Dessa har besökt www.eukritik.se rss

www.eukritik.se2023-12-30 19:21:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2023-05-24 12:03:16 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-05-16 09:32:24 - Justitiekanslern
www.eukritik.se2023-04-26 09:38:19 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-03-09 12:49:14 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-02-17 17:48:25 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2023-02-17 17:46:39 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2023-02-15 13:52:20 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-02-02 13:18:32 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-02-02 13:18:30 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-02-02 13:18:29 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-02-02 13:18:24 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-01-31 17:04:39 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-01-31 15:07:58 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-01-31 13:19:58 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-01-26 10:50:39 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-01-26 08:28:21 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-01-20 14:19:56 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-01-19 16:47:32 - Riksdagen
www.eukritik.se2023-01-03 09:24:13 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2022-12-29 14:34:05 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2022-12-08 09:15:43 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2022-12-03 16:57:13 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2022-12-03 16:24:45 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2022-11-29 14:37:21 - Socialstyrelsen
www.eukritik.se2022-11-29 13:50:39 - Socialstyrelsen
www.eukritik.se2022-11-16 12:17:12 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-10-21 11:53:57 - Åklagarmyndigheten
www.eukritik.se2022-10-03 12:49:22 - Försvarsstaben
www.eukritik.se2022-09-29 14:11:48 - Centrala Studiestödsnämnden
www.eukritik.se2022-09-23 11:00:30 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2022-09-20 13:04:24 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-09-16 14:44:18 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-09-10 22:17:45 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2022-09-09 11:05:22 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-09-02 13:58:47 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2022-08-30 11:24:19 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-08-29 10:11:43 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-08-29 09:29:38 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-08-23 15:55:04 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-08-19 10:03:36 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2022-08-16 11:21:06 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-08-16 10:34:06 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-08-11 13:24:51 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-08-08 12:22:08 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-08-05 16:09:58 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-08-03 10:31:27 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-08-01 10:55:01 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-07-23 08:40:14 - Kriminalvården
www.eukritik.se2022-06-28 14:32:04 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-06-08 11:04:43 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2022-06-02 18:02:33 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2022-06-02 11:10:46 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-05-30 09:50:41 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-05-23 13:51:25 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-05-15 12:41:44 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2022-05-10 16:51:59 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-05-05 10:51:10 - Skatteverket
www.eukritik.se2022-05-04 14:18:43 - Kriminalvården
www.eukritik.se2022-05-03 14:03:11 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-04-28 11:29:25 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-04-25 13:32:46 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-04-19 14:24:34 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-04-13 15:54:42 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-04-12 07:20:21 - Försvarsmakten
www.eukritik.se2022-04-11 13:35:54 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-04-01 08:38:20 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.eukritik.se2022-03-30 09:42:25 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-03-29 16:53:09 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-03-24 13:52:54 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-03-23 16:43:20 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-03-22 16:48:28 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-03-21 11:33:47 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-03-18 13:46:14 - Domstolsverket
www.eukritik.se2022-03-17 09:43:41 - Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
www.eukritik.se2022-03-16 18:34:14 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-03-16 16:49:53 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-03-15 15:03:44 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-03-01 10:26:12 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-02-25 09:11:28 - Moderata Samlingspartiet
