Dessa har besökt umenytt.se rss

umenytt.se2014-01-13 13:50:17 - Socialstyrelsen
umenytt.se2014-01-13 12:25:07 - Försäkringskassan
umenytt.se2014-01-13 12:13:26 - Försvarshögskolan
umenytt.se2014-01-10 08:22:28 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2014-01-09 14:36:18 - Statens Biografbyrå
umenytt.se2014-01-09 14:36:01 - Statens Biografbyrå
umenytt.se2014-01-09 13:08:15 - Försvarsmakten
umenytt.se2014-01-09 10:43:04 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2014-01-09 10:42:48 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2014-01-09 10:21:19 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2014-01-09 09:55:28 - Kriminalvården
umenytt.se2014-01-09 09:28:02 - Försvarsmakten
umenytt.se2014-01-09 08:33:51 - Försvarsmakten
umenytt.se2014-01-08 17:02:52 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2014-01-08 16:56:25 - Domstolsverket
umenytt.se2014-01-08 16:46:59 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2014-01-08 16:12:22 - Försäkringskassan
umenytt.se2014-01-08 15:50:41 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2014-01-08 11:48:11 - Försvarsmakten
umenytt.se2014-01-08 08:58:48 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2014-01-08 08:18:38 - Domstolsverket
umenytt.se2014-01-07 13:26:08 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2014-01-07 13:25:48 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2014-01-07 13:25:12 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2014-01-07 09:02:08 - Domstolsverket
umenytt.se2014-01-03 17:15:21 - Försäkringskassan
umenytt.se2014-01-03 09:44:51 - Bolagsverket
umenytt.se2014-01-03 07:44:01 - Skatteverket
umenytt.se2014-01-01 20:33:52 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2014-01-01 07:44:04 - Kriminalvården
umenytt.se2013-12-30 13:28:30 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-12-28 13:15:59 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-12-27 10:00:03 - Kriminalvården
umenytt.se2013-12-26 14:04:39 - Kriminalvården
umenytt.se2013-12-23 20:56:05 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-12-23 18:31:43 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-12-23 18:30:11 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-12-23 14:15:50 - Bolagsverket
umenytt.se2013-12-23 14:06:42 - Kriminalvården
umenytt.se2013-12-23 14:05:56 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-12-23 13:42:55 - Kriminalvården
umenytt.se2013-12-23 13:38:15 - Kriminalvården
umenytt.se2013-12-23 13:27:06 - Kriminalvården
umenytt.se2013-12-23 11:38:15 - Kriminalvården
umenytt.se2013-12-23 11:38:07 - Kriminalvården
umenytt.se2013-12-23 07:29:31 - Kriminalvården
umenytt.se2013-12-23 07:10:21 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-12-22 06:47:56 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-12-20 09:10:47 - Skatteverket
umenytt.se2013-12-19 11:46:02 - Skatteverket
umenytt.se2013-12-18 11:05:29 - Skatteverket
umenytt.se2013-12-18 09:01:40 - Domstolsverket
umenytt.se2013-12-17 14:32:43 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-17 14:15:40 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-17 14:09:04 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-17 12:45:57 - Skatteverket
umenytt.se2013-12-17 10:40:37 - Riksdagen
umenytt.se2013-12-16 19:28:39 - Riksdagen
umenytt.se2013-12-16 17:42:58 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-16 16:37:59 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-16 16:34:30 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-16 16:22:41 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-16 15:53:21 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-16 15:53:08 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-16 15:50:37 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-16 15:23:38 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-16 12:53:19 - Domstolsverket
umenytt.se2013-12-16 12:35:56 - Riksdagen
umenytt.se2013-12-13 10:53:52 - Domstolsverket
umenytt.se2013-12-13 10:53:38 - Domstolsverket
umenytt.se2013-12-13 10:33:29 - Statens Energimyndighet
umenytt.se2013-12-13 09:48:41 - Skatteverket
umenytt.se2013-12-12 10:43:51 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-12-12 10:24:59 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-12-12 10:24:22 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-12-11 16:41:21 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-12-11 12:51:06 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-12-11 12:16:07 - Riksdagen
