 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2013-05-07 12:32:30 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2013-05-05 12:00:40 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2013-05-03 15:52:19 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2013-05-02 16:31:43 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2013-04-23 08:50:51 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2013-04-22 19:35:06 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2013-04-03 13:24:03 - Riksrevisionen
xn--senatg-mua.se2013-04-02 19:03:50 - Lotteriinspektionen
xn--senatg-mua.se2013-04-02 19:03:41 - Lotteriinspektionen
xn--senatg-mua.se2013-04-02 19:03:25 - Lotteriinspektionen
xn--senatg-mua.se2013-04-02 14:46:31 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2013-04-02 13:14:38 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2013-04-02 13:04:36 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2013-04-02 13:03:56 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2013-03-22 12:25:13 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2013-03-22 12:22:20 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2013-03-21 08:30:46 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2013-03-13 15:35:47 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2013-03-08 08:42:54 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
xn--senatg-mua.se2013-03-07 08:30:37 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2013-03-07 08:30:21 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2013-02-21 15:37:16 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2013-02-13 13:49:45 - Försvarets Materielverk (FMV)
xn--senatg-mua.se2013-02-13 13:47:58 - Försvarets Materielverk (FMV)
xn--senatg-mua.se2013-02-12 12:08:47 - Strålskyddsmyndigheten
xn--senatg-mua.se2013-02-07 09:36:58 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2013-02-04 19:39:12 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2013-02-01 14:34:12 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2013-01-30 11:46:40 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2013-01-23 08:44:12 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2013-01-22 16:14:05 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2013-01-09 10:57:34 - Socialstyrelsen
xn--senatg-mua.se2013-01-09 09:59:45 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2013-01-08 13:38:08 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2013-01-08 13:37:57 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2013-01-08 10:00:08 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2013-01-08 10:00:04 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2013-01-08 08:56:22 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2013-01-08 08:50:29 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2013-01-07 09:20:57 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2013-01-04 11:05:02 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2013-01-02 09:11:49 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2012-12-27 11:55:34 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2012-12-21 13:34:47 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-21 13:34:05 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-20 13:38:39 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2012-12-20 13:38:11 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2012-12-20 13:36:10 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2012-12-20 13:26:09 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-20 13:25:41 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-20 13:24:52 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-20 13:24:48 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-20 13:02:39 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-20 12:57:36 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-20 12:57:11 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-20 12:56:38 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-20 12:54:04 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-20 12:53:53 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-18 17:51:30 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-18 14:48:45 - Sveriges Riksbank
xn--senatg-mua.se2012-12-18 14:48:44 - Sveriges Riksbank
xn--senatg-mua.se2012-12-17 14:34:16 - Sveriges Riksbank
xn--senatg-mua.se2012-12-17 14:33:43 - Sveriges Riksbank
xn--senatg-mua.se2012-12-17 09:49:21 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-17 09:47:48 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-17 09:47:42 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-12 12:00:07 - Centrala Studiestödsnämnden
xn--senatg-mua.se2012-12-12 11:59:57 - Centrala Studiestödsnämnden
xn--senatg-mua.se2012-12-10 13:55:51 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-07 11:12:58 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-07 11:10:40 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-07 10:56:13 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-12-07 10:55:57 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-12-07 10:55:40 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-12-07 10:21:24 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-12-07 10:21:14 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-12-06 15:30:58 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2012-12-06 15:30:56 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2012-12-06 14:10:06 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-06 14:05:22 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-06 14:02:47 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-06 14:02:37 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-06 11:59:47 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-12-06 08:38:35 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2012-12-06 07:38:38 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2012-12-06 07:38:27 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2012-12-05 16:21:09 - Skolinspektionen
xn--senatg-mua.se2012-12-05 16:20:56 - Skolinspektionen
xn--senatg-mua.se2012-12-05 15:22:18 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-12-05 15:21:48 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-12-05 15:20:46 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-12-05 15:20:43 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-12-05 12:11:38 - Sveriges Riksbank
xn--senatg-mua.se2012-12-05 12:11:13 - Sveriges Riksbank
xn--senatg-mua.se2012-12-05 12:11:11 - Sveriges Riksbank
xn--senatg-mua.se2012-12-05 12:10:56 - Sveriges Riksbank
