Dessa har besökt www.hartman.nu rss

www.hartman.nu2014-04-09 12:57:03 - Socialstyrelsen
www.hartman.nu2014-04-08 10:23:39 - Centrala Studiestödsnämnden
www.hartman.nu2014-04-08 09:41:13 - Kriminalvården
www.hartman.nu2014-03-31 15:53:53 - Domstolsverket
www.hartman.nu2014-03-31 14:23:03 - Domstolsverket
www.hartman.nu2014-03-19 14:24:43 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2014-03-19 14:24:19 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2014-02-25 15:22:57 - Domstolsverket
www.hartman.nu2014-02-20 12:56:19 - Centrala Studiestödsnämnden
www.hartman.nu2014-02-20 12:55:52 - Centrala Studiestödsnämnden
www.hartman.nu2014-02-15 23:18:24 - Riksdagen
www.hartman.nu2014-01-27 12:20:05 - Åklagarmyndigheten
www.hartman.nu2014-01-21 14:03:31 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2014-01-20 15:46:45 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2014-01-20 13:49:07 - Domstolsverket
www.hartman.nu2014-01-20 13:48:30 - Domstolsverket
www.hartman.nu2014-01-17 10:19:04 - Åklagarmyndigheten
www.hartman.nu2013-12-17 08:48:27 - Kriminalvården
www.hartman.nu2013-12-17 08:48:20 - Kriminalvården
www.hartman.nu2013-12-11 15:22:15 - Skatteverket
www.hartman.nu2013-12-03 15:12:50 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2013-12-03 14:54:32 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2013-11-29 13:39:57 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2013-11-29 13:39:57 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2013-11-29 13:39:07 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2013-11-29 13:38:47 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2013-11-29 13:38:47 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2013-11-29 13:37:40 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2013-11-29 13:37:40 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2013-11-01 23:24:38 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2013-10-31 13:16:20 - Kriminalvården
www.hartman.nu2013-10-31 13:15:19 - Kriminalvården
www.hartman.nu2013-10-24 16:29:00 - Skatteverket
www.hartman.nu2013-10-24 16:28:33 - Skatteverket
www.hartman.nu2013-09-18 14:11:41 - Domstolsverket
www.hartman.nu2013-09-18 14:10:12 - Domstolsverket
www.hartman.nu2013-08-29 14:25:25 - Domstolsverket
www.hartman.nu2013-08-29 10:03:14 - Riksdagen
www.hartman.nu2013-08-26 13:33:42 - Riksdagen
www.hartman.nu2013-08-25 18:13:33 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2013-08-25 18:12:55 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2013-08-16 11:12:54 - Kriminalvården
www.hartman.nu2013-07-31 07:12:21 - Migrationsverket
www.hartman.nu2013-07-25 08:12:39 - Riksdagen
www.hartman.nu2013-07-25 08:10:39 - Riksdagen
www.hartman.nu2013-07-25 08:10:13 - Riksdagen
www.hartman.nu2013-06-28 13:23:58 - Skatteverket
www.hartman.nu2013-06-19 12:35:36 - Statens Kulturråd
www.hartman.nu2013-03-13 14:33:45 - Riksdagen
www.hartman.nu2013-03-13 09:41:22 - Skatteverket
www.hartman.nu2013-02-25 11:01:40 - Riksrevisionen
www.hartman.nu2013-02-13 05:29:23 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2013-02-12 12:43:21 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2013-02-08 16:11:23 - Skatteverket
www.hartman.nu2013-02-08 15:24:48 - Riksdagen
www.hartman.nu2013-02-07 11:54:05 - Skatteverket
www.hartman.nu2013-02-05 11:09:35 - Försvarshögskolan
www.hartman.nu2013-01-30 12:03:53 - Kustbevakningen
www.hartman.nu2013-01-09 10:43:34 - Post- och Telestyrelsen
www.hartman.nu2013-01-09 10:43:21 - Post- och Telestyrelsen
www.hartman.nu2012-12-09 15:43:37 - Kriminalvården
www.hartman.nu2012-12-05 18:16:45 - Kriminalvården
www.hartman.nu2012-11-29 12:41:42 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-11-29 11:39:12 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-11-29 09:57:09 - Skatteverket
www.hartman.nu2012-11-16 14:38:15 - Skatteverket
www.hartman.nu2012-11-16 10:36:44 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-11-08 11:16:22 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-11-06 09:29:59 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-11-06 09:29:53 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-10-31 13:53:35 - Försvarshögskolan
www.hartman.nu2012-10-30 08:17:03 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-10-26 13:58:57 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-10-26 13:58:49 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-10-26 13:57:41 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-10-26 13:55:46 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-10-26 11:07:33 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-10-23 16:24:37 - Riksrevisionen
www.hartman.nu2012-10-17 15:40:41 - Åklagarmyndigheten
www.hartman.nu2012-09-21 10:15:25 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-09-07 12:01:29 - Riksarkivet
www.hartman.nu2012-09-03 09:00:16 - Skatteverket
www.hartman.nu2012-08-29 15:50:48 - Kriminalvården
www.hartman.nu2012-08-29 15:49:36 - Kriminalvården
www.hartman.nu2012-08-29 15:47:05 - Kriminalvården
www.hartman.nu2012-08-29 15:46:24 - Kriminalvården
www.hartman.nu2012-08-29 15:46:14 - Kriminalvården
www.hartman.nu2012-08-29 15:45:23 - Kriminalvården
www.hartman.nu2012-08-29 15:44:26 - Kriminalvården
www.hartman.nu2012-08-29 15:42:49 - Kriminalvården
