Dessa har besökt www.lasarnasfria.nu rss

www.lasarnasfria.nu2014-03-07 11:33:19 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2014-03-04 11:23:44 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2014-03-04 11:23:43 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2014-03-01 13:49:01 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.lasarnasfria.nu2014-02-12 13:25:50 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2014-02-12 13:25:47 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2014-01-16 16:38:17 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2014-01-16 16:38:15 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2014-01-10 09:31:55 - Boverket
www.lasarnasfria.nu2014-01-10 09:27:33 - Boverket
www.lasarnasfria.nu2013-12-24 09:41:51 - Försvarsstaben
www.lasarnasfria.nu2013-12-23 13:18:13 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2013-12-17 18:10:01 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-12-12 15:46:00 - Bolagsverket
www.lasarnasfria.nu2013-12-05 14:48:34 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-12-03 11:43:06 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2013-11-22 09:54:18 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.lasarnasfria.nu2013-11-19 08:08:26 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2013-11-19 08:08:18 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2013-11-19 08:07:53 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2013-11-15 16:28:28 - Konkurrensverket
www.lasarnasfria.nu2013-11-08 13:08:26 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-11-05 12:46:28 - Skolinspektionen
www.lasarnasfria.nu2013-11-05 12:46:10 - Skolinspektionen
www.lasarnasfria.nu2013-11-05 12:45:57 - Skolinspektionen
www.lasarnasfria.nu2013-10-28 11:33:05 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2013-10-28 09:50:16 - Kustbevakningen
www.lasarnasfria.nu2013-10-16 11:48:36 - Konstnärsnämnden
www.lasarnasfria.nu2013-10-16 11:47:29 - Konstnärsnämnden
www.lasarnasfria.nu2013-10-14 15:45:22 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2013-10-14 15:45:14 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2013-10-07 14:55:37 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-10-05 20:55:09 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2013-09-29 22:28:11 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-09-24 13:24:39 - Strålskyddsmyndigheten
www.lasarnasfria.nu2013-09-23 16:06:36 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-09-19 08:42:12 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-09-13 12:02:08 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-09-11 15:28:19 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-09-11 13:00:44 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-09-09 10:02:11 - Strålskyddsmyndigheten
www.lasarnasfria.nu2013-09-06 09:11:02 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2013-08-23 13:05:38 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-08-22 11:05:27 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-08-21 15:30:54 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-08-21 14:03:47 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-08-20 09:22:30 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-08-15 10:33:01 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2013-08-14 14:35:08 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-08-13 16:41:42 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2013-08-06 13:45:48 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-08-02 09:17:49 - Tullverket
www.lasarnasfria.nu2013-07-30 12:36:04 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2013-07-18 10:09:32 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-07-12 14:20:15 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2013-07-12 09:14:24 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-06-27 16:36:26 - Försvarshögskolan
www.lasarnasfria.nu2013-06-25 14:30:17 - Boverket
www.lasarnasfria.nu2013-06-19 13:01:38 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-06-05 08:28:07 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-06-02 18:17:23 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-06-02 18:17:15 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-06-02 18:16:41 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-05-30 11:13:47 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2013-05-28 13:38:50 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-05-28 13:38:48 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-05-28 13:38:12 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-05-28 13:38:09 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-05-28 08:16:35 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.lasarnasfria.nu2013-05-27 23:31:27 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2013-05-27 23:29:17 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2013-05-21 16:01:17 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-05-21 11:32:45 - Tullverket
www.lasarnasfria.nu2013-05-21 11:10:34 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-04-30 14:08:10 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-04-30 14:06:56 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-04-30 13:47:35 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-04-25 11:14:04 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2013-04-22 15:18:11 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2013-04-19 14:29:48 - Försvarshögskolan
www.lasarnasfria.nu2013-04-19 14:22:43 - Försvarshögskolan
www.lasarnasfria.nu2013-04-19 14:22:38 - Försvarshögskolan
www.lasarnasfria.nu2013-04-19 09:18:39 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2013-04-16 08:59:01 - Bolagsverket
www.lasarnasfria.nu2013-04-09 11:29:22 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2013-04-03 08:48:01 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2013-04-03 08:47:55 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2013-03-31 20:17:51 - Tullverket
www.lasarnasfria.nu2013-03-20 09:02:28 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-03-14 14:16:40 - Skolinspektionen
www.lasarnasfria.nu2013-03-12 10:32:19 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2013-03-09 09:39:15 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2013-03-07 13:19:24 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-03-07 13:19:18 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-02-20 11:07:20 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2013-02-07 15:53:48 - Bolagsverket
www.lasarnasfria.nu2013-02-01 14:50:24 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2013-01-31 10:41:30 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2013-01-31 10:41:29 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2013-01-28 15:25:31 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2013-01-28 08:56:03 - Tullverket