xn--senatg-mua.se2012-12-05 12:10:50 - Sveriges Riksbank
xn--senatg-mua.se2012-12-05 09:45:37 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-12-03 07:38:31 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-12-03 07:37:27 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-12-03 07:37:04 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-12-01 13:52:01 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2012-11-30 16:34:59 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-11-30 16:34:49 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-11-28 15:39:20 - Patent och Registreringsverket
xn--senatg-mua.se2012-11-26 11:00:38 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-11-25 10:22:34 - Moderata Samlingspartiet i Göteborg
xn--senatg-mua.se2012-11-25 10:22:09 - Moderata Samlingspartiet i Göteborg
xn--senatg-mua.se2012-11-16 19:01:44 - Tullverket
xn--senatg-mua.se2012-11-16 18:59:47 - Tullverket
xn--senatg-mua.se2012-11-15 12:25:00 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-11-14 14:09:44 - Patent och Registreringsverket
xn--senatg-mua.se2012-11-14 14:09:34 - Patent och Registreringsverket
xn--senatg-mua.se2012-11-13 14:04:00 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-11-05 15:08:46 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-11-05 14:42:08 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2012-10-25 13:14:16 - Tullverket
xn--senatg-mua.se2012-10-23 09:32:49 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
xn--senatg-mua.se2012-10-16 15:38:04 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-10-16 15:37:44 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-10-15 16:03:21 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2012-10-10 12:59:30 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-10-08 14:23:12 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-09-26 11:41:57 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2012-09-25 14:39:41 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-09-25 10:40:51 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2012-09-25 10:37:20 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2012-09-24 10:23:10 - Post- och Telestyrelsen
xn--senatg-mua.se2012-09-24 09:31:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
xn--senatg-mua.se2012-09-24 08:17:09 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-09-24 07:55:18 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-09-24 07:54:35 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-09-19 09:17:09 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
xn--senatg-mua.se2012-09-11 09:57:46 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2012-09-11 09:48:02 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2012-09-11 09:47:56 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2012-09-04 09:42:31 - Socialstyrelsen
xn--senatg-mua.se2012-09-03 14:22:57 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-08-30 15:51:14 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
xn--senatg-mua.se2012-08-17 10:29:26 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-08-10 09:11:33 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-06-08 20:52:17 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-06-04 09:26:45 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-05-30 14:08:33 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2012-05-25 09:20:34 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-05-03 22:15:05 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-05-02 08:39:03 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-05-02 08:34:49 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-05-02 08:17:44 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-04-23 12:41:18 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-04-23 08:45:44 - Strålskyddsmyndigheten
xn--senatg-mua.se2012-04-23 08:45:31 - Strålskyddsmyndigheten
xn--senatg-mua.se2012-04-23 08:42:30 - Strålskyddsmyndigheten
xn--senatg-mua.se2012-04-23 08:42:26 - Strålskyddsmyndigheten
xn--senatg-mua.se2012-04-19 15:06:40 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-04-19 12:37:16 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-04-11 08:13:40 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-04-11 08:06:26 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-04-10 14:49:31 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-04-06 07:41:44 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2012-04-04 13:49:59 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-04-04 13:49:53 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2012-04-04 13:46:55 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-04-02 10:50:28 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-04-02 10:49:11 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-03-30 08:47:39 - Skolinspektionen
xn--senatg-mua.se2012-03-26 14:46:05 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-03-26 11:08:56 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-03-23 11:33:12 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-03-23 11:32:27 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-03-23 11:12:57 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-03-23 11:12:39 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-03-23 11:11:14 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-03-23 11:11:02 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-03-20 16:40:47 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-03-15 15:32:09 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2012-03-14 17:34:36 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2012-03-12 12:31:02 - Strålskyddsmyndigheten
xn--senatg-mua.se2012-03-07 08:04:37 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-03-07 07:20:21 - Tullverket
xn--senatg-mua.se2012-03-07 07:17:53 - Tullverket