www.hartman.nu2012-08-23 14:27:21 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-08-23 14:06:29 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-08-23 12:32:40 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.hartman.nu2012-08-23 12:28:44 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.hartman.nu2012-08-23 12:22:11 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-08-23 12:14:40 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-08-23 10:37:04 - Högskoleverket
www.hartman.nu2012-08-16 08:51:08 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-08-09 22:24:29 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-08-02 13:20:32 - Migrationsverket
www.hartman.nu2012-07-10 10:06:14 - Patent och Registreringsverket
www.hartman.nu2012-06-26 09:02:55 - Skatteverket
www.hartman.nu2012-06-13 11:00:47 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-06-07 11:47:30 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2012-06-01 08:14:22 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2012-05-25 13:47:27 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2012-05-23 10:11:19 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-05-09 09:07:59 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-05-04 11:07:44 - Skatteverket
www.hartman.nu2012-05-04 11:07:37 - Skatteverket
www.hartman.nu2012-05-04 11:07:12 - Skatteverket
www.hartman.nu2012-05-03 14:11:54 - Högskoleverket
www.hartman.nu2012-04-23 13:57:23 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2012-04-17 08:35:26 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-04-13 14:08:21 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-04-13 14:08:18 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-04-13 14:02:28 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-04-13 14:02:18 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-04-13 13:36:21 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-04-13 10:36:06 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-04-12 09:56:16 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-04-12 09:56:14 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-03-14 13:18:51 - Riksrevisionen
www.hartman.nu2012-02-27 16:39:37 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-02-27 13:44:59 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-02-15 15:33:16 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-02-10 14:16:47 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-02-10 14:16:45 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-02-08 12:14:11 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2012-02-07 11:59:25 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-02-06 15:14:38 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2012-02-06 14:02:18 - Skatteverket
www.hartman.nu2012-02-06 14:01:20 - Skatteverket
www.hartman.nu2012-02-06 13:59:09 - Skatteverket
www.hartman.nu2012-02-02 15:55:47 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-02-02 15:55:46 - Domstolsverket
www.hartman.nu2012-01-31 15:59:09 - Riksdagen
www.hartman.nu2012-01-30 14:24:29 - Skolverket
www.hartman.nu2012-01-30 14:24:20 - Skolverket
www.hartman.nu2012-01-23 13:03:45 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.hartman.nu2012-01-18 09:13:59 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2012-01-18 09:13:07 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2012-01-18 09:11:32 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2012-01-18 09:10:20 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2012-01-12 14:09:41 - Sveriges Riksbank
www.hartman.nu2011-12-19 10:59:51 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-12-07 08:53:48 - Socialstyrelsen
www.hartman.nu2011-12-06 12:31:54 - Tullverket
www.hartman.nu2011-12-02 13:46:58 - Socialstyrelsen
www.hartman.nu2011-12-02 13:46:55 - Socialstyrelsen
www.hartman.nu2011-12-02 13:46:36 - Socialstyrelsen
www.hartman.nu2011-11-28 16:15:57 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-11-25 08:37:19 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2011-11-24 10:20:57 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-11-21 09:00:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.hartman.nu2011-11-21 09:00:14 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.hartman.nu2011-11-21 08:53:18 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-11-21 08:53:14 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-11-18 08:02:31 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.hartman.nu2011-11-15 10:32:59 - Riksarkivet
www.hartman.nu2011-11-08 11:52:30 - Åklagarmyndigheten
www.hartman.nu2011-11-07 07:57:14 - Skatteverket
www.hartman.nu2011-10-18 12:15:32 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-10-18 12:15:30 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-10-14 10:58:58 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-10-14 10:58:55 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-10-13 12:33:02 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-10-13 12:33:00 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-10-11 15:36:16 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-10-11 15:36:15 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-10-10 22:34:03 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-10-06 11:05:13 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-10-04 14:34:17 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-10-03 16:12:59 - Skatteverket
www.hartman.nu2011-09-27 11:11:02 - Migrationsverket