umenytt.se2013-12-11 06:27:11 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-12-10 14:24:55 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-12-10 12:58:38 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-10 12:53:25 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-10 12:28:15 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-10 12:27:38 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-10 10:07:03 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-10 09:51:20 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-10 09:38:44 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-10 08:34:59 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-09 22:26:14 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-09 18:42:53 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-06 09:55:20 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-06 09:37:12 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-06 08:45:02 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-05 15:40:55 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
umenytt.se2013-12-05 15:14:55 - Strålskyddsmyndigheten
umenytt.se2013-12-05 14:50:04 - Statens Biografbyrå
umenytt.se2013-12-04 14:09:25 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-04 11:15:51 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-04 09:21:46 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-04 09:01:02 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-12-04 05:37:37 - Riksdagen
umenytt.se2013-12-03 14:15:43 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-12-03 11:49:08 - Skatteverket
umenytt.se2013-12-03 11:48:48 - Skatteverket
umenytt.se2013-12-03 09:46:15 - Skatteverket
umenytt.se2013-12-03 09:46:03 - Skatteverket
umenytt.se2013-11-29 08:11:57 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-11-29 07:05:48 - Kustbevakningen
umenytt.se2013-11-28 10:23:57 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2013-11-26 18:50:03 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-26 18:47:54 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-26 09:49:28 - Högskoleverket
umenytt.se2013-11-26 09:11:08 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-25 17:10:37 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-25 11:11:15 - Skolinspektionen
umenytt.se2013-11-25 11:11:04 - Skolinspektionen
umenytt.se2013-11-22 17:06:29 - Statens Kulturråd
umenytt.se2013-11-22 17:02:44 - Statens Kulturråd
umenytt.se2013-11-20 15:18:15 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-11-20 09:40:48 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2013-11-20 08:52:56 - Statens Kulturråd
umenytt.se2013-11-19 15:00:27 - Skatteverket
umenytt.se2013-11-19 14:59:59 - Skatteverket
umenytt.se2013-11-19 14:49:10 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-19 05:41:37 - Kriminalvården
umenytt.se2013-11-18 13:25:45 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-18 13:24:37 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-18 13:21:55 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-18 13:20:17 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-17 12:46:25 - Statens Kulturråd
umenytt.se2013-11-17 12:46:16 - Statens Kulturråd
umenytt.se2013-11-17 12:45:31 - Statens Kulturråd
umenytt.se2013-11-16 12:03:09 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-15 09:48:45 - Statens Kulturråd
umenytt.se2013-11-15 08:49:04 - Skatteverket
umenytt.se2013-11-15 07:49:05 - Skatteverket
umenytt.se2013-11-14 08:38:36 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-11-14 07:53:40 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-11-14 07:47:55 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-11-14 07:47:47 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-11-13 16:53:56 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-13 15:36:37 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-13 14:00:43 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-13 13:57:45 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-13 13:11:54 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-13 13:04:52 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-13 13:03:56 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-13 13:03:33 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-13 12:48:05 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-13 12:44:35 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-11 11:29:18 - Domstolsverket
umenytt.se2013-11-07 15:13:00 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-11-07 10:57:59 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-07 10:57:25 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-06 12:54:48 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-11-06 12:54:38 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-11-06 09:07:09 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-06 08:01:17 - Försvarets Materielverk (FMV)
umenytt.se2013-11-06 07:56:36 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-11-05 14:47:50 - Migrationsverket
umenytt.se2013-11-05 13:14:25 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-05 11:06:45 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-11-05 11:05:52 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-05 11:05:20 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-11-05 10:17:20 - Domstolsverket