www.lasarnasfria.nu2013-01-28 08:56:00 - Tullverket
www.lasarnasfria.nu2013-01-23 14:22:35 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-01-22 15:23:06 - Kustbevakningen
www.lasarnasfria.nu2013-01-22 15:22:49 - Kustbevakningen
www.lasarnasfria.nu2013-01-22 15:22:48 - Kustbevakningen
www.lasarnasfria.nu2013-01-22 04:17:17 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2013-01-17 08:37:36 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-01-11 14:45:15 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2013-01-11 10:51:04 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-01-11 10:50:53 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2013-01-11 10:50:33 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-12-21 14:38:26 - Statens Biografbyrå
www.lasarnasfria.nu2012-12-20 15:25:00 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-12-20 00:12:56 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2012-12-18 15:08:08 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2012-12-11 09:34:38 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-12-07 15:37:49 - Riksrevisionen
www.lasarnasfria.nu2012-12-05 09:22:04 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-12-04 12:35:55 - Skolinspektionen
www.lasarnasfria.nu2012-12-02 17:28:15 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2012-12-02 11:10:41 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2012-11-29 12:19:27 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-11-27 16:11:21 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-11-27 14:30:10 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-11-27 14:30:08 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-11-27 14:30:08 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-11-27 08:38:35 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-11-27 08:38:33 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-11-26 15:57:06 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-11-22 08:20:34 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-11-22 08:20:30 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-11-12 14:33:26 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2012-11-02 17:03:59 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2012-10-22 16:00:33 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-10-22 16:00:20 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-10-22 09:04:42 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
www.lasarnasfria.nu2012-10-17 10:50:19 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2012-10-15 16:45:09 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2012-10-12 12:13:52 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2012-10-11 12:02:50 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-10-11 12:02:42 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-10-05 14:27:34 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2012-10-03 10:10:49 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-10-01 15:25:33 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-10-01 12:05:31 - Patent och Registreringsverket
www.lasarnasfria.nu2012-10-01 11:16:00 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2012-09-14 15:35:56 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2012-09-14 08:22:48 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-09-13 11:53:26 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2012-09-06 09:59:40 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2012-08-31 09:49:52 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-08-27 15:52:25 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2012-08-24 15:53:13 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2012-08-23 10:52:00 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-08-16 12:53:50 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2012-08-15 13:40:55 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2012-08-13 19:47:09 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-08-13 19:47:04 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-08-13 16:44:58 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-08-13 07:43:26 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2012-08-13 07:43:15 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2012-07-28 00:35:47 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-07-12 09:07:40 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-06-28 14:30:19 - Tullverket
www.lasarnasfria.nu2012-06-28 14:30:03 - Tullverket
www.lasarnasfria.nu2012-06-28 13:49:49 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-06-19 16:48:46 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-06-19 16:48:36 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-06-19 16:48:01 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-06-19 12:41:44 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2012-06-15 16:44:42 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-06-15 09:58:21 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2012-06-12 12:10:32 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-06-12 12:10:09 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-06-12 12:09:43 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-05-28 19:54:14 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2012-05-28 11:08:00 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-05-28 11:07:55 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-05-25 14:33:06 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2012-05-25 14:11:24 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2012-05-16 17:25:43 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2012-05-16 07:59:48 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-05-16 07:58:40 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-05-16 07:58:39 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-05-16 07:58:36 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-05-16 07:58:33 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-05-16 07:58:22 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-05-16 07:58:03 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-05-16 07:48:20 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-05-16 07:46:38 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-05-15 16:56:33 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-05-15 16:56:18 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-05-09 09:08:26 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2012-05-08 14:47:40 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2012-05-03 10:29:10 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-05-03 10:29:07 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-04-27 10:35:34 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2012-04-24 09:40:32 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2012-04-19 16:29:19 - Bolagsverket
www.lasarnasfria.nu2012-04-13 15:36:42 - Skolverket