www.hartman.nu2011-09-20 13:41:13 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-09-19 13:32:47 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-09-15 15:12:45 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-09-15 14:38:47 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-09-15 12:39:44 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-09-15 12:19:58 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-09-15 11:21:53 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-09-13 15:19:05 - Statens Kulturråd
www.hartman.nu2011-09-05 15:57:16 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-09-05 15:57:10 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-08-30 15:27:56 - Skatteverket
www.hartman.nu2011-08-30 14:33:11 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-08-30 14:33:01 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-08-30 08:02:01 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-08-30 08:01:57 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-08-25 16:25:55 - Post- och Telestyrelsen
www.hartman.nu2011-08-15 14:36:39 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-08-15 14:36:38 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-08-12 11:22:28 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.hartman.nu2011-07-19 15:33:04 - Patent och Registreringsverket
www.hartman.nu2011-07-19 15:32:57 - Patent och Registreringsverket
www.hartman.nu2011-06-28 15:06:35 - Försvarshögskolan
www.hartman.nu2011-06-14 10:14:08 - Justitiekanslern
www.hartman.nu2011-06-13 11:03:01 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2011-06-13 11:02:50 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2011-06-09 15:52:49 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-06-09 15:52:42 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-06-09 10:22:00 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-06-09 10:21:49 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-06-09 10:21:12 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-06-09 10:21:11 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-06-01 12:06:36 - Tullverket
www.hartman.nu2011-05-31 17:55:04 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-05-18 13:48:21 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-05-10 12:01:21 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-05-10 11:30:49 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-05-10 10:34:40 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-05-04 11:55:51 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-05-04 10:01:52 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-04-08 13:15:50 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.hartman.nu2011-04-06 17:17:33 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
www.hartman.nu2011-03-31 15:42:35 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2011-03-22 14:41:50 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-22 14:40:26 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-22 14:36:06 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-22 14:24:12 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-18 07:57:40 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2011-03-18 07:57:18 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2011-03-18 07:57:02 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2011-03-18 07:55:58 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2011-03-14 13:37:42 - Högskoleverket
www.hartman.nu2011-03-11 21:51:19 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-11 21:50:56 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-11 21:50:46 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-11 21:50:27 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-11 21:50:16 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-11 21:50:04 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-11 21:49:59 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-11 21:49:46 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-11 21:49:32 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-11 21:49:11 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-11 21:46:43 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-03-11 08:23:04 - Bolagsverket
www.hartman.nu2011-03-02 09:09:46 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-02-25 08:17:18 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-02-25 08:16:59 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-02-22 12:38:54 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-02-22 12:38:26 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-02-16 10:26:20 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-02-04 13:01:24 - Åklagarmyndigheten
www.hartman.nu2011-01-28 16:14:36 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2011-01-28 16:14:16 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2011-01-28 16:14:05 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2011-01-28 14:16:25 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-01-28 14:16:02 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-01-28 12:31:45 - Skatteverket
www.hartman.nu2011-01-26 13:14:23 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-01-25 14:04:47 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-01-17 13:40:37 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-01-17 13:06:48 - Patent och Registreringsverket
www.hartman.nu2011-01-14 09:09:19 - Domstolsverket