www.eukritik.se2022-02-22 11:33:09 - Domstolsverket
www.eukritik.se2022-02-21 08:19:44 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-02-17 06:27:54 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2022-02-01 10:18:40 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2022-02-01 09:54:48 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2022-01-27 12:59:44 - Riksdagen
www.eukritik.se2022-01-19 15:11:23 - Skatteverket
www.eukritik.se2022-01-13 09:11:30 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-12-15 15:13:30 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-12-15 14:53:22 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2021-12-13 16:27:00 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2021-12-13 16:14:09 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-12-09 12:57:57 - Konstnärsnämnden
www.eukritik.se2021-12-07 12:20:39 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-12-07 12:11:00 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-12-01 16:27:41 - Kriminalvården
www.eukritik.se2021-12-01 11:22:10 - Kriminalvården
www.eukritik.se2021-11-23 09:35:13 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-11-17 19:13:56 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-11-16 15:28:19 - Konstnärsnämnden
www.eukritik.se2021-11-16 09:11:17 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-11-15 13:09:18 - Socialstyrelsen
www.eukritik.se2021-11-04 11:01:13 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-11-04 09:47:59 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-29 08:58:11 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-27 16:48:11 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-27 09:15:57 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-26 19:05:20 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-26 09:21:33 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-21 15:04:06 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-21 14:47:53 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-10-20 18:59:49 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-20 13:24:17 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-20 09:16:52 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-19 19:28:57 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-19 09:41:06 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-18 14:22:04 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-10-13 14:26:49 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-10-05 09:30:08 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-10-04 10:42:23 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-09-30 13:01:29 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-09-30 13:00:36 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-09-30 13:00:07 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-09-30 12:59:46 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-09-30 10:24:35 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-09-23 10:33:21 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-09-22 10:32:50 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-09-20 11:24:36 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2021-09-17 10:38:30 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-09-07 15:22:06 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-08-31 10:44:18 - Riksdagen
www.eukritik.se2021-08-20 15:50:08 - Kriminalvården
www.eukritik.se2021-08-20 14:31:07 - Kriminalvården
www.eukritik.se2021-07-05 09:23:50 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2021-05-10 21:39:01 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2021-04-08 13:42:08 - Skatteverket
www.eukritik.se2021-03-29 08:27:50 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2021-03-05 17:34:54 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2021-02-24 16:39:03 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2021-02-22 20:32:01 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2021-02-02 16:45:37 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2021-01-18 16:39:09 - Datainspektionen
www.eukritik.se2020-12-15 10:08:07 - Strålskyddsmyndigheten
www.eukritik.se2020-12-15 10:07:31 - Strålskyddsmyndigheten
www.eukritik.se2020-12-15 10:06:52 - Strålskyddsmyndigheten
www.eukritik.se2020-12-15 10:05:55 - Strålskyddsmyndigheten
www.eukritik.se2020-12-15 10:05:11 - Strålskyddsmyndigheten
www.eukritik.se2020-12-15 08:54:26 - Strålskyddsmyndigheten
www.eukritik.se2020-12-15 08:52:21 - Strålskyddsmyndigheten
www.eukritik.se2020-12-06 14:19:00 - Kriminalvården
www.eukritik.se2020-10-28 10:03:01 - Riksdagen
www.eukritik.se2020-10-12 11:00:26 - Sida
www.eukritik.se2020-08-07 10:05:38 - Kriminalvården
www.eukritik.se2020-06-29 16:10:51 - Skatteverket
www.eukritik.se2020-06-29 16:06:38 - Skatteverket
www.eukritik.se2020-06-10 12:27:02 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2020-06-10 12:26:41 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2020-05-27 15:49:25 - Skatteverket
www.eukritik.se2020-05-27 15:15:04 - Skatteverket
www.eukritik.se2020-04-08 16:03:16 - Riksdagen
www.eukritik.se2020-04-02 16:00:57 - Domstolsverket