umenytt.se2013-11-05 09:40:28 - Riksdagen
umenytt.se2013-11-04 08:21:54 - Domstolsverket
umenytt.se2013-11-02 12:42:10 - Riksdagen
umenytt.se2013-10-31 10:26:52 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-10-31 08:16:48 - Domstolsverket
umenytt.se2013-10-28 12:40:53 - Försvarets Materielverk (FMV)
umenytt.se2013-10-28 09:56:23 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
umenytt.se2013-10-28 06:52:23 - Kriminalvården
umenytt.se2013-10-27 11:53:57 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-10-27 11:53:04 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-10-25 10:46:00 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-10-25 09:48:01 - Post- och Telestyrelsen
umenytt.se2013-10-25 08:19:00 - Skolverket
umenytt.se2013-10-24 09:12:26 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-10-23 10:15:04 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-10-23 10:15:03 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-10-23 10:14:46 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-10-23 10:14:27 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-10-23 08:24:35 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-10-22 13:13:18 - Riksdagen
umenytt.se2013-10-22 11:29:07 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-22 11:28:35 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-22 09:33:53 - Skatteverket
umenytt.se2013-10-21 14:07:40 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-21 14:07:34 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-21 14:07:09 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-21 12:33:23 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-21 12:33:12 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-21 12:32:59 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-21 12:32:39 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-21 12:32:32 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-21 12:32:23 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-21 12:31:54 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-21 12:18:12 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-21 12:17:40 - Radiotjänst i Kiruna AB
umenytt.se2013-10-17 13:16:44 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-10-16 12:30:47 - Bolagsverket
umenytt.se2013-10-14 11:07:27 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2013-09-06 07:52:41 - Skatteverket
umenytt.se2013-09-05 13:11:56 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-09-05 12:47:04 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-09-05 12:10:39 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-09-05 07:26:14 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-09-05 07:25:48 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-09-05 07:25:23 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-09-05 07:24:46 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-09-04 15:23:25 - Domstolsverket
umenytt.se2013-09-03 16:52:58 - Riksdagen
umenytt.se2013-09-03 16:52:55 - Riksdagen
umenytt.se2013-09-03 16:46:10 - Riksdagen
umenytt.se2013-09-03 16:45:23 - Riksdagen
umenytt.se2013-09-03 13:04:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
umenytt.se2013-09-03 10:39:22 - Migrationsverket
umenytt.se2013-09-02 14:43:31 - Riksdagen
umenytt.se2013-09-02 12:42:00 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-09-02 11:14:36 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-09-02 06:00:14 - Kriminalvården
umenytt.se2013-09-01 21:15:35 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-08-30 16:48:08 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-30 16:47:50 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-30 16:47:31 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-30 16:43:55 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-30 12:17:57 - Kriminalvården
umenytt.se2013-08-30 07:54:17 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-08-29 08:42:27 - Riksdagen
umenytt.se2013-08-28 12:09:53 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-28 12:08:48 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-28 12:07:46 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-28 12:07:03 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-28 10:49:17 - Riksdagen
umenytt.se2013-08-27 13:33:02 - Riksdagen
umenytt.se2013-08-27 11:22:17 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-26 18:15:29 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2013-08-26 18:14:49 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2013-08-26 18:14:11 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2013-08-26 18:13:54 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2013-08-26 18:13:30 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2013-08-26 18:13:03 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2013-08-26 14:26:46 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-26 14:26:30 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-26 14:26:26 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-26 14:02:15 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-08-26 14:01:48 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-08-26 13:31:02 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-08-26 13:16:43 - Skatteverket