www.hartman.nu2011-01-05 17:22:30 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-01-05 17:20:41 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-01-05 17:19:51 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-01-03 14:18:13 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-01-03 11:14:57 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-01-03 11:11:56 - Riksdagen
www.hartman.nu2011-01-03 07:19:49 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-12-27 15:53:41 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-12-22 08:38:33 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.hartman.nu2010-12-21 17:51:14 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-12-21 14:34:22 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-12-21 13:46:25 - Bolagsverket
www.hartman.nu2010-12-21 13:40:22 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-12-21 10:48:02 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-12-21 09:56:27 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-12-21 09:16:59 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-12-21 07:51:45 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-12-16 16:43:09 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-12-10 11:34:01 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2010-12-08 15:03:48 - Tullverket
www.hartman.nu2010-12-07 14:14:33 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-12-07 14:13:15 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-12-01 13:21:42 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-12-01 11:56:43 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.hartman.nu2010-12-01 11:56:43 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.hartman.nu2010-12-01 11:54:26 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.hartman.nu2010-12-01 11:52:50 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.hartman.nu2010-11-23 15:53:10 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-11-19 12:06:02 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-11-18 15:12:23 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-11-17 14:05:20 - Högskoleverket
www.hartman.nu2010-11-16 20:19:35 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-11-15 11:45:51 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.hartman.nu2010-11-10 12:27:01 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-11-04 17:52:01 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-11-04 11:25:36 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-11-04 10:49:52 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-10-29 14:42:52 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-10-29 14:11:45 - Moderata Samlingspartiet
www.hartman.nu2010-10-29 12:49:50 - Åklagarmyndigheten
www.hartman.nu2010-10-29 11:48:03 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-10-29 09:38:28 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-10-29 09:31:40 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-10-29 09:31:27 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-10-28 16:54:37 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-10-28 10:55:40 - Åklagarmyndigheten
www.hartman.nu2010-10-28 09:33:38 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-10-28 09:17:52 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-10-27 18:27:33 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-10-27 16:12:00 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-10-27 15:15:32 - Riksarkivet
www.hartman.nu2010-10-27 15:15:19 - Riksarkivet
www.hartman.nu2010-10-27 12:35:30 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-10-06 09:33:58 - Organisation Kristdemokraterna
www.hartman.nu2010-09-26 17:46:28 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2010-09-23 09:41:10 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-21 09:23:00 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-20 11:01:40 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-09-20 11:01:10 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-09-20 11:00:38 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-09-20 10:59:39 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-09-20 09:03:45 - Skolverket
www.hartman.nu2010-09-16 11:45:24 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-15 13:25:05 - Patent och Registreringsverket
www.hartman.nu2010-09-14 13:30:02 - Skolinspektionen
www.hartman.nu2010-09-13 15:59:44 - Post- och Telestyrelsen
www.hartman.nu2010-09-12 13:43:00 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-12 13:03:28 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-12 11:15:14 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-12 10:06:15 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-12 09:19:00 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-12 09:08:27 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-09 14:10:21 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-09-09 14:10:20 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-09-09 13:28:05 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-08 12:36:13 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-07 20:43:42 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-07 16:48:07 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-09-07 11:20:03 - Åklagarmyndigheten
www.hartman.nu2010-09-07 11:18:18 - Åklagarmyndigheten
www.hartman.nu2010-09-07 11:12:02 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-06 10:46:17 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-09-04 21:39:21 - Riksdagen