www.lasarnasfria.nu2012-04-12 09:13:33 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-04-12 09:13:27 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-04-02 15:44:29 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2012-03-30 15:20:44 - Lotteriinspektionen
www.lasarnasfria.nu2012-03-28 15:23:52 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-03-26 13:28:05 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2012-03-21 10:52:04 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-03-20 10:24:26 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2012-03-20 10:24:21 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2012-03-20 04:07:02 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-03-16 11:01:44 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2012-03-14 16:07:38 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2012-03-14 15:31:57 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-03-14 15:31:50 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-03-14 09:57:27 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.lasarnasfria.nu2012-03-14 09:57:20 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.lasarnasfria.nu2012-03-13 13:12:19 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.lasarnasfria.nu2012-03-12 15:05:39 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.lasarnasfria.nu2012-03-12 15:05:32 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.lasarnasfria.nu2012-03-12 15:04:22 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.lasarnasfria.nu2012-03-12 10:57:04 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-03-09 15:42:59 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-03-08 15:47:22 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.lasarnasfria.nu2012-03-07 09:52:48 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-03-06 10:55:31 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2012-03-05 14:47:06 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2012-03-05 09:54:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.lasarnasfria.nu2012-03-04 12:04:52 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2012-02-27 08:13:06 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2012-02-20 12:15:08 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-02-17 09:52:18 - Riksrevisionen
www.lasarnasfria.nu2012-02-15 07:44:48 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-02-15 07:43:37 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-02-14 13:17:12 - Moderata Samlingspartiet
www.lasarnasfria.nu2012-02-09 15:24:37 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2012-02-09 15:12:32 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2012-02-09 14:34:41 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2012-02-03 11:07:03 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-02-03 10:49:21 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-02-02 07:24:30 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-01-30 14:13:23 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-01-30 14:13:04 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-01-30 14:12:46 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-01-26 12:48:18 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-01-25 14:40:53 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-01-25 14:40:07 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2012-01-23 15:32:56 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2012-01-13 13:56:08 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2012-01-13 08:21:33 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-12-15 14:38:03 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-12-13 11:25:03 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-12-12 15:24:20 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-12-12 15:24:15 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-12-05 09:01:35 - Åklagarmyndigheten
www.lasarnasfria.nu2011-12-05 06:41:17 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-12-05 06:40:53 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-12-05 06:40:33 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-12-05 06:39:53 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-12-02 13:33:55 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-11-30 13:10:22 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2011-11-29 14:32:37 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-11-28 15:01:30 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-11-24 10:21:11 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-11-22 13:05:02 - Datainspektionen
www.lasarnasfria.nu2011-11-22 11:50:21 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-11-22 11:06:21 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-11-17 12:05:31 - Försvarshögskolan
www.lasarnasfria.nu2011-11-16 16:30:59 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-11-15 14:58:56 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-11-14 14:39:04 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2011-11-08 14:32:51 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-11-03 11:18:29 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2011-10-25 08:44:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.lasarnasfria.nu2011-10-21 16:29:45 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-10-21 15:51:21 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2011-10-21 15:51:03 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2011-10-21 10:24:39 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2011-10-17 16:13:20 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2011-10-17 16:12:36 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2011-10-17 13:46:47 - Patent och Registreringsverket
www.lasarnasfria.nu2011-10-17 09:04:31 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-10-12 14:24:48 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2011-10-12 11:31:00 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-10-12 11:29:07 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-10-10 17:25:22 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2011-10-06 15:55:48 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-10-06 15:16:59 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-10-04 11:46:49 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-10-04 11:46:45 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-09-30 08:05:07 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-09-29 08:57:12 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2011-09-27 09:51:07 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2011-09-15 16:53:57 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-09-15 16:53:53 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-09-15 11:33:43 - Bolagsverket
www.lasarnasfria.nu2011-09-11 18:20:46 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2011-09-07 13:02:54 - Försvarshögskolan