xn--senatg-mua.se2012-03-06 10:56:33 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2012-03-06 10:56:26 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2012-03-05 08:56:54 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-03-02 11:18:50 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-03-02 09:46:09 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-03-01 13:35:13 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-02-29 11:20:50 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-02-27 08:17:19 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-02-27 08:03:40 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-02-27 08:01:35 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-02-26 17:18:44 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-02-24 12:58:10 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-02-24 12:15:36 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2012-02-23 13:10:03 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-02-22 10:10:58 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-02-22 08:51:49 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-02-22 08:21:37 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-02-21 20:39:35 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-02-21 14:57:03 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2012-02-21 09:23:10 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2012-02-17 14:40:30 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2012-02-17 12:35:07 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-02-17 09:02:12 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2012-01-16 17:12:46 - Sveriges Riksbank
xn--senatg-mua.se2012-01-16 17:12:35 - Sveriges Riksbank
xn--senatg-mua.se2012-01-11 12:49:23 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-12-20 10:38:19 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
xn--senatg-mua.se2011-12-20 10:37:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
xn--senatg-mua.se2011-11-21 07:56:23 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-11-15 16:52:57 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2011-11-02 13:26:20 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-11-02 12:51:02 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-11-02 12:47:00 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-10-26 13:07:17 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
xn--senatg-mua.se2011-09-30 02:29:04 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2011-09-30 02:28:52 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2011-09-28 10:47:50 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:52:05 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:51:56 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:51:35 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:51:17 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:50:58 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:50:40 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:50:08 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:49:55 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:49:41 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:49:29 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:49:07 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:48:54 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-09-26 13:48:19 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-08-25 08:33:18 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-08-23 20:35:51 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-08-23 20:35:11 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-08-23 20:35:04 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-08-23 20:29:47 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-08-18 04:37:38 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2011-08-18 04:28:59 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2011-08-16 14:31:45 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2011-08-11 09:08:20 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2011-08-09 11:32:58 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
xn--senatg-mua.se2011-08-09 09:15:32 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2011-08-07 14:18:57 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-08-05 09:42:11 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-07-12 15:44:00 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-07-12 10:12:26 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-07-12 10:12:11 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-07-12 10:12:09 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-07-12 10:11:47 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-07-04 14:54:11 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-07-04 14:50:14 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-07-04 14:49:09 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-06-30 08:14:04 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-06-29 22:41:27 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-06-29 20:47:36 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-06-24 14:00:25 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-06-24 13:56:51 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-06-22 14:25:57 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-06-15 13:19:30 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-06-15 13:19:22 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-06-15 10:22:37 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2011-06-13 10:19:13 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-06-11 16:21:48 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-06-10 14:09:15 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-06-10 14:03:24 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-06-10 14:03:12 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-06-07 11:40:30 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-06-07 11:03:46 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-06-07 11:03:35 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-06-07 10:31:05 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-06-07 08:35:55 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-06-03 14:51:28 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-06-03 14:45:10 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-06-03 14:40:19 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-06-03 14:22:23 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-06-03 14:22:17 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-05-31 12:44:22 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-05-31 12:44:11 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-05-30 15:26:25 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-05-30 15:25:22 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-05-30 15:19:27 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-05-30 15:19:25 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-05-30 10:31:24 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-05-30 10:31:08 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-05-30 10:29:11 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-05-30 10:29:05 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-05-27 08:24:21 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-05-27 08:24:11 - Försäkringskassan