www.hartman.nu2010-09-02 13:59:36 - Moderata Samlingspartiet
www.hartman.nu2010-09-02 07:34:56 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-09-02 07:31:35 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-08-31 10:52:00 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-08-30 10:41:52 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-08-30 10:38:24 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-08-30 10:35:26 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-08-30 08:55:56 - Statens Kulturråd
www.hartman.nu2010-08-28 14:43:57 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-08-28 13:45:44 - Moderata Samlingspartiet
www.hartman.nu2010-08-28 12:18:47 - Moderata Samlingspartiet
www.hartman.nu2010-08-24 17:44:05 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-08-21 20:24:59 - Moderata Samlingspartiet
www.hartman.nu2010-08-19 13:26:52 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-08-02 08:00:07 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2010-07-29 12:21:33 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-07-29 12:21:22 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-07-22 05:16:50 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.hartman.nu2010-07-15 14:34:41 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-07-15 14:34:19 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-07-15 11:04:36 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-07-15 11:01:38 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-07-08 16:18:40 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-07-08 15:41:20 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-07-08 14:52:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.hartman.nu2010-07-08 13:27:16 - Försvarshögskolan
www.hartman.nu2010-07-08 12:30:42 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.hartman.nu2010-07-08 11:28:02 - Post- och Telestyrelsen
www.hartman.nu2010-07-08 10:39:14 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-07-08 09:34:51 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-07-08 09:16:44 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-07-08 09:16:25 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-07-08 07:55:23 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-07-08 07:55:05 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-07-07 16:17:37 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-07-07 16:04:59 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-07-07 15:51:19 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-07-07 15:49:46 - Försvarsstaben
www.hartman.nu2010-07-07 15:34:33 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-07-07 15:23:26 - Försvarshögskolan
www.hartman.nu2010-07-07 15:17:56 - Försvarsstaben
www.hartman.nu2010-07-05 15:23:26 - Konkurrensverket
www.hartman.nu2010-07-05 15:17:09 - Konkurrensverket
www.hartman.nu2010-06-23 11:19:43 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-06-23 11:05:09 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-06-11 01:43:38 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2010-06-11 01:40:39 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2010-06-08 20:03:53 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2010-06-08 19:53:00 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2010-06-05 12:02:02 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2010-06-05 11:59:31 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2010-06-04 15:14:23 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-06-02 15:45:34 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-06-02 15:45:23 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-06-02 15:45:10 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-05-26 15:03:05 - Moderata Samlingspartiet
www.hartman.nu2010-05-26 12:12:46 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.hartman.nu2010-05-22 18:40:21 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2010-05-20 14:52:02 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-05-20 08:51:25 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-05-14 09:05:29 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-05-13 15:18:43 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-05-12 12:43:25 - Skolverket
www.hartman.nu2010-05-12 10:25:16 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-05-10 11:47:51 - Moderata Samlingspartiet
www.hartman.nu2010-04-30 11:23:20 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-04-30 09:54:53 - Åklagarmyndigheten
www.hartman.nu2010-04-28 10:29:32 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-04-27 15:00:41 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-04-27 10:15:03 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-04-26 15:21:45 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-04-26 15:21:44 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-04-26 14:15:58 - Skolverket
www.hartman.nu2010-04-26 09:36:47 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-04-22 14:57:41 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.hartman.nu2010-04-19 14:56:20 - Skolverket
www.hartman.nu2010-04-13 14:08:25 - Centrala Studiestödsnämnden
www.hartman.nu2010-04-13 11:00:22 - Centrala Studiestödsnämnden
www.hartman.nu2010-04-12 14:05:49 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-04-09 14:50:57 - Försvarshögskolan