umenytt.se2013-08-26 12:41:02 - Skatteverket
umenytt.se2013-08-26 12:37:16 - Skatteverket
umenytt.se2013-08-26 09:29:19 - Skatteverket
umenytt.se2013-08-26 08:13:34 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-26 08:13:04 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-26 08:12:32 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-26 08:11:21 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-08-26 07:41:15 - Konkurrensverket
umenytt.se2013-08-22 16:40:06 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-08-22 12:53:31 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-08-22 09:44:58 - Bolagsverket
umenytt.se2013-08-22 08:35:17 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-08-21 15:24:09 - Riksdagen
umenytt.se2013-08-21 15:10:41 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-08-21 15:07:03 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-08-20 10:29:34 - Migrationsverket
umenytt.se2013-08-20 10:27:41 - Kriminalvården
umenytt.se2013-08-20 10:09:03 - Bolagsverket
umenytt.se2013-08-20 09:18:24 - Socialstyrelsen
umenytt.se2013-08-20 09:18:20 - Socialstyrelsen
umenytt.se2013-08-20 09:01:28 - Justitiekanslern
umenytt.se2013-08-19 10:58:06 - Socialstyrelsen
umenytt.se2013-08-19 10:53:16 - Socialstyrelsen
umenytt.se2013-08-16 12:58:41 - Kriminalvården
umenytt.se2013-08-16 12:20:34 - Tullverket
umenytt.se2013-08-16 08:21:44 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-08-15 17:07:56 - Riksdagen
umenytt.se2013-08-15 14:23:54 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2013-08-14 14:13:53 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2013-08-14 14:13:37 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
umenytt.se2013-08-12 18:12:24 - Domstolsverket
umenytt.se2013-08-12 15:56:40 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-08-12 15:56:23 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-08-12 15:55:51 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-08-12 15:55:18 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-08-08 13:31:54 - Socialstyrelsen
umenytt.se2013-08-07 11:43:42 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-08-07 07:32:20 - Skatteverket
umenytt.se2013-08-06 16:25:10 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-08-06 15:17:41 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-08-05 15:58:33 - Skatteverket
umenytt.se2013-08-05 15:58:01 - Skatteverket
umenytt.se2013-08-05 15:34:39 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-08-05 14:33:43 - Kriminalvården
umenytt.se2013-08-05 10:07:03 - Skatteverket
umenytt.se2013-08-05 10:05:46 - Skatteverket
umenytt.se2013-07-31 16:03:14 - Domstolsverket
umenytt.se2013-07-31 16:03:04 - Domstolsverket
umenytt.se2013-07-30 17:40:26 - Domstolsverket
umenytt.se2013-07-30 17:39:17 - Domstolsverket
umenytt.se2013-07-30 17:39:02 - Domstolsverket
umenytt.se2013-07-26 13:25:37 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-07-26 13:25:36 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-07-25 11:20:12 - Skatteverket
umenytt.se2013-07-24 15:21:35 - Migrationsverket
umenytt.se2013-07-24 15:20:56 - Migrationsverket
umenytt.se2013-07-23 13:33:42 - Bolagsverket
umenytt.se2013-07-22 15:52:03 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-07-22 15:51:43 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-07-22 13:38:34 - Bolagsverket
umenytt.se2013-07-17 11:30:04 - Kriminalvården
umenytt.se2013-07-17 11:29:30 - Kriminalvården
umenytt.se2013-07-16 14:54:25 - Migrationsverket
umenytt.se2013-07-16 12:46:12 - Domstolsverket
umenytt.se2013-07-16 09:01:16 - Kriminalvården
umenytt.se2013-07-16 09:00:55 - Kriminalvården
umenytt.se2013-07-16 09:00:31 - Kriminalvården
umenytt.se2013-07-16 09:00:25 - Kriminalvården
umenytt.se2013-07-15 11:50:05 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2013-07-14 08:07:53 - Tullverket
umenytt.se2013-07-12 09:31:28 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-07-12 09:31:25 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-07-12 08:55:01 - Skatteverket
umenytt.se2013-07-11 14:41:06 - Skatteverket
umenytt.se2013-07-11 08:07:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
umenytt.se2013-07-08 15:05:19 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-07-08 15:05:13 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-07-08 15:05:13 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-07-08 15:05:09 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-07-08 15:04:37 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-07-08 15:04:35 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-07-08 14:46:01 - Skatteverket