xn--senatg-mua.se2011-05-25 14:22:04 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-05-23 10:23:58 - Moderata Samlingspartiet
xn--senatg-mua.se2011-05-23 10:23:55 - Moderata Samlingspartiet
xn--senatg-mua.se2011-05-13 09:14:22 - Skolinspektionen
xn--senatg-mua.se2011-05-13 09:14:20 - Skolinspektionen
xn--senatg-mua.se2011-05-13 09:13:26 - Skolinspektionen
xn--senatg-mua.se2011-05-13 08:51:38 - Skolinspektionen
xn--senatg-mua.se2011-05-13 08:36:10 - Skolinspektionen
xn--senatg-mua.se2011-05-13 08:34:01 - Skolinspektionen
xn--senatg-mua.se2011-05-13 08:02:59 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-05-12 14:29:36 - Kriminalvården
xn--senatg-mua.se2011-05-07 16:39:39 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-05-07 16:30:53 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-04-29 14:48:15 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-04-29 14:33:01 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-04-29 14:31:52 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-04-29 14:22:03 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-04-29 14:21:34 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-04-28 15:34:34 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2011-04-26 09:04:51 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-04-20 13:32:38 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2011-04-20 13:32:34 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2011-04-20 13:32:32 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2011-04-20 11:26:57 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-04-18 21:38:31 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-04-12 16:02:03 - Åklagarmyndigheten
xn--senatg-mua.se2011-04-12 10:09:01 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-04-11 10:57:46 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-04-11 10:53:23 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-04-04 08:45:14 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-03-28 08:53:54 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-03-16 08:07:27 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-03-15 08:59:07 - Försvarets Materielverk (FMV)
xn--senatg-mua.se2011-03-15 08:58:30 - Försvarets Materielverk (FMV)
xn--senatg-mua.se2011-03-04 14:07:19 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-03-01 09:36:16 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2011-02-27 10:05:06 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-02-23 09:46:48 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-02-18 15:36:58 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2011-02-17 14:12:35 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-02-17 09:49:18 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-02-16 14:49:24 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-02-16 13:26:34 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-02-16 09:49:39 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-02-16 08:49:24 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-02-16 08:18:41 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-02-16 08:18:01 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-02-16 08:17:54 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-02-15 13:53:52 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-02-15 13:53:30 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-02-15 10:58:09 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-02-14 10:49:55 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-02-14 10:46:30 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-02-14 10:46:23 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-02-14 09:20:15 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-02-12 20:43:20 - Skolverket
xn--senatg-mua.se2011-02-11 16:50:59 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2011-02-04 09:19:39 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-02-03 08:54:08 - Försvarets Materielverk (FMV)
xn--senatg-mua.se2011-02-03 08:45:05 - Försvarets Materielverk (FMV)
xn--senatg-mua.se2011-02-03 08:44:57 - Försvarets Materielverk (FMV)
xn--senatg-mua.se2011-02-01 08:45:33 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-01-31 07:54:13 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-01-25 09:02:11 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2011-01-25 09:02:08 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2011-01-24 11:06:30 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2011-01-24 11:06:23 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2011-01-20 15:27:43 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-01-20 15:26:41 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-01-20 13:30:51 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-01-20 13:30:32 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-01-19 11:37:09 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2011-01-19 11:36:37 - Riksdagen
xn--senatg-mua.se2011-01-18 14:27:59 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-01-18 10:47:33 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-01-18 09:57:51 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-01-18 09:46:58 - Migrationsverket
xn--senatg-mua.se2011-01-17 14:58:35 - Datainspektionen
xn--senatg-mua.se2011-01-17 09:21:26 - Datainspektionen
xn--senatg-mua.se2011-01-17 09:08:07 - Datainspektionen
xn--senatg-mua.se2011-01-17 09:04:42 - Datainspektionen
xn--senatg-mua.se2011-01-14 15:50:18 - Post- och Telestyrelsen
xn--senatg-mua.se2011-01-14 15:13:13 - Datainspektionen
xn--senatg-mua.se2011-01-14 15:06:32 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-01-14 14:49:35 - Försvarets Materielverk (FMV)
xn--senatg-mua.se2011-01-14 08:07:04 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-01-14 08:07:02 - Försvarsstaben
xn--senatg-mua.se2011-01-13 15:50:55 - Socialstyrelsen
xn--senatg-mua.se2011-01-13 15:50:14 - Socialstyrelsen
xn--senatg-mua.se2011-01-13 15:50:10 - Socialstyrelsen
xn--senatg-mua.se2011-01-13 10:19:24 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-01-13 10:15:39 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-01-13 09:31:29 - Skatteverket
xn--senatg-mua.se2011-01-12 17:27:26 - Rikspolisstyrelsen
xn--senatg-mua.se2011-01-12 07:59:50 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-01-12 07:59:43 - Domstolsverket
xn--senatg-mua.se2011-01-11 14:02:31 - Försvarsmakten
xn--senatg-mua.se2011-01-11 08:28:40 - Migrationsverket