Dessa har besökt resonerar.se rss

resonerar.se2009-01-07 16:48:54 - Regeringskansliet
resonerar.se2009-01-07 14:00:04 - Domstolsverket
resonerar.se2009-01-05 11:21:37 - Försäkringskassan
resonerar.se2009-01-05 11:21:35 - Försäkringskassan
resonerar.se2009-01-05 09:38:26 - Försäkringskassan
resonerar.se2009-01-05 09:38:21 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-12-29 11:08:03 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-12-29 11:03:26 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-12-29 09:30:06 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-12-29 09:30:03 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-12-28 22:54:39 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-12-22 12:21:40 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-12-18 14:03:43 - Skatteverket
resonerar.se2008-12-18 12:18:25 - Skatteverket
resonerar.se2008-12-17 10:29:39 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-12-17 10:29:35 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-12-17 09:09:04 - Skatteverket
resonerar.se2008-12-16 15:44:51 - Skatteverket
resonerar.se2008-12-16 15:34:56 - Skatteverket
resonerar.se2008-12-16 14:56:18 - Skatteverket
resonerar.se2008-12-16 14:55:22 - Skatteverket
resonerar.se2008-12-16 14:51:01 - Socialstyrelsen
resonerar.se2008-12-16 14:00:40 - Skatteverket
resonerar.se2008-12-16 13:57:17 - Skatteverket
resonerar.se2008-12-15 20:18:15 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-15 20:17:56 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-15 19:49:51 - Åklagarmyndigheten
resonerar.se2008-12-15 17:04:33 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-15 16:19:12 - Skatteverket
resonerar.se2008-12-15 10:22:19 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-12 16:37:45 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-12 16:00:28 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-12 16:00:01 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-12 15:55:48 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-12 15:55:13 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-12 14:06:59 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-12-12 13:47:50 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-12-12 13:47:45 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-12-12 12:38:52 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-12 11:22:07 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-12 10:45:41 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-12-12 10:31:57 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-12-12 10:30:09 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-12-12 10:07:57 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-12-12 10:06:22 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-12-12 09:09:48 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-12 09:06:42 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-12-12 09:06:33 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-12-12 09:06:29 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-12-11 16:02:28 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
resonerar.se2008-12-11 14:16:42 - Åklagarmyndigheten
resonerar.se2008-12-11 13:03:37 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
resonerar.se2008-12-11 12:09:53 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-11 11:29:25 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-11 11:28:53 - Domstolsverket
resonerar.se2008-12-11 08:01:39 - Patent och Registreringsverket
resonerar.se2008-12-08 15:39:12 - Skatteverket
resonerar.se2008-12-05 12:35:38 - Justitiekanslerämbetet
resonerar.se2008-12-05 07:57:36 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-12-05 07:57:33 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-12-04 10:18:56 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-12-01 13:37:16 - Skatteverket
resonerar.se2008-12-01 10:02:08 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-11-26 14:45:42 - Datainspektionen
resonerar.se2008-11-25 09:41:58 - Domstolsverket
resonerar.se2008-11-24 15:44:58 - Skatteverket
resonerar.se2008-11-24 12:42:59 - Domstolsverket
resonerar.se2008-11-24 12:41:56 - Domstolsverket
resonerar.se2008-11-20 14:53:13 - Skatteverket
resonerar.se2008-11-20 14:51:58 - Skatteverket
resonerar.se2008-11-20 09:57:38 - Domstolsverket
resonerar.se2008-11-18 12:56:47 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-11-18 12:46:04 - Skatteverket
resonerar.se2008-11-17 13:51:06 - Moderata Samlingspartiet
resonerar.se2008-11-14 13:53:33 - Skatteverket
resonerar.se2008-11-14 13:04:50 - Försvarsmakten
resonerar.se2008-11-14 10:04:33 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-11-14 08:15:00 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-11-14 08:14:57 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-11-11 14:45:03 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-11-11 14:36:34 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-11-07 14:11:59 - Vänsterpartiet
