Dessa har besökt opassande.se rss

opassande.se2011-05-04 12:31:09 - Riksdagen
opassande.se2011-05-04 09:54:03 - Domstolsverket
opassande.se2011-05-04 09:53:58 - Domstolsverket
opassande.se2011-04-29 12:40:31 - Vänsterpartiet
opassande.se2011-04-28 09:36:45 - Domstolsverket
opassande.se2011-04-27 16:26:15 - Tullverket
opassande.se2011-04-27 11:51:37 - Moderata Samlingspartiet
opassande.se2011-04-26 17:21:45 - Sveriges Riksbank
opassande.se2011-04-26 14:00:03 - Försäkringskassan
opassande.se2011-04-26 08:58:19 - Riksarkivet
opassande.se2011-04-26 08:54:02 - Riksdagen
opassande.se2011-04-25 16:34:50 - Riksdagen
opassande.se2011-04-24 10:40:45 - Riksdagen
opassande.se2011-04-20 14:35:57 - Skolinspektionen
opassande.se2011-04-20 14:35:34 - Skolinspektionen
opassande.se2011-04-19 12:55:32 - Skatteverket
opassande.se2011-04-08 16:39:49 - Domstolsverket
opassande.se2011-04-08 15:00:58 - Skatteverket
opassande.se2011-04-08 09:42:54 - Domstolsverket
opassande.se2011-04-07 13:08:27 - Domstolsverket
opassande.se2011-04-07 13:08:23 - Domstolsverket
opassande.se2011-04-07 12:01:15 - Riksdagen
opassande.se2011-04-01 12:21:08 - Riksdagen
opassande.se2011-03-31 16:29:21 - Riksdagen
opassande.se2011-03-25 11:47:01 - Domstolsverket
opassande.se2011-03-24 16:05:29 - Försäkringskassan
opassande.se2011-03-22 16:30:27 - Konkurrensverket
opassande.se2011-03-22 14:25:13 - Domstolsverket
opassande.se2011-03-22 14:25:08 - Domstolsverket
opassande.se2011-03-22 11:53:59 - Skatteverket
opassande.se2011-03-21 11:32:20 - Migrationsverket
opassande.se2011-03-21 09:48:28 - Migrationsverket
opassande.se2011-03-19 14:57:50 - Riksdagen
opassande.se2011-03-18 15:54:25 - Migrationsverket
opassande.se2011-03-18 15:01:25 - Migrationsverket
opassande.se2011-03-18 12:19:37 - Migrationsverket
opassande.se2011-03-18 12:14:31 - Migrationsverket
opassande.se2011-03-18 11:23:43 - Migrationsverket
opassande.se2011-03-18 11:17:15 - Migrationsverket
opassande.se2011-03-18 10:54:13 - Migrationsverket
opassande.se2011-03-18 09:55:22 - Migrationsverket
opassande.se2011-03-17 14:55:05 - Socialstyrelsen
opassande.se2011-03-16 09:25:44 - Åklagarmyndigheten
opassande.se2011-03-15 13:50:15 - Kriminalvården
opassande.se2011-03-14 19:36:22 - Riksdagen
opassande.se2011-03-14 11:26:23 - Post- och Telestyrelsen
opassande.se2011-03-11 14:31:06 - Domstolsverket
opassande.se2011-03-11 14:31:04 - Domstolsverket
opassande.se2011-03-11 14:10:31 - Post- och Telestyrelsen
opassande.se2011-03-10 16:57:45 - Skatteverket
opassande.se2011-03-10 11:59:07 - Skatteverket
opassande.se2011-03-10 11:54:33 - Rikspolisstyrelsen
opassande.se2011-03-10 08:09:07 - Försäkringskassan
opassande.se2011-03-09 18:16:19 - Riksdagen
opassande.se2011-03-09 17:35:29 - Riksdagen
opassande.se2011-03-09 17:35:17 - Riksdagen
opassande.se2011-03-09 17:35:13 - Riksdagen
opassande.se2011-03-09 17:35:01 - Riksdagen
opassande.se2011-03-09 17:34:11 - Riksdagen
opassande.se2011-03-09 17:30:29 - Riksdagen
opassande.se2011-03-09 15:05:20 - Riksdagen
opassande.se2011-03-09 14:55:55 - Riksdagen
opassande.se2011-03-09 14:36:04 - Skatteverket
opassande.se2011-03-09 13:37:26 - Kriminalvården
opassande.se2011-03-09 10:08:31 - Riksdagen
opassande.se2011-03-09 10:06:26 - Riksdagen
opassande.se2011-03-08 12:40:56 - Skatteverket
opassande.se2011-03-07 15:24:43 - Riksdagen
opassande.se2011-03-06 15:12:25 - Skolverket
opassande.se2011-03-05 21:41:43 - Riksdagen
opassande.se2011-03-04 15:33:07 - Försäkringskassan
opassande.se2011-03-04 12:37:49 - Skatteverket
opassande.se2011-03-04 12:27:32 - Riksdagen
opassande.se2011-03-04 09:52:52 - Försvarets Materielverk (FMV)
opassande.se2011-03-03 18:58:58 - Riksdagen
opassande.se2011-03-03 18:58:52 - Riksdagen
opassande.se2011-03-03 16:52:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2011-03-03 15:10:57 - Riksdagen
opassande.se2011-03-03 14:47:14 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
opassande.se2011-03-03 12:02:43 - Riksdagen
opassande.se2011-03-03 11:00:41 - Riksdagen
opassande.se2011-03-03 09:37:00 - Riksdagen
opassande.se2011-03-02 18:46:14 - Riksdagen
opassande.se2011-03-02 15:50:33 - Försvarsmakten