www.lasarnasfria.nu2011-09-07 12:03:20 - Försvarshögskolan
www.lasarnasfria.nu2011-09-07 12:03:15 - Försvarshögskolan
www.lasarnasfria.nu2011-09-07 12:02:26 - Försvarshögskolan
www.lasarnasfria.nu2011-09-07 12:02:09 - Försvarshögskolan
www.lasarnasfria.nu2011-09-05 19:44:28 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-09-02 15:48:40 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-09-02 15:48:37 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-09-02 15:48:17 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-09-02 15:48:14 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-09-02 15:47:19 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-09-01 11:53:13 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2011-09-01 11:26:18 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-09-01 11:25:43 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-08-31 10:23:24 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-08-31 10:20:22 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-08-31 10:18:34 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-08-30 13:10:10 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-08-26 13:01:03 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-08-23 13:35:12 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-08-22 16:09:18 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-08-19 09:02:13 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-08-18 10:26:09 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-08-18 10:26:05 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-08-17 13:41:45 - Skolverket
www.lasarnasfria.nu2011-08-16 12:53:16 - Tullverket
www.lasarnasfria.nu2011-08-08 13:21:46 - Patent och Registreringsverket
www.lasarnasfria.nu2011-08-01 17:27:08 - Åklagarmyndigheten
www.lasarnasfria.nu2011-08-01 17:27:08 - Åklagarmyndigheten
www.lasarnasfria.nu2011-08-01 16:23:49 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-08-01 16:23:45 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-07-27 11:58:55 - Bolagsverket
www.lasarnasfria.nu2011-07-27 11:58:50 - Bolagsverket
www.lasarnasfria.nu2011-07-22 09:05:29 - Konkurrensverket
www.lasarnasfria.nu2011-07-11 15:54:21 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2011-06-28 18:28:43 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-06-25 08:15:17 - Tullverket
www.lasarnasfria.nu2011-06-25 08:11:05 - Tullverket
www.lasarnasfria.nu2011-06-22 08:52:01 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-06-22 08:51:22 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-06-22 08:50:29 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-06-21 14:07:22 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-06-15 16:17:34 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2011-06-15 14:44:01 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-06-15 14:43:59 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-06-14 17:43:18 - Bolagsverket
www.lasarnasfria.nu2011-06-10 09:28:03 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-05-27 15:41:52 - Svenska Institutet
www.lasarnasfria.nu2011-05-25 17:03:37 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
www.lasarnasfria.nu2011-05-24 17:43:29 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-05-17 09:31:43 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-05-16 09:45:21 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-05-09 09:46:05 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2011-05-06 15:41:42 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2011-05-06 14:42:04 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2011-05-04 09:30:58 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-05-03 15:41:53 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.lasarnasfria.nu2011-04-27 11:55:31 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-04-21 12:42:00 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2011-04-20 16:23:55 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2011-04-20 11:01:20 - Kemikalieinspektionen
www.lasarnasfria.nu2011-04-18 13:52:35 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-04-11 09:28:15 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-04-11 09:28:11 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-04-06 07:40:18 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-03-31 15:39:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.lasarnasfria.nu2011-03-30 13:37:17 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-03-30 10:15:26 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2011-03-30 10:14:28 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2011-03-30 10:14:08 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2011-03-30 10:13:58 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2011-03-30 10:13:32 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2011-03-25 11:11:08 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2011-03-22 10:52:58 - Kriminalvården
www.lasarnasfria.nu2011-03-21 15:31:36 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-03-21 08:41:30 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-03-21 08:41:26 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-03-17 21:48:27 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-03-11 02:10:09 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-03-10 15:42:33 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2011-03-07 08:48:35 - Skolverket
www.lasarnasfria.nu2011-03-04 17:28:04 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-03-04 17:27:59 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-03-03 09:42:19 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-03-03 09:39:11 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-02-28 16:44:02 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-02-28 13:20:27 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2011-02-28 13:15:31 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-02-28 10:43:55 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.lasarnasfria.nu2011-02-28 09:18:58 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2011-02-28 09:14:33 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2011-02-23 12:18:28 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2011-02-18 10:26:53 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-02-17 14:04:50 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2011-02-17 12:33:11 - Statens Kulturråd
www.lasarnasfria.nu2011-02-16 10:39:01 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2011-02-14 06:43:47 - Migrationsverket
www.lasarnasfria.nu2011-02-12 15:29:14 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2011-02-11 10:06:10 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-02-11 10:05:32 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-02-09 13:52:47 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-02-09 10:05:59 - Försvarshögskolan
www.lasarnasfria.nu2011-02-08 14:08:23 - Försvarsstaben