www.eukritik.se2020-04-02 12:47:52 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2020-03-26 07:38:30 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2020-03-26 07:38:18 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2020-03-25 16:14:52 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2020-03-24 12:14:59 - Kriminalvården
www.eukritik.se2020-03-07 12:05:10 - Kriminalvården
www.eukritik.se2020-03-04 10:56:26 - Skatteverket
www.eukritik.se2020-02-06 13:01:14 - Åklagarmyndigheten
www.eukritik.se2020-01-27 15:13:02 - Riksdagen
www.eukritik.se2020-01-21 13:51:15 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2020-01-20 17:21:31 - Riksdagen
www.eukritik.se2020-01-20 10:36:21 - Sveriges Riksbank
www.eukritik.se2019-12-27 10:29:21 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2019-12-04 08:23:02 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2019-12-03 08:22:22 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2019-11-30 23:41:44 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-11-14 08:26:45 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.eukritik.se2019-11-08 15:33:17 - Riksdagen
www.eukritik.se2019-11-07 14:29:34 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-11-05 13:39:43 - Riksdagen
www.eukritik.se2019-09-22 00:48:32 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-09-03 12:06:59 - Riksdagen
www.eukritik.se2019-09-03 09:59:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-09-03 09:42:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-08-27 16:23:50 - Skatteverket
www.eukritik.se2019-08-21 07:33:59 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2019-08-21 07:30:06 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2019-08-01 15:02:30 - Riksdagen
www.eukritik.se2019-07-22 08:31:21 - Skatteverket
www.eukritik.se2019-05-21 18:22:51 - Skatteverket
www.eukritik.se2019-05-16 10:55:30 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2019-05-15 12:45:08 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-05-15 12:44:49 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-05-15 12:43:12 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-05-15 12:38:12 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-05-15 11:47:00 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-05-14 12:16:55 - Riksdagen
www.eukritik.se2019-05-14 11:18:29 - Riksdagen
www.eukritik.se2019-05-14 11:18:09 - Riksdagen
www.eukritik.se2019-05-12 18:35:14 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-05-12 18:31:51 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-05-12 18:10:36 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-05-12 18:05:03 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-05-08 15:25:09 - Boverket
www.eukritik.se2019-05-08 15:23:56 - Boverket
www.eukritik.se2019-05-08 15:23:50 - Boverket
www.eukritik.se2019-05-08 15:23:36 - Boverket
www.eukritik.se2019-05-08 15:21:57 - Boverket
www.eukritik.se2019-05-08 15:21:42 - Boverket
www.eukritik.se2019-05-08 15:21:15 - Boverket
www.eukritik.se2019-05-06 11:06:35 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-05-06 11:06:06 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-04-16 14:09:02 - Riksdagen
www.eukritik.se2019-04-15 10:05:58 - Skatteverket
www.eukritik.se2019-04-10 12:59:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.eukritik.se2019-03-27 22:30:34 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-03-27 22:28:35 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-03-27 06:49:24 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-03-27 04:35:42 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-03-26 11:44:51 - Riksdagen
www.eukritik.se2019-03-24 10:16:28 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
www.eukritik.se2019-03-18 08:05:18 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.eukritik.se2019-02-27 13:37:50 - Riksdagen
www.eukritik.se2019-02-13 12:41:01 - Uppsala Garnison
www.eukritik.se2019-02-13 12:39:38 - Uppsala Garnison
www.eukritik.se2019-02-07 15:13:39 - Skolverket
www.eukritik.se2019-02-07 14:54:38 - Skolverket
www.eukritik.se2019-02-05 08:03:03 - Skatteverket
www.eukritik.se2018-11-28 09:00:45 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2018-11-28 08:55:51 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2018-09-25 13:32:33 - Skolverket
www.eukritik.se2018-09-24 18:41:09 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2018-08-17 14:05:54 - Riksdagen
www.eukritik.se2018-08-16 17:04:32 - Kriminalvården
www.eukritik.se2018-05-22 09:55:21 - Domstolsverket
www.eukritik.se2018-04-09 11:49:26 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2018-03-27 15:38:53 - Riksdagen
www.eukritik.se2018-03-19 15:58:24 - Skatteverket
www.eukritik.se2018-03-15 10:16:08 - Riksdagen
www.eukritik.se2018-02-22 13:31:41 - Riksdagen
www.eukritik.se2018-02-22 13:25:25 - Riksdagen
www.eukritik.se2018-02-21 13:27:14 - Domstolsverket
www.eukritik.se2018-01-11 17:37:15 - Försvarsmakten
www.eukritik.se2017-12-14 10:03:22 - Patent och Registreringsverket
www.eukritik.se2017-11-28 08:54:18 - Skatteverket
www.eukritik.se2017-11-21 10:59:30 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-11-15 13:20:09 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-11-03 11:35:13 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-10-24 11:05:09 - Kriminalvården
www.eukritik.se2017-10-24 11:04:26 - Kriminalvården