opassande.se2011-03-02 14:27:29 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
opassande.se2011-03-02 13:11:33 - Försvarshögskolan
opassande.se2011-03-02 08:18:49 - Rikspolisstyrelsen
opassande.se2011-03-01 12:55:39 - Riksdagen
opassande.se2011-03-01 12:51:57 - Riksdagen
opassande.se2011-03-01 11:57:42 - Vänsterpartiet
opassande.se2011-02-28 12:35:38 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-28 12:35:36 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-28 12:33:19 - Skolverket
opassande.se2011-02-28 08:30:44 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2011-02-28 08:30:26 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2011-02-28 08:24:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2011-02-24 13:50:29 - Tullverket
opassande.se2011-02-23 17:46:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2011-02-23 16:19:51 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-23 16:19:50 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-23 16:14:51 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-23 16:14:49 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-18 10:23:22 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-18 10:23:20 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-17 11:23:06 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-17 11:23:03 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-16 10:34:36 - Skolverket
opassande.se2011-02-16 10:30:47 - Skolverket
opassande.se2011-02-16 10:25:30 - Försäkringskassan
opassande.se2011-02-16 09:47:59 - Försvarsmakten
opassande.se2011-02-16 09:46:58 - Försvarsmakten
opassande.se2011-02-15 16:30:09 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-15 16:30:07 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-15 10:24:29 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-15 10:24:28 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-15 10:23:53 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-15 10:23:49 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-14 12:57:39 - Riksarkivet
opassande.se2011-02-13 12:28:16 - Riksdagen
opassande.se2011-02-10 16:16:01 - Skolverket
opassande.se2011-02-10 16:15:43 - Skolverket
opassande.se2011-02-04 13:33:56 - Migrationsverket
opassande.se2011-02-03 13:38:25 - Migrationsverket
opassande.se2011-02-03 13:11:00 - Åklagarmyndigheten
opassande.se2011-02-03 08:19:58 - Riksdagen
opassande.se2011-02-01 14:59:48 - Skatteverket
opassande.se2011-02-01 14:54:40 - Skatteverket
opassande.se2011-02-01 13:08:25 - Domstolsverket
opassande.se2011-02-01 13:08:25 - Domstolsverket
opassande.se2011-01-31 15:36:35 - Migrationsverket
opassande.se2011-01-31 12:36:53 - Migrationsverket
opassande.se2011-01-28 14:02:35 - Domstolsverket
opassande.se2011-01-28 14:02:29 - Domstolsverket
opassande.se2011-01-28 10:45:06 - Riksdagen
opassande.se2011-01-27 15:51:57 - Riksdagen
opassande.se2011-01-26 15:39:45 - Riksdagen
opassande.se2011-01-26 13:16:04 - Försvarsmakten
opassande.se2011-01-26 10:31:42 - Skatteverket
opassande.se2011-01-25 16:46:10 - Riksdagen
opassande.se2011-01-25 16:42:08 - Riksdagen
opassande.se2011-01-24 15:57:15 - Post- och Telestyrelsen
opassande.se2011-01-20 13:04:39 - Domstolsverket
opassande.se2011-01-20 13:04:36 - Domstolsverket
opassande.se2011-01-20 11:52:50 - Riksdagen
opassande.se2011-01-20 09:39:35 - Riksdagen
opassande.se2011-01-19 08:54:30 - Domstolsverket
opassande.se2011-01-19 08:51:53 - Skolverket
opassande.se2011-01-18 16:22:35 - Riksdagen
opassande.se2011-01-18 15:44:16 - Riksdagen
opassande.se2011-01-18 15:36:48 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
opassande.se2011-01-18 15:23:03 - Domstolsverket
opassande.se2011-01-18 15:23:01 - Domstolsverket
opassande.se2011-01-18 14:20:38 - Organisation Kristdemokraterna
opassande.se2011-01-18 12:43:39 - Försvarsmakten
opassande.se2011-01-18 11:14:16 - Skatteverket
opassande.se2011-01-18 09:48:19 - Riksdagen
opassande.se2011-01-18 08:42:57 - Försvarsmakten
opassande.se2011-01-17 20:10:30 - Riksdagen
opassande.se2011-01-17 13:59:32 - Domstolsverket
opassande.se2011-01-17 13:59:30 - Domstolsverket