umenytt.se2013-07-08 14:45:46 - Skatteverket
umenytt.se2013-07-08 14:45:15 - Skatteverket
umenytt.se2013-07-08 10:34:13 - Strålskyddsmyndigheten
umenytt.se2013-07-08 10:34:11 - Strålskyddsmyndigheten
umenytt.se2013-07-08 08:46:54 - Skolverket
umenytt.se2013-07-08 08:46:47 - Skolverket
umenytt.se2013-07-08 08:46:13 - Skolverket
umenytt.se2013-07-08 08:45:41 - Skolverket
umenytt.se2013-07-05 14:20:00 - Försvarets Materielverk (FMV)
umenytt.se2013-07-05 08:38:20 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2013-07-05 07:48:34 - Skatteverket
umenytt.se2013-07-04 13:47:15 - Tullverket
umenytt.se2013-07-03 16:55:10 - Tullverket
umenytt.se2013-07-03 16:54:10 - Tullverket
umenytt.se2013-07-01 10:02:01 - Domstolsverket
umenytt.se2013-07-01 10:00:57 - Domstolsverket
umenytt.se2013-06-28 10:15:20 - Riksdagen
umenytt.se2013-06-27 16:00:34 - Boverket
umenytt.se2013-06-26 16:18:16 - Tullverket
umenytt.se2013-06-26 15:29:23 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-06-26 15:27:59 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-06-26 13:45:25 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-06-26 13:45:18 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-06-26 13:45:13 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-06-26 13:27:23 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-06-26 13:25:13 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-06-26 10:17:08 - Domstolsverket
umenytt.se2013-06-24 15:47:15 - Riksdagen
umenytt.se2013-06-24 10:07:13 - Kustbevakningen
umenytt.se2013-06-24 09:07:07 - Domstolsverket
umenytt.se2013-06-23 18:18:07 - Kriminalvården
umenytt.se2013-06-20 15:44:35 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-06-20 10:39:55 - Kustbevakningen
umenytt.se2013-06-20 10:39:21 - Kustbevakningen
umenytt.se2013-06-18 14:08:03 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-06-18 12:13:59 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2013-06-17 12:21:05 - Centrala Studiestödsnämnden
umenytt.se2013-06-14 13:08:53 - Kriminalvården
umenytt.se2013-06-14 13:08:43 - Kriminalvården
umenytt.se2013-06-14 13:08:29 - Kriminalvården
umenytt.se2013-06-14 13:08:14 - Kriminalvården
umenytt.se2013-06-13 15:21:38 - Riksdagen
umenytt.se2013-06-13 15:06:35 - Riksdagen
umenytt.se2013-06-10 17:14:22 - Riksdagen
umenytt.se2013-06-10 16:30:40 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-06-10 15:14:20 - Kustbevakningen
umenytt.se2013-06-10 12:39:41 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-06-09 11:42:35 - Kriminalvården
umenytt.se2013-06-09 11:42:29 - Kriminalvården
umenytt.se2013-06-05 16:48:54 - Konkurrensverket
umenytt.se2013-06-05 15:44:10 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2013-06-04 12:55:43 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-06-04 08:52:22 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-06-04 08:51:52 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-06-04 08:51:05 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-06-04 08:50:24 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-06-04 08:49:49 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-06-03 17:49:28 - Försvarsstaben
umenytt.se2013-06-03 13:29:51 - Kriminalvården
umenytt.se2013-06-03 13:29:46 - Kriminalvården
umenytt.se2013-06-03 12:35:40 - Uppsala Garnison
umenytt.se2013-06-03 12:35:09 - Uppsala Garnison
umenytt.se2013-06-03 12:34:02 - Uppsala Garnison
umenytt.se2013-06-03 12:33:35 - Uppsala Garnison
umenytt.se2013-06-03 12:30:38 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-06-03 10:25:50 - Försvarets Materielverk (FMV)
umenytt.se2013-06-03 10:23:27 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-06-03 10:18:24 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-06-02 14:22:47 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-06-02 05:54:54 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-05-31 12:51:36 - Domstolsverket
umenytt.se2013-05-31 08:56:22 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-05-31 08:21:46 - Skatteverket
umenytt.se2013-05-31 00:15:41 - Riksdagen
umenytt.se2013-05-30 16:37:15 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-05-30 15:44:32 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-05-30 15:44:15 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-05-30 15:43:51 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-05-30 14:38:14 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-05-30 14:38:10 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-05-30 14:38:08 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-05-29 16:21:38 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-05-29 16:19:45 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-05-29 12:24:42 - Domstolsverket