www.eukritik.se2017-10-06 10:25:54 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-09-18 09:56:02 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-09-13 13:48:33 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-09-12 15:49:51 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-09-08 13:41:00 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-09-06 17:34:37 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-09-06 11:17:46 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-09-05 05:50:13 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-08-30 13:53:01 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-08-28 13:02:26 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-08-28 09:34:01 - Kriminalvården
www.eukritik.se2017-08-16 09:24:34 - Skolverket
www.eukritik.se2017-08-11 09:54:07 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-07-24 14:27:35 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-07-17 13:28:29 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-07-03 08:47:12 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-06-30 13:36:52 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-06-27 13:16:04 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-06-07 14:15:41 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-06-01 16:22:44 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-05-29 09:25:04 - Domstolsverket
www.eukritik.se2017-05-09 10:19:34 - Domstolsverket
www.eukritik.se2017-05-03 19:29:21 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-04-06 15:14:10 - Konstnärsnämnden
www.eukritik.se2017-04-06 14:55:49 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-03-30 13:51:25 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-03-30 13:05:59 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-03-30 11:27:06 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-03-28 17:56:00 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-03-27 11:43:47 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-03-24 14:49:35 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-03-20 14:07:21 - Socialstyrelsen
www.eukritik.se2017-03-17 14:21:32 - Skatteverket
www.eukritik.se2017-03-06 10:51:38 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-03-02 16:41:59 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-02-24 14:32:19 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-02-16 14:28:15 - Tullverket
www.eukritik.se2017-02-16 13:11:58 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-02-14 15:15:19 - Tullverket
www.eukritik.se2017-02-10 13:34:44 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2017-02-07 11:15:09 - Kriminalvården
www.eukritik.se2017-02-07 11:13:48 - Kriminalvården
www.eukritik.se2017-02-01 12:23:13 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2017-01-30 14:57:53 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-01-13 09:18:36 - Kriminalvården
www.eukritik.se2017-01-03 12:58:58 - Riksdagen
www.eukritik.se2017-01-02 17:21:23 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-12-08 13:23:09 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-12-07 16:10:40 - Tullverket
www.eukritik.se2016-12-07 09:47:23 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2016-12-01 11:15:04 - Sveriges Riksbank
www.eukritik.se2016-11-24 18:42:56 - Moderata Samlingspartiet
www.eukritik.se2016-11-15 09:18:05 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-11-10 17:41:12 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2016-11-10 17:38:51 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2016-11-10 17:38:18 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2016-11-10 10:26:27 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2016-11-09 17:00:07 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-11-04 12:04:56 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2016-11-01 09:33:32 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-10-13 14:34:50 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-10-10 16:17:45 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-10-10 13:10:06 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-10-06 14:10:18 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-10-06 14:07:02 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-10-05 09:21:55 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2016-10-04 11:49:45 - Kriminalvården
www.eukritik.se2016-09-30 09:35:49 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-09-28 14:36:04 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-09-27 15:42:07 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2016-09-23 15:23:50 - Moderata Samlingspartiet i Göteborg
www.eukritik.se2016-09-21 17:22:50 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-09-19 21:39:14 - Skatteverket
www.eukritik.se2016-09-12 11:02:46 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2016-09-09 14:26:02 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-09-09 13:40:35 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-09-07 12:20:59 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-08-31 10:33:55 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-08-23 10:22:06 - Tullverket
www.eukritik.se2016-08-18 17:47:15 - Högskoleverket
www.eukritik.se2016-08-16 08:49:01 - Försvarsmakten
www.eukritik.se2016-08-12 13:52:26 - Skatteverket
www.eukritik.se2016-08-08 15:27:58 - Kriminalvården
www.eukritik.se2016-08-03 16:07:51 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-07-14 14:17:48 - Patent och Registreringsverket
www.eukritik.se2016-07-14 14:10:56 - Patent och Registreringsverket
www.eukritik.se2016-07-14 14:10:39 - Patent och Registreringsverket
www.eukritik.se2016-06-29 14:27:57 - Skatteverket
www.eukritik.se2016-06-29 14:27:32 - Skatteverket
www.eukritik.se2016-06-28 11:12:24 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2016-06-27 12:23:37 - Skatteverket
www.eukritik.se2016-06-27 11:08:19 - Strålskyddsmyndigheten
www.eukritik.se2016-06-20 10:18:59 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-06-15 13:46:23 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-06-15 13:43:49 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-06-15 13:35:09 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-06-15 13:20:39 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-06-13 14:37:07 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-06-13 14:35:36 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-06-13 14:23:39 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-06-09 14:48:41 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2016-06-08 13:19:58 - Skatteverket
www.eukritik.se2016-06-08 13:19:01 - Skatteverket
www.eukritik.se2016-05-27 11:39:04 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-05-27 08:41:03 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-04-05 11:17:04 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-04-04 13:55:52 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2016-03-24 10:31:57 - Tullverket
www.eukritik.se2016-03-23 11:50:05 - Åklagarmyndigheten
www.eukritik.se2016-03-21 13:29:20 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-03-11 12:56:22 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-03-11 12:50:34 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-03-08 13:51:24 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-03-07 14:48:56 - Högskoleverket
www.eukritik.se2016-03-07 13:15:06 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-03-07 12:27:15 - Moderata Samlingspartiet
www.eukritik.se2016-02-26 20:50:41 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2016-02-26 11:30:27 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-02-23 11:15:15 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-02-19 15:36:43 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-02-17 16:40:08 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-02-12 15:31:42 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-02-12 15:31:18 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-02-12 13:36:28 - Riksdagen
www.eukritik.se2016-02-09 13:44:46 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-02-05 09:37:45 - Finansinspektionen
www.eukritik.se2016-02-02 11:50:43 - Åklagarmyndigheten
www.eukritik.se2016-02-01 12:24:00 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2016-01-26 12:27:31 - Kriminalvården
www.eukritik.se2016-01-26 12:19:39 - Kriminalvården
www.eukritik.se2016-01-25 13:47:29 - Domstolsverket
www.eukritik.se2016-01-21 12:18:02 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2016-01-05 13:30:25 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-12-22 13:42:18 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-12-21 20:26:33 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-12-11 15:17:10 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-12-09 12:11:10 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-12-09 12:10:13 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-12-09 12:09:55 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-12-09 12:09:10 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-12-07 15:12:08 - Skatteverket
www.eukritik.se2015-12-07 14:06:35 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-12-04 11:22:58 - Sida
www.eukritik.se2015-11-30 15:04:04 - Åklagarmyndigheten
www.eukritik.se2015-11-26 14:54:29 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-11-26 11:09:03 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-11-25 09:38:09 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2015-11-19 17:09:44 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-11-18 13:35:49 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-11-13 13:52:59 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-11-09 16:00:09 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-11-05 14:13:27 - Skatteverket
www.eukritik.se2015-11-05 13:42:02 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-11-02 09:49:48 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2015-10-27 14:39:47 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2015-10-27 10:41:06 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2015-10-13 10:44:14 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.eukritik.se2015-10-08 11:57:20 - Försvarsmakten
www.eukritik.se2015-10-08 11:29:24 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-10-05 16:44:07 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-09-29 15:17:20 - Sveriges Riksbank
www.eukritik.se2015-09-20 08:37:38 - Kriminalvården
www.eukritik.se2015-09-18 10:07:31 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-09-11 16:21:52 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-09-10 15:06:09 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-09-10 13:32:36 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-09-08 15:17:30 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-09-08 15:17:26 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-09-08 15:17:26 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-09-08 15:17:18 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-09-08 15:15:25 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-09-08 15:14:53 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-09-08 15:14:41 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-09-08 15:14:06 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-09-03 14:18:25 - Centrala Studiestödsnämnden
www.eukritik.se2015-09-02 12:43:07 - Skatteverket
www.eukritik.se2015-08-28 10:00:09 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-08-27 14:31:08 - Skatteverket
www.eukritik.se2015-08-27 13:34:43 - Kustbevakningen
www.eukritik.se2015-08-27 11:30:30 - Kustbevakningen
www.eukritik.se2015-08-24 14:08:09 - Uppsala Garnison
www.eukritik.se2015-08-24 14:07:56 - Uppsala Garnison
www.eukritik.se2015-08-18 14:12:32 - Socialstyrelsen
www.eukritik.se2015-08-11 12:28:59 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.eukritik.se2015-07-23 15:10:30 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2015-07-20 09:58:00 - Försvarsstaben
www.eukritik.se2015-07-20 09:45:16 - Skatteverket
www.eukritik.se2015-07-20 09:45:12 - Skatteverket
www.eukritik.se2015-07-09 10:17:27 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2015-07-09 10:17:26 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2015-07-06 10:15:47 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2015-07-06 10:15:47 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2015-07-02 18:09:50 - Konkurrensverket
www.eukritik.se2015-06-23 10:02:39 - Regeringskansliet
www.eukritik.se2015-06-16 13:21:13 - Skatteverket
www.eukritik.se2015-06-15 11:00:35 - Skolverket
www.eukritik.se2015-06-01 15:33:06 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-05-21 11:15:58 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-05-04 08:44:28 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-04-24 14:12:17 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-04-24 14:12:02 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-04-24 14:11:51 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-04-24 14:11:46 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-04-24 14:09:10 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-04-24 14:08:49 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-04-15 09:37:25 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-04-13 09:02:04 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.eukritik.se2015-04-01 13:08:49 - Domstolsverket
www.eukritik.se2015-03-30 15:53:05 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.eukritik.se2015-03-19 11:29:57 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2015-03-19 11:27:18 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2015-03-16 14:41:58 - Post- och Telestyrelsen
www.eukritik.se2015-03-04 09:47:07 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-03-04 09:32:23 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-02-26 14:14:41 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-02-26 12:38:54 - Skatteverket
www.eukritik.se2015-02-26 12:38:46 - Skatteverket
www.eukritik.se2015-02-26 12:38:33 - Skatteverket
www.eukritik.se2015-02-25 15:25:29 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-02-24 16:32:24 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2015-02-23 09:11:25 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-02-20 13:35:15 - Försäkringskassan
www.eukritik.se2015-02-13 09:05:40 - Tullverket
www.eukritik.se2015-02-13 08:30:06 - Försäkringskassan
www.eukritik.se2015-02-13 08:08:30 - Försäkringskassan
www.eukritik.se2015-02-06 13:04:46 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-02-06 12:53:05 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-01-30 13:11:26 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2015-01-30 13:11:26 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2015-01-29 11:34:00 - Riksdagen
www.eukritik.se2015-01-27 10:39:46 - Socialstyrelsen
www.eukritik.se2015-01-22 15:02:11 - Försäkringskassan
www.eukritik.se2015-01-13 14:23:57 - Rikspolisstyrelsen
www.eukritik.se2014-12-04 08:45:10 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2014-11-26 13:08:03 - Riksdagen
www.eukritik.se2014-11-13 13:43:39 - Riksdagen
www.eukritik.se2014-11-06 13:30:30 - Försvarsmakten
www.eukritik.se2014-10-30 18:04:26 - Riksdagen
www.eukritik.se2014-10-29 15:30:33 - Riksdagen
www.eukritik.se2014-10-24 08:49:23 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2014-10-24 08:39:07 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2014-10-22 11:50:49 - Domstolsverket
www.eukritik.se2014-10-08 12:59:47 - Riksdagen
www.eukritik.se2014-10-06 14:01:15 - Moderata Samlingspartiet
www.eukritik.se2014-10-06 13:57:30 - Moderata Samlingspartiet
www.eukritik.se2014-10-04 13:23:57 - Försvarshögskolan
www.eukritik.se2014-10-03 10:04:17 - Moderata Samlingspartiet
www.eukritik.se2014-09-29 09:31:04 - Riksdagen
www.eukritik.se2014-09-23 20:12:24 - Rikspolisstyrelsen