www.hartman.nu2010-04-08 12:30:43 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-04-08 12:30:02 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-04-08 12:29:14 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-04-08 12:27:57 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-04-08 12:26:21 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-04-08 12:06:17 - Moderata Samlingspartiet
www.hartman.nu2010-03-29 10:17:23 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-03-24 13:35:12 - Riksarkivet
www.hartman.nu2010-03-22 14:50:30 - Försvarshögskolan
www.hartman.nu2010-03-22 07:59:51 - Migrationsverket
www.hartman.nu2010-03-17 18:25:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.hartman.nu2010-03-17 10:00:32 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-03-15 11:42:56 - Konkurrensverket
www.hartman.nu2010-03-11 12:44:17 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-03-11 11:42:11 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-03-11 11:41:30 - Vänsterpartiet
www.hartman.nu2010-03-11 10:27:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.hartman.nu2010-03-08 14:54:16 - Försvarshögskolan
www.hartman.nu2010-03-08 14:01:30 - Försvarshögskolan
www.hartman.nu2010-03-08 14:01:12 - Försvarshögskolan
www.hartman.nu2010-03-08 11:35:35 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.hartman.nu2010-03-04 16:12:27 - Högskoleverket
www.hartman.nu2010-03-04 16:11:49 - Högskoleverket
www.hartman.nu2010-03-02 16:48:05 - Högskoleverket
www.hartman.nu2010-03-02 15:04:54 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.hartman.nu2010-02-05 13:36:59 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-02-05 11:44:28 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-02-05 11:43:56 - Domstolsverket
www.hartman.nu2010-01-27 16:12:38 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-01-27 16:12:05 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-01-22 13:54:06 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.hartman.nu2010-01-22 10:19:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.hartman.nu2010-01-22 08:46:53 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-01-22 08:46:03 - Skatteverket
www.hartman.nu2010-01-15 11:39:43 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2010-01-15 11:39:37 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2009-12-30 14:09:10 - Domstolsverket
www.hartman.nu2009-12-21 15:18:04 - Domstolsverket
www.hartman.nu2009-12-08 14:22:00 - Skatteverket
www.hartman.nu2009-12-01 13:31:45 - Domstolsverket
www.hartman.nu2009-11-25 07:21:20 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2009-11-17 15:33:18 - Försvarsmakten
www.hartman.nu2009-11-12 13:39:22 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2009-11-12 13:39:18 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2009-11-10 02:47:06 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.hartman.nu2009-10-26 14:09:11 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
www.hartman.nu2009-10-24 11:12:31 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2009-10-24 11:12:24 - Försäkringskassan
www.hartman.nu2009-10-22 16:27:27 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.hartman.nu2009-10-22 16:27:21 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.hartman.nu2009-10-06 16:00:31 - Moderata Samlingspartiet
www.hartman.nu2009-10-06 09:56:28 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2009-10-03 09:05:52 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.hartman.nu2009-09-29 16:13:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.hartman.nu2009-09-25 09:20:56 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.hartman.nu2009-09-23 14:03:58 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.hartman.nu2009-09-23 14:02:49 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.hartman.nu2009-09-23 12:44:46 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2009-09-18 12:57:15 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.hartman.nu2009-09-18 12:42:45 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.hartman.nu2009-09-18 11:51:10 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.hartman.nu2009-09-17 14:08:02 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.hartman.nu2009-09-17 13:24:27 - Statens Biografbyrå
www.hartman.nu2009-09-17 12:57:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.hartman.nu2009-09-17 11:53:50 - Åklagarmyndigheten
www.hartman.nu2009-09-17 11:04:25 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.hartman.nu2009-09-17 09:43:18 - Patent och Registreringsverket
www.hartman.nu2009-09-12 14:31:54 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.hartman.nu2009-09-09 13:25:58 - Migrationsverket
www.hartman.nu2009-09-09 13:23:07 - Migrationsverket
www.hartman.nu2009-09-08 16:07:49 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.hartman.nu2009-09-08 12:57:49 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2009-09-08 12:55:39 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2009-09-03 17:47:42 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2009-09-03 14:21:33 - Rikspolisstyrelsen
www.hartman.nu2009-09-02 13:48:48 - Domstolsverket
www.hartman.nu2009-08-25 16:16:32 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.hartman.nu2009-08-25 15:04:57 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.hartman.nu2009-08-25 15:04:46 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.hartman.nu2009-08-21 15:11:28 - Skatteverket
www.hartman.nu2009-08-21 12:47:41 - Åklagarmyndigheten