umenytt.se2013-05-27 15:59:19 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-05-27 15:56:59 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-05-27 15:56:22 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-05-27 15:52:06 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-05-27 10:15:01 - Skatteverket
umenytt.se2013-05-23 18:58:16 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-05-23 18:58:13 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-05-23 18:39:51 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-05-23 18:39:43 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-05-23 14:14:59 - Kriminalvården
umenytt.se2013-05-23 14:14:13 - Kriminalvården
umenytt.se2013-05-23 14:11:38 - Kriminalvården
umenytt.se2013-05-22 15:12:28 - Domstolsverket
umenytt.se2013-05-22 10:26:48 - Domstolsverket
umenytt.se2013-05-22 08:39:15 - Socialstyrelsen
umenytt.se2013-05-22 08:10:13 - Försvarsmakten
umenytt.se2013-05-21 13:50:30 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2013-05-21 11:51:23 - Skatteverket
umenytt.se2013-05-20 08:57:49 - Socialstyrelsen
umenytt.se2013-05-20 08:47:14 - Socialstyrelsen
umenytt.se2013-05-15 13:48:37 - Domstolsverket
umenytt.se2013-05-15 12:14:26 - Försvarets Materielverk (FMV)
umenytt.se2013-05-15 10:30:19 - Socialstyrelsen
umenytt.se2013-05-15 10:30:17 - Socialstyrelsen
umenytt.se2013-05-13 17:35:26 - Svenska Institutet
umenytt.se2013-05-07 12:05:52 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-05-07 10:13:46 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-05-07 10:13:45 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-05-06 08:57:40 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-05-06 08:57:20 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-05-03 14:34:02 - Domstolsverket
umenytt.se2013-05-03 14:33:29 - Domstolsverket
umenytt.se2013-04-30 14:04:28 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2013-04-30 11:38:25 - Migrationsverket
umenytt.se2013-04-29 14:59:04 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-04-29 08:20:19 - Riksrevisionen
umenytt.se2013-04-25 17:05:43 - Riksdagen
umenytt.se2013-04-22 17:28:21 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-04-22 17:28:21 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-04-18 10:20:29 - Riksdagen
umenytt.se2013-04-16 10:15:09 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
umenytt.se2013-04-16 10:14:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
umenytt.se2013-04-16 09:55:11 - Statens Kulturråd
umenytt.se2013-04-15 16:22:47 - Domstolsverket
umenytt.se2013-04-15 16:19:15 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
umenytt.se2013-04-15 16:00:49 - Domstolsverket
umenytt.se2013-04-12 14:38:54 - Kriminalvården
umenytt.se2013-04-12 11:32:55 - Riksdagen
umenytt.se2013-04-08 15:30:55 - Skatteverket
umenytt.se2013-04-08 15:30:41 - Skatteverket
umenytt.se2013-04-08 15:30:21 - Skatteverket
umenytt.se2013-04-08 15:29:31 - Skatteverket
umenytt.se2013-04-08 15:29:15 - Skatteverket
umenytt.se2013-04-08 15:28:54 - Skatteverket
umenytt.se2013-04-05 12:44:03 - Försvarshögskolan
umenytt.se2013-04-04 13:44:45 - Organisation Kristdemokraterna
umenytt.se2013-04-04 13:44:08 - Organisation Kristdemokraterna
umenytt.se2013-04-04 13:43:52 - Organisation Kristdemokraterna
umenytt.se2013-04-03 10:46:59 - Skatteverket
umenytt.se2013-04-03 10:36:42 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-04-03 08:12:35 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-04-03 08:11:05 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-04-03 08:09:49 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-04-03 07:58:41 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-04-03 07:17:46 - Socialstyrelsen
umenytt.se2013-04-02 16:39:07 - Försäkringskassan
umenytt.se2013-04-02 15:44:42 - Domstolsverket
umenytt.se2013-04-02 15:44:42 - Domstolsverket
umenytt.se2013-04-02 13:48:47 - Strålskyddsmyndigheten
umenytt.se2013-04-02 12:47:49 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2013-04-02 12:47:49 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2013-04-02 12:47:49 - Åklagarmyndigheten
umenytt.se2013-04-02 12:06:28 - Strålskyddsmyndigheten
umenytt.se2013-04-02 10:34:25 - Skatteverket
umenytt.se2013-04-02 10:25:48 - Skatteverket
umenytt.se2013-04-02 10:25:44 - Skatteverket
umenytt.se2013-04-02 09:37:04 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-04-02 09:37:03 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-04-02 09:36:08 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-04-02 09:35:46 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-04-02 09:35:45 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-04-02 09:35:18 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-04-02 09:34:53 - Rikspolisstyrelsen
umenytt.se2013-04-02 09:34:52 - Rikspolisstyrelsen