resonerar.se2008-11-07 13:10:01 - Vänsterpartiet
resonerar.se2008-11-07 11:36:22 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-11-07 11:36:21 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-11-07 11:35:32 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-11-07 11:35:29 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-11-07 10:49:20 - Skatteverket
resonerar.se2008-11-06 13:45:30 - Skatteverket
resonerar.se2008-11-06 11:39:34 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-11-05 16:37:54 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-11-05 15:55:50 - Skatteverket
resonerar.se2008-11-05 14:07:48 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-11-04 10:23:56 - Försvarets Materielverk (FMV)
resonerar.se2008-11-03 10:55:40 - Domstolsverket
resonerar.se2008-11-03 10:55:35 - Domstolsverket
resonerar.se2008-11-03 10:55:20 - Domstolsverket
resonerar.se2008-11-03 10:55:12 - Domstolsverket
resonerar.se2008-11-03 10:53:59 - Domstolsverket
resonerar.se2008-10-30 16:25:48 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-10-30 16:18:55 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-10-30 16:18:50 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-10-30 14:40:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
resonerar.se2008-10-30 11:05:57 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-10-29 15:34:50 - Försvarets Materielverk (FMV)
resonerar.se2008-10-29 15:33:50 - Försvarets Materielverk (FMV)
resonerar.se2008-10-29 12:30:13 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-10-28 13:03:43 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-10-28 12:25:59 - Skatteverket
resonerar.se2008-10-28 10:46:05 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-10-26 13:07:36 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-10-26 13:07:31 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-10-24 14:58:35 - Migrationsverket
resonerar.se2008-10-24 11:55:14 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-10-23 14:58:03 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-10-23 14:57:37 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-10-21 13:12:51 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-10-14 16:13:27 - Skatteverket
resonerar.se2008-10-14 16:03:06 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-10-13 15:12:48 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-10-10 11:42:51 - Försvarets Radioanstalt FRA
resonerar.se2008-10-07 09:28:16 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-10-06 15:05:45 - Skatteverket
resonerar.se2008-10-01 17:16:19 - Domstolsverket
resonerar.se2008-10-01 15:16:50 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-09-25 13:00:58 - Försvarshögskolan
resonerar.se2008-09-25 13:00:20 - Försvarshögskolan
resonerar.se2008-09-25 13:00:04 - Försvarshögskolan
resonerar.se2008-09-25 12:59:18 - Försvarshögskolan
resonerar.se2008-09-24 10:35:42 - Skatteverket
resonerar.se2008-09-22 14:05:54 - Datainspektionen
resonerar.se2008-09-19 08:29:15 - Försvarets Materielverk (FMV)
resonerar.se2008-09-18 11:42:09 - Skatteverket
resonerar.se2008-09-16 18:33:44 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-09-16 16:02:17 - Skatteverket
resonerar.se2008-09-16 15:26:09 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-09-16 08:14:46 - Socialstyrelsen
resonerar.se2008-09-15 17:13:41 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-09-11 09:27:53 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-09-10 12:44:37 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-09-10 12:01:29 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-09-10 11:51:28 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-09-09 13:44:54 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-09-08 17:01:19 - Domstolsverket
resonerar.se2008-09-05 14:34:24 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-09-05 11:07:13 - Skatteverket
resonerar.se2008-09-05 11:04:05 - Skatteverket
resonerar.se2008-09-05 11:01:35 - Skatteverket
resonerar.se2008-09-04 14:33:10 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-09-03 14:22:12 - Domstolsverket
resonerar.se2008-09-03 10:52:30 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-09-02 10:18:34 - Skatteverket
resonerar.se2008-09-01 12:52:54 - Skatteverket
resonerar.se2008-08-29 10:53:01 - Domstolsverket
resonerar.se2008-08-28 17:14:47 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-08-28 10:16:51 - Åklagarmyndigheten
resonerar.se2008-08-27 13:39:12 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-08-27 12:49:38 - Försvarsmakten
resonerar.se2008-08-26 11:30:41 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-08-26 11:03:25 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-08-26 10:34:22 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-08-26 08:16:55 - Domstolsverket
resonerar.se2008-08-25 11:32:19 - Domstolsverket
resonerar.se2008-08-21 15:58:51 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-08-20 13:49:52 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-08-20 12:00:48 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-08-20 09:30:31 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-08-20 08:30:54 - Domstolsverket
resonerar.se2008-08-20 06:51:28 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-08-19 14:32:19 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-08-19 10:39:33 - Domstolsverket
resonerar.se2008-08-18 14:35:24 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
resonerar.se2008-08-18 13:48:54 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
resonerar.se2008-08-14 07:43:03 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-08-12 16:26:45 - Skatteverket
resonerar.se2008-08-12 11:48:45 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-08-11 12:49:55 - Försvarets Radioanstalt FRA
resonerar.se2008-08-08 14:50:44 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-08-08 12:25:48 - Datainspektionen
resonerar.se2008-08-08 09:39:27 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-08-07 13:04:10 - Migrationsverket
resonerar.se2008-08-07 11:12:15 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-08-07 09:53:50 - Skatteverket
resonerar.se2008-08-06 13:42:13 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-08-06 12:12:07 - Skatteverket
resonerar.se2008-08-06 09:08:08 - Åklagarmyndigheten
resonerar.se2008-08-05 16:01:40 - Marinkommando Syd
resonerar.se2008-08-05 15:57:05 - Domstolsverket
resonerar.se2008-08-05 14:09:53 - Skatteverket
resonerar.se2008-08-05 13:49:23 - Åklagarmyndigheten
resonerar.se2008-08-04 17:18:33 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-08-01 13:39:30 - Skatteverket
resonerar.se2008-08-01 13:38:50 - Skatteverket
resonerar.se2008-08-01 10:44:00 - Domstolsverket
resonerar.se2008-08-01 10:43:23 - Domstolsverket
resonerar.se2008-08-01 09:59:57 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-08-01 08:14:52 - Skatteverket
resonerar.se2008-07-28 15:13:10 - Domstolsverket
resonerar.se2008-07-28 09:38:14 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-07-21 15:41:10 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-07-18 14:04:05 - Domstolsverket
resonerar.se2008-07-10 10:59:45 - Patent och Registreringsverket
resonerar.se2008-07-09 09:39:11 - Domstolsverket
resonerar.se2008-07-07 09:36:31 - Domstolsverket
resonerar.se2008-07-04 12:49:48 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-07-03 16:45:21 - Finansinspektionen
resonerar.se2008-07-03 10:42:29 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-07-02 15:26:39 - Domstolsverket
resonerar.se2008-06-30 15:12:48 - Post- och Telestyrelsen
resonerar.se2008-06-27 14:08:18 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-06-24 14:53:19 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-06-24 09:36:01 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-06-23 17:41:33 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-06-19 12:59:49 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-06-18 20:09:52 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-06-18 19:48:08 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-06-18 16:05:30 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-06-18 15:49:34 - Moderata Samlingspartiet
resonerar.se2008-06-18 14:49:10 - Finansinspektionen
resonerar.se2008-06-18 12:08:55 - Finansinspektionen
resonerar.se2008-06-17 15:32:44 - Skatteverket
resonerar.se2008-06-17 15:32:38 - Skatteverket
resonerar.se2008-06-16 20:22:29 - Riksarkivet
resonerar.se2008-06-16 13:25:08 - Socialstyrelsen
resonerar.se2008-06-13 14:32:34 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-06-13 14:32:16 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-06-13 11:20:32 - Försvarets Radioanstalt FRA
resonerar.se2008-06-13 08:39:10 - Domstolsverket
resonerar.se2008-06-12 16:39:23 - Moderata Samlingspartiet
resonerar.se2008-06-12 16:18:26 - Försvarets Radioanstalt FRA
resonerar.se2008-06-12 15:02:38 - Försvarets Radioanstalt FRA
resonerar.se2008-06-12 14:57:51 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-06-12 13:12:54 - Finansinspektionen
resonerar.se2008-06-11 16:09:39 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-06-11 14:10:59 - Skatteverket
resonerar.se2008-06-10 16:34:53 - Centerpartiet Riksorganisationen
resonerar.se2008-06-10 15:36:31 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-06-10 15:36:20 - Finansinspektionen
resonerar.se2008-06-10 15:36:11 - Finansinspektionen
resonerar.se2008-06-10 13:46:49 - Centerpartiet Riksorganisationen
resonerar.se2008-06-10 13:41:58 - Skatteverket
resonerar.se2008-06-10 09:25:17 - Skatteverket
resonerar.se2008-06-09 15:22:48 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-06-09 14:51:14 - Finansinspektionen
resonerar.se2008-06-09 14:10:37 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-06-04 11:17:58 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-06-04 10:43:52 - Socialstyrelsen
resonerar.se2008-06-03 14:34:11 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-06-02 13:09:44 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-05-30 11:52:26 - Post- och Telestyrelsen
resonerar.se2008-05-30 09:22:05 - Åklagarmyndigheten
resonerar.se2008-05-30 08:17:56 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-05-22 12:52:04 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-05-22 12:08:47 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-05-21 14:41:33 - Skatteverket
resonerar.se2008-05-21 10:58:48 - Skatteverket
resonerar.se2008-05-19 11:07:14 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-05-16 19:01:30 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-05-15 10:22:06 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-05-15 10:19:00 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-05-15 10:15:14 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-05-14 08:21:48 - Åklagarmyndigheten
resonerar.se2008-05-13 09:12:53 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-05-12 13:15:58 - Skatteverket
resonerar.se2008-05-12 10:08:20 - Domstolsverket
resonerar.se2008-05-07 16:00:11 - Skatteverket
resonerar.se2008-05-05 09:21:18 - Försvarets Radioanstalt FRA
resonerar.se2008-05-01 13:48:28 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-04-30 10:29:56 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-04-29 10:16:26 - Försvarets Radioanstalt FRA
resonerar.se2008-04-29 07:57:34 - Skatteverket
resonerar.se2008-04-28 16:46:01 - Organisation Kristdemokraterna
resonerar.se2008-04-28 14:11:51 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-04-28 14:10:08 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-04-28 13:56:03 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-04-17 11:38:56 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-04-15 10:02:17 - Patent och Registreringsverket
resonerar.se2008-04-11 13:27:55 - Riksarkivet
resonerar.se2008-04-11 07:58:56 - Domstolsverket
resonerar.se2008-04-11 07:58:49 - Domstolsverket
resonerar.se2008-04-11 07:58:36 - Domstolsverket
resonerar.se2008-04-11 07:58:34 - Domstolsverket
resonerar.se2008-04-04 16:19:14 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-04-02 10:08:36 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-04-02 10:08:23 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-04-02 10:08:02 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-04-02 10:07:37 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-03-28 16:51:45 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-03-28 15:44:06 - Datainspektionen
resonerar.se2008-03-28 14:00:41 - Skatteverket
resonerar.se2008-03-26 16:35:14 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-03-26 12:41:26 - Socialstyrelsen
resonerar.se2008-03-26 11:52:02 - Socialstyrelsen
resonerar.se2008-03-26 11:51:26 - Socialstyrelsen
resonerar.se2008-03-26 11:50:33 - Socialstyrelsen
resonerar.se2008-03-26 09:06:44 - Riksarkivet
resonerar.se2008-03-20 15:23:34 - Krisberedskapsmyndigheten
resonerar.se2008-03-20 09:18:38 - Domstolsverket
resonerar.se2008-03-19 15:32:15 - Domstolsverket
resonerar.se2008-03-19 13:45:23 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-03-19 13:33:50 - Skatteverket
resonerar.se2008-03-19 10:26:01 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-03-19 09:47:54 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-03-19 08:52:31 - Försvarsmakten
resonerar.se2008-03-18 20:20:56 - Marinkommando Syd
resonerar.se2008-03-18 14:05:56 - Skatteverket
resonerar.se2008-03-18 11:12:03 - Domstolsverket
resonerar.se2008-03-18 08:59:02 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-03-13 16:12:20 - Åklagarmyndigheten
resonerar.se2008-03-13 08:32:07 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-03-12 16:10:47 - Domstolsverket
resonerar.se2008-03-12 16:10:31 - Domstolsverket
resonerar.se2008-03-12 15:51:57 - Patent och Registreringsverket
resonerar.se2008-03-12 15:48:20 - Patent och Registreringsverket
resonerar.se2008-03-12 14:23:13 - Försvarets Radioanstalt FRA
resonerar.se2008-03-12 11:15:27 - Försvarets Materielverk (FMV)
resonerar.se2008-03-12 11:15:05 - Försvarets Materielverk (FMV)
resonerar.se2008-03-11 16:07:22 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-03-10 13:57:39 - Skatteverket
resonerar.se2008-03-10 10:02:32 - Domstolsverket
resonerar.se2008-03-10 09:20:06 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-03-07 16:32:36 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-03-06 12:46:02 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-03-05 14:55:05 - Riksarkivet
resonerar.se2008-03-05 14:53:46 - Riksarkivet
resonerar.se2008-03-05 14:51:10 - Riksarkivet
resonerar.se2008-03-05 14:51:04 - Riksarkivet
resonerar.se2008-03-05 14:50:55 - Riksarkivet
resonerar.se2008-03-03 10:53:12 - Datainspektionen
resonerar.se2008-03-03 09:05:10 - Riksarkivet
resonerar.se2008-02-29 15:28:42 - Post- och Telestyrelsen
resonerar.se2008-02-29 15:17:08 - Skatteverket
resonerar.se2008-02-29 12:29:35 - Domstolsverket
resonerar.se2008-02-28 16:35:36 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-02-28 08:35:50 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-02-27 10:17:12 - Skatteverket
resonerar.se2008-02-26 17:33:00 - Socialstyrelsen
resonerar.se2008-02-22 11:30:53 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-02-22 08:59:33 - Domstolsverket
resonerar.se2008-02-22 08:59:07 - Domstolsverket
resonerar.se2008-02-22 08:33:32 - Skatteverket
resonerar.se2008-02-21 16:07:54 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-02-21 08:36:21 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-02-20 19:44:13 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-02-19 15:35:51 - Försvarets Materielverk (FMV)
resonerar.se2008-02-18 17:01:52 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-02-18 17:00:25 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-02-18 09:34:46 - Domstolsverket
resonerar.se2008-02-18 09:34:19 - Domstolsverket
resonerar.se2008-02-15 10:56:15 - Domstolsverket
resonerar.se2008-02-14 13:37:27 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-02-14 13:36:51 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-02-13 11:33:34 - Domstolsverket
resonerar.se2008-02-11 16:06:40 - Domstolsverket
resonerar.se2008-02-10 11:25:32 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-02-08 15:50:25 - Domstolsverket
resonerar.se2008-02-08 15:47:11 - Domstolsverket
resonerar.se2008-02-08 13:18:55 - Skatteverket
resonerar.se2008-02-08 11:09:40 - Skatteverket
resonerar.se2008-02-07 13:44:53 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-02-07 12:45:12 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-02-07 12:11:03 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-02-04 11:39:12 - Skatteverket
resonerar.se2008-02-03 23:08:22 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-02-01 15:04:20 - Organisation Kristdemokraterna
resonerar.se2008-01-31 13:39:41 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-01-30 17:45:43 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-01-30 15:08:32 - Domstolsverket
resonerar.se2008-01-30 14:46:46 - Skatteverket
resonerar.se2008-01-30 14:46:11 - Skatteverket
resonerar.se2008-01-30 13:37:57 - Skatteverket
resonerar.se2008-01-30 09:04:41 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-01-29 16:53:01 - Skatteverket
resonerar.se2008-01-29 11:25:44 - Skatteverket
resonerar.se2008-01-29 10:32:17 - Skatteverket
resonerar.se2008-01-28 16:54:55 - Domstolsverket
resonerar.se2008-01-28 16:14:36 - Skatteverket
resonerar.se2008-01-28 15:41:37 - Patent och Registreringsverket
resonerar.se2008-01-28 14:43:22 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-01-28 14:00:38 - Socialstyrelsen
resonerar.se2008-01-28 13:23:13 - Skatteverket
resonerar.se2008-01-28 13:03:25 - Skatteverket
resonerar.se2008-01-28 10:41:31 - Moderata Samlingspartiet
resonerar.se2008-01-28 08:31:26 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-01-25 15:20:50 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-25 13:46:20 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-25 13:43:15 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-25 11:05:15 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-24 16:11:28 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-24 10:55:49 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
resonerar.se2008-01-24 09:15:22 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-01-24 09:15:21 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-01-24 09:14:58 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-01-24 09:14:25 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-01-24 09:13:13 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-01-24 08:53:34 - Åklagarmyndigheten
resonerar.se2008-01-24 08:06:41 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-23 18:36:29 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-23 17:37:03 - Domstolsverket
resonerar.se2008-01-23 16:53:19 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-23 15:53:43 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-01-23 15:29:47 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-23 14:45:05 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-23 14:42:32 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-23 13:40:27 - Försvarets Radioanstalt FRA
resonerar.se2008-01-23 12:59:46 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-23 12:50:58 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-23 12:48:11 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-23 12:47:02 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-23 12:20:33 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-22 15:26:05 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-01-22 15:07:55 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-22 13:33:10 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-22 13:33:10 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-22 13:33:01 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-22 13:32:43 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-22 13:31:56 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-22 13:15:51 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-22 11:04:09 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-22 09:46:50 - Skatteverket
resonerar.se2008-01-22 09:13:32 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-21 17:16:15 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-21 17:15:39 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-21 16:01:17 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-21 12:48:13 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-21 11:21:48 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-21 11:10:50 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-21 11:08:51 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-21 10:31:52 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-21 09:45:13 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-21 09:44:15 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-21 08:45:39 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-21 08:19:38 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-18 16:06:33 - Regeringskansliet
resonerar.se2008-01-18 14:52:51 - Skatteverket
resonerar.se2008-01-18 14:00:07 - Försäkringskassan
resonerar.se2008-01-16 12:17:57 - Domstolsverket
resonerar.se2008-01-16 11:20:04 - Åklagarmyndigheten
resonerar.se2008-01-16 10:41:57 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2008-01-16 09:21:29 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-01-14 16:03:34 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2008-01-14 10:30:04 - Patent och Registreringsverket
resonerar.se2008-01-14 08:26:21 - Domstolsverket
resonerar.se2008-01-14 07:25:20 - Patent och Registreringsverket
resonerar.se2007-12-28 09:38:51 - Datainspektionen
resonerar.se2007-12-23 18:47:57 - Försvarets Materielverk (FMV)
resonerar.se2007-12-21 16:17:57 - Krisberedskapsmyndigheten
resonerar.se2007-12-21 15:48:52 - Domstolsverket
resonerar.se2007-12-21 14:12:36 - Domstolsverket
resonerar.se2007-12-21 12:48:02 - Försvarets Materielverk (FMV)
resonerar.se2007-12-21 09:45:35 - Domstolsverket
resonerar.se2007-12-21 09:45:32 - Domstolsverket
resonerar.se2007-12-21 09:45:22 - Domstolsverket
resonerar.se2007-12-21 09:42:05 - Domstolsverket
resonerar.se2007-12-21 07:24:41 - Försvarets Radioanstalt FRA
resonerar.se2007-12-20 16:57:53 - Åklagarmyndigheten
resonerar.se2007-12-20 15:24:45 - Domstolsverket
resonerar.se2007-12-18 12:50:09 - Domstolsverket
resonerar.se2007-12-18 10:04:49 - Försäkringskassan
resonerar.se2007-12-17 14:54:21 - Domstolsverket
resonerar.se2007-12-14 15:17:53 - Domstolsverket
resonerar.se2007-12-14 11:04:18 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2007-12-13 13:29:52 - Domstolsverket
resonerar.se2007-12-13 11:48:32 - Skatteverket
resonerar.se2007-12-12 14:51:15 - Skatteverket
resonerar.se2007-12-12 11:30:25 - Skatteverket
resonerar.se2007-12-12 09:34:43 - Försäkringskassan
resonerar.se2007-12-11 10:37:56 - Domstolsverket
resonerar.se2007-12-10 09:43:17 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2007-12-07 12:17:08 - Krisberedskapsmyndigheten
resonerar.se2007-12-06 06:49:08 - Riksarkivet
resonerar.se2007-11-30 11:49:34 - Försäkringskassan
resonerar.se2007-11-29 14:51:09 - Skatteverket
resonerar.se2007-11-29 11:34:19 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2007-11-27 15:32:02 - Försvarshögskolan
resonerar.se2007-11-27 15:07:05 - Försvarshögskolan
resonerar.se2007-11-27 15:06:56 - Försvarshögskolan
resonerar.se2007-11-27 14:55:20 - Försvarshögskolan
resonerar.se2007-11-27 12:56:19 - Marinkommando Syd
resonerar.se2007-11-26 08:59:45 - Rikspolisstyrelsen
resonerar.se2007-11-23 16:06:52 - Skatteverket
resonerar.se2007-11-22 12:41:08 - Skatteverket
resonerar.se2007-11-22 12:33:27 - Försäkringskassan
resonerar.se2007-11-22 09:46:16 - Patent och Registreringsverket
resonerar.se2007-11-22 09:04:26 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2007-11-21 17:42:11 - Riksarkivet
resonerar.se2007-11-21 15:51:28 - Försvarets Materielverk (FMV)
resonerar.se2007-11-20 08:18:51 - Domstolsverket
resonerar.se2007-11-16 15:49:22 - Försäkringskassan
resonerar.se2007-11-16 12:24:59 - Domstolsverket
resonerar.se2007-11-16 12:24:44 - Domstolsverket
resonerar.se2007-11-16 12:23:32 - Domstolsverket
resonerar.se2007-11-16 12:12:13 - Domstolsverket
resonerar.se2007-11-15 13:46:56 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2007-11-15 13:46:54 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2007-11-15 13:45:09 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2007-11-14 18:58:38 - Organisation Kristdemokraterna
resonerar.se2007-11-14 16:39:48 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2007-11-14 16:39:45 - Riksdagens Förvaltningskontor
resonerar.se2007-11-14 16:35:31 - Riksdagens Förvaltningskontor