opassande.se2011-01-17 13:26:27 - Försvarsmakten LedTek Linköping
opassande.se2011-01-17 13:26:19 - Försvarsmakten LedTek Linköping
opassande.se2011-01-17 13:24:52 - Försvarsmakten LedTek Linköping
opassande.se2011-01-17 11:56:10 - Riksdagen
opassande.se2011-01-17 11:54:46 - Riksdagen
opassande.se2011-01-17 10:51:50 - Försvarsmakten
opassande.se2011-01-16 18:44:00 - Försvarshögskolan
opassande.se2011-01-14 10:07:08 - Riksdagen
opassande.se2011-01-13 11:20:01 - Riksdagen
opassande.se2011-01-11 11:07:35 - Domstolsverket
opassande.se2011-01-11 11:07:32 - Domstolsverket
opassande.se2011-01-11 10:55:59 - Åklagarmyndigheten
opassande.se2011-01-10 16:30:06 - Skolverket
opassande.se2011-01-10 16:29:57 - Skolverket
opassande.se2011-01-08 09:30:56 - Riksdagen
opassande.se2011-01-08 09:30:41 - Riksdagen
opassande.se2011-01-02 22:53:55 - Riksdagen
opassande.se2011-01-02 22:40:58 - Riksdagen
opassande.se2010-12-30 15:21:46 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-30 15:21:45 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-30 15:19:06 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-30 15:19:04 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-30 13:07:49 - Skolverket
opassande.se2010-12-30 10:52:55 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-29 11:36:29 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-29 11:36:26 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-29 09:45:39 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-28 14:04:57 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
opassande.se2010-12-28 13:16:58 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-27 16:08:59 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-27 16:08:57 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-27 16:07:47 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-27 16:07:44 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-27 13:33:31 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-27 13:33:29 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-27 10:17:20 - Försvarsmakten
opassande.se2010-12-27 10:15:27 - Försvarsmakten
opassande.se2010-12-27 10:15:22 - Försvarsmakten
opassande.se2010-12-27 10:02:46 - Försvarsmakten
opassande.se2010-12-23 13:49:34 - Datainspektionen
opassande.se2010-12-23 13:48:02 - Datainspektionen
opassande.se2010-12-23 13:10:43 - Migrationsverket
opassande.se2010-12-23 10:36:39 - Riksdagen
opassande.se2010-12-22 15:03:31 - Patent och Registreringsverket
opassande.se2010-12-22 12:35:38 - Skatteverket
opassande.se2010-12-22 12:35:33 - Skatteverket
opassande.se2010-12-22 12:19:41 - Skatteverket
opassande.se2010-12-22 12:18:13 - Skatteverket
opassande.se2010-12-22 10:19:20 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-22 10:19:18 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-21 15:52:34 - Skatteverket
opassande.se2010-12-21 15:49:07 - Skatteverket
opassande.se2010-12-20 16:00:42 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-20 16:00:40 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-20 13:59:28 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
opassande.se2010-12-20 11:15:40 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-20 11:15:36 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-20 10:33:02 - Skatteverket
opassande.se2010-12-20 09:23:59 - Riksdagen
opassande.se2010-12-18 20:10:31 - Riksdagen
opassande.se2010-12-17 14:59:36 - Socialstyrelsen
opassande.se2010-12-17 13:33:14 - Riksdagen
opassande.se2010-12-17 11:17:58 - Lotteriinspektionen
opassande.se2010-12-17 10:54:02 - Riksdagen
opassande.se2010-12-17 10:47:40 - Socialstyrelsen
opassande.se2010-12-16 15:12:56 - Skatteverket
opassande.se2010-12-16 13:09:57 - Riksdagen
opassande.se2010-12-16 10:07:44 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-12-15 14:03:28 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-15 10:42:12 - Riksdagen
opassande.se2010-12-14 23:28:32 - Riksdagen
opassande.se2010-12-14 23:28:20 - Riksdagen
opassande.se2010-12-14 12:36:26 - Skatteverket
opassande.se2010-12-14 12:34:20 - Försvarsmakten
opassande.se2010-12-14 12:32:43 - Skatteverket