www.lasarnasfria.nu2011-02-08 14:03:29 - Försvarsstaben
www.lasarnasfria.nu2011-02-04 16:17:20 - Patent och Registreringsverket
www.lasarnasfria.nu2011-02-04 16:17:17 - Patent och Registreringsverket
www.lasarnasfria.nu2011-02-03 16:52:14 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.lasarnasfria.nu2011-02-03 16:17:15 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-02-03 16:17:11 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-02-03 10:39:16 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-02-03 10:39:10 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-02-01 10:53:39 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2011-01-31 12:46:04 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-01-28 11:45:29 - Tullverket
www.lasarnasfria.nu2011-01-27 12:39:08 - Socialstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-01-25 15:33:00 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-01-17 16:38:47 - Patent och Registreringsverket
www.lasarnasfria.nu2011-01-17 16:38:40 - Patent och Registreringsverket
www.lasarnasfria.nu2011-01-13 15:44:26 - Rikspolisstyrelsen
www.lasarnasfria.nu2011-01-12 15:45:07 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2011-01-11 14:54:28 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2011-01-11 13:39:32 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2011-01-11 13:39:31 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-30 07:29:02 - Tullverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-29 15:07:24 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2010-12-22 15:04:04 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-22 13:29:22 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-20 14:18:44 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-20 11:34:24 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-20 11:09:43 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2010-12-20 11:09:34 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2010-12-17 13:36:26 - Skolverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-17 07:26:08 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-13 16:21:01 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-13 15:31:17 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-13 15:31:16 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-09 12:03:32 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-08 17:00:51 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-08 17:00:47 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-07 10:36:09 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-03 15:51:28 - Fortifikationsverket
www.lasarnasfria.nu2010-12-03 15:15:34 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2010-12-03 15:15:32 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2010-12-03 14:37:08 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2010-12-03 14:37:00 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2010-12-03 11:23:31 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2010-12-03 11:23:20 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2010-12-03 11:22:32 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2010-12-03 10:40:28 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2010-12-03 10:40:28 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2010-12-03 10:38:12 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2010-12-01 07:52:19 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2010-11-30 12:48:58 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.lasarnasfria.nu2010-11-30 10:58:56 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-11-29 12:21:52 - Kemikalieinspektionen
www.lasarnasfria.nu2010-11-26 15:27:33 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2010-11-26 14:52:06 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2010-11-23 16:03:00 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-11-23 10:57:03 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-11-19 16:06:05 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-11-19 16:00:34 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-11-17 11:31:18 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-11-17 11:28:41 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-11-16 13:55:59 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2010-11-10 12:04:12 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-11-10 11:59:17 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-11-08 15:32:58 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.lasarnasfria.nu2010-11-08 10:50:56 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.lasarnasfria.nu2010-11-08 09:37:35 - Försvarshögskolan
www.lasarnasfria.nu2010-11-04 08:33:50 - Riksarkivet
www.lasarnasfria.nu2010-11-02 16:35:17 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.lasarnasfria.nu2010-10-26 12:39:53 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-22 08:52:43 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-19 10:18:51 - Sveriges Riksbank
www.lasarnasfria.nu2010-10-18 15:30:09 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-15 15:10:11 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-15 15:08:42 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-15 15:08:25 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-15 15:07:46 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-15 15:07:32 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-15 11:41:05 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-14 12:59:50 - Högskoleverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-12 14:35:40 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2010-10-12 14:24:31 - Åklagarmyndigheten
www.lasarnasfria.nu2010-10-11 09:30:24 - Försvarsmakten
www.lasarnasfria.nu2010-10-08 15:46:57 - Patent och Registreringsverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-07 10:11:11 - Högskoleverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-06 08:39:09 - Arbetsgivarverket
www.lasarnasfria.nu2010-10-04 10:21:00 - Åklagarmyndigheten
www.lasarnasfria.nu2010-09-30 09:45:36 - Sveriges Riksbank
www.lasarnasfria.nu2010-09-28 11:38:22 - Centrala Studiestödsnämnden
www.lasarnasfria.nu2010-09-27 15:47:46 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-09-27 15:47:39 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-09-27 08:17:19 - Datainspektionen
www.lasarnasfria.nu2010-09-24 15:43:05 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-09-24 15:42:33 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-09-24 15:42:12 - Domstolsverket
www.lasarnasfria.nu2010-09-24 12:02:40 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2010-09-24 08:33:54 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-09-23 13:14:37 - Skatteverket
www.lasarnasfria.nu2010-09-22 15:02:25 - Riksdagen
www.lasarnasfria.nu2010-09-21 10:39:34 - Försäkringskassan
www.lasarnasfria.nu2010-09-21 09:50:51 - Skatteverket