opassande.se2010-12-14 12:32:39 - Skatteverket
opassande.se2010-12-14 12:23:48 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-14 12:23:44 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-13 12:43:37 - Riksdagen
opassande.se2010-12-10 16:17:49 - Skatteverket
opassande.se2010-12-10 10:24:50 - Skatteverket
opassande.se2010-12-09 17:01:19 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-09 17:01:06 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-09 15:52:42 - Skatteverket
opassande.se2010-12-09 11:39:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-12-09 11:30:38 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-12-08 17:16:06 - Försvarsmakten
opassande.se2010-12-08 15:13:34 - Försvarshögskolan
opassande.se2010-12-08 14:34:56 - Riksdagen
opassande.se2010-12-08 14:24:07 - Försvarsmakten LedTek Linköping
opassande.se2010-12-08 14:13:33 - Riksdagen
opassande.se2010-12-08 13:38:53 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-08 13:38:50 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-08 13:03:02 - Rikspolisstyrelsen
opassande.se2010-12-08 12:54:37 - Skatteverket
opassande.se2010-12-08 12:41:28 - Försvarsmakten
opassande.se2010-12-08 12:34:36 - Försvarsmakten
opassande.se2010-12-08 12:02:40 - Försvarsmakten
opassande.se2010-12-08 11:57:25 - Skolverket
opassande.se2010-12-08 11:50:44 - Allmänna Reklamationsnämnden
opassande.se2010-12-08 11:39:58 - Centrala Studiestödsnämnden
opassande.se2010-12-08 11:06:30 - Vänsterpartiet
opassande.se2010-12-08 11:06:00 - Försäkringskassan
opassande.se2010-12-08 11:00:24 - Försäkringskassan
opassande.se2010-12-08 09:41:32 - Skatteverket
opassande.se2010-12-08 09:20:28 - Kemikalieinspektionen
opassande.se2010-12-08 08:20:09 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
opassande.se2010-12-06 15:16:00 - Skatteverket
opassande.se2010-12-06 14:46:06 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-06 14:46:02 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-06 10:22:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-12-04 21:30:44 - Riksdagen
opassande.se2010-12-03 12:11:27 - Migrationsverket
opassande.se2010-12-02 16:43:21 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-02 16:43:19 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-01 19:07:21 - Vänsterpartiet
opassande.se2010-12-01 15:08:09 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-01 15:06:58 - Domstolsverket
opassande.se2010-12-01 12:23:19 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-11-29 14:38:01 - Försvarsmakten
opassande.se2010-11-29 14:34:00 - Försvarsmakten
opassande.se2010-11-26 15:27:34 - Skatteverket
opassande.se2010-11-24 19:09:17 - Försvarshögskolan
opassande.se2010-11-24 19:08:16 - Försvarshögskolan
opassande.se2010-11-24 14:08:16 - Domstolsverket
opassande.se2010-11-23 16:08:44 - Riksdagen
opassande.se2010-11-23 15:29:12 - Riksdagen
opassande.se2010-11-23 15:28:50 - Riksdagen
opassande.se2010-11-23 15:28:47 - Riksdagen
opassande.se2010-11-23 14:22:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-11-23 14:21:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-11-23 08:25:08 - Försvarsmakten
opassande.se2010-11-23 07:18:40 - Riksarkivet
opassande.se2010-11-22 15:57:08 - Riksdagen
opassande.se2010-11-22 15:21:00 - Domstolsverket
opassande.se2010-11-22 15:20:49 - Domstolsverket
opassande.se2010-11-22 15:20:30 - Domstolsverket
opassande.se2010-11-22 15:20:18 - Domstolsverket
opassande.se2010-11-18 15:54:20 - Domstolsverket
opassande.se2010-11-17 15:09:24 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-11-17 12:58:21 - Riksdagen
opassande.se2010-11-17 12:58:17 - Riksdagen
opassande.se2010-11-17 10:13:01 - Skatteverket
opassande.se2010-11-17 08:58:52 - Skatteverket
opassande.se2010-11-17 08:58:51 - Skatteverket
opassande.se2010-11-17 08:58:47 - Skatteverket
opassande.se2010-11-17 08:58:23 - Skatteverket
opassande.se2010-11-17 08:56:42 - Skatteverket
opassande.se2010-11-16 15:46:51 - Skatteverket
opassande.se2010-11-16 15:37:36 - Skatteverket
opassande.se2010-11-16 15:37:30 - Skatteverket
opassande.se2010-11-16 12:17:03 - Domstolsverket
opassande.se2010-11-15 15:42:19 - Skatteverket
opassande.se2010-11-15 15:29:00 - Riksdagen
opassande.se2010-11-15 10:34:08 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
opassande.se2010-11-15 10:29:16 - Tullverket
opassande.se2010-11-15 00:14:55 - Riksdagen
opassande.se2010-11-15 00:13:58 - Riksdagen
opassande.se2010-11-12 16:15:57 - Riksdagen
opassande.se2010-11-12 14:00:25 - Domstolsverket
opassande.se2010-11-11 15:36:10 - Rikspolisstyrelsen
opassande.se2010-11-11 12:41:40 - Patent och Registreringsverket
opassande.se2010-11-09 16:15:26 - Riksdagen
opassande.se2010-11-08 20:40:07 - Riksdagen
opassande.se2010-11-04 13:31:31 - Domstolsverket
opassande.se2010-11-04 13:27:32 - Riksdagen
opassande.se2010-11-04 08:34:57 - Domstolsverket
opassande.se2010-11-03 16:35:07 - Skatteverket
opassande.se2010-11-03 13:10:45 - Domstolsverket
opassande.se2010-11-01 14:29:18 - Datainspektionen
opassande.se2010-10-29 11:22:22 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-10-28 14:01:13 - Datainspektionen
opassande.se2010-10-28 10:31:39 - Riksdagen
opassande.se2010-10-28 10:10:41 - Riksdagen
opassande.se2010-10-28 08:22:43 - Domstolsverket
opassande.se2010-10-28 08:22:42 - Domstolsverket
opassande.se2010-10-27 14:55:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-10-26 13:42:27 - Riksdagen
opassande.se2010-10-26 11:41:53 - Migrationsverket
opassande.se2010-10-25 17:38:15 - Rikspolisstyrelsen
opassande.se2010-10-25 16:36:11 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-10-22 12:56:51 - Domstolsverket
opassande.se2010-10-20 12:42:12 - Bolagsverket
opassande.se2010-10-18 14:00:07 - Tullverket
opassande.se2010-10-18 10:25:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-10-18 09:11:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-10-14 11:57:14 - Riksdagens Förvaltningskontor
opassande.se2010-10-14 11:54:10 - Riksdagens Förvaltningskontor
opassande.se2010-10-13 16:29:34 - Riksdagen
opassande.se2010-10-12 17:46:03 - Vänsterpartiet
opassande.se2010-10-12 17:42:09 - Vänsterpartiet
opassande.se2010-10-11 16:41:21 - Skolverket
opassande.se2010-10-11 14:13:57 - Allmänna Reklamationsnämnden
opassande.se2010-10-11 13:28:06 - Riksdagen
opassande.se2010-10-08 14:50:58 - Riksarkivet
opassande.se2010-10-07 11:34:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-10-07 11:34:02 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-10-07 11:27:02 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-10-05 16:04:27 - Försvarsmakten
opassande.se2010-10-05 15:46:00 - Försvarsmakten
opassande.se2010-10-05 14:52:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-10-05 12:33:55 - Riksdagen
opassande.se2010-10-05 10:18:21 - Skatteverket
opassande.se2010-10-05 09:59:43 - Skatteverket
opassande.se2010-10-04 13:57:52 - Riksrevisionen
opassande.se2010-10-04 12:56:29 - Domstolsverket
opassande.se2010-10-01 16:03:39 - Post- och Telestyrelsen
opassande.se2010-10-01 16:03:08 - Post- och Telestyrelsen
opassande.se2010-10-01 10:43:29 - Skatteverket
opassande.se2010-09-29 15:15:38 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-29 13:46:42 - Skatteverket
opassande.se2010-09-29 13:43:24 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-28 16:35:27 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-28 16:14:45 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-27 10:09:01 - Riksrevisionen
opassande.se2010-09-26 08:53:14 - Riksdagen
opassande.se2010-09-25 14:26:55 - Kustbevakningen
opassande.se2010-09-22 11:29:20 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
opassande.se2010-09-22 09:54:26 - Riksrevisionen
opassande.se2010-09-21 17:19:19 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-21 17:19:14 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-21 17:08:28 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-21 16:33:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-21 16:15:10 - Riksdagen
opassande.se2010-09-21 15:47:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-21 14:58:52 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-21 14:44:54 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-21 14:34:21 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-21 11:07:44 - Riksdagen
opassande.se2010-09-21 11:07:13 - Riksdagen
opassande.se2010-09-21 11:06:26 - Riksdagen
opassande.se2010-09-21 07:12:00 - Riksdagen
opassande.se2010-09-21 07:11:51 - Riksdagen
opassande.se2010-09-21 07:07:56 - Riksdagen
opassande.se2010-09-21 07:06:14 - Riksdagen
opassande.se2010-09-21 07:05:20 - Riksdagen
opassande.se2010-09-21 07:05:07 - Riksdagen
opassande.se2010-09-20 22:41:47 - Riksdagen
opassande.se2010-09-20 22:41:17 - Riksdagen
opassande.se2010-09-20 22:35:10 - Riksdagen
opassande.se2010-09-20 17:52:19 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-20 16:44:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-20 16:39:16 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-20 16:09:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-20 15:58:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-20 15:58:55 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-20 12:05:09 - Riksdagen
opassande.se2010-09-20 09:27:18 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-20 08:32:48 - Skatteverket
opassande.se2010-09-17 13:45:42 - Moderata Samlingspartiet
opassande.se2010-09-16 15:12:55 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-16 11:48:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-16 11:08:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-16 10:38:06 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-16 10:32:03 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-16 10:19:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 17:29:21 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 17:21:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 15:37:39 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 15:29:02 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 15:21:29 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 15:21:24 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 15:01:38 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-15 14:25:44 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 13:47:33 - Riksdagen
opassande.se2010-09-15 13:20:10 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 13:15:36 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 12:46:05 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 12:41:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 12:26:41 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 12:24:39 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 12:16:40 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 12:15:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 12:05:52 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 12:05:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 10:44:00 - Åklagarmyndigheten
opassande.se2010-09-15 10:40:20 - Åklagarmyndigheten
opassande.se2010-09-15 10:40:20 - Åklagarmyndigheten
opassande.se2010-09-15 10:18:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-15 08:06:34 - Riksdagen
opassande.se2010-09-15 07:08:03 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-14 15:28:49 - Folkpartiet Liberalernas Riksorganisation
opassande.se2010-09-14 10:13:07 - Riksrevisionen
opassande.se2010-09-14 09:30:39 - Försäkringskassan
opassande.se2010-09-13 14:02:08 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-13 14:01:14 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-13 11:40:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-13 11:40:08 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-13 11:39:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-13 11:38:41 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-13 11:24:49 - Skatteverket
opassande.se2010-09-13 10:32:02 - Skatteverket
opassande.se2010-09-12 12:25:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-12 12:24:32 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-09 18:50:54 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-09-09 12:56:39 - Socialstyrelsen
opassande.se2010-09-09 09:46:48 - Riksdagen
opassande.se2010-09-08 15:32:38 - Tullverket
opassande.se2010-09-07 15:12:22 - Skatteverket
opassande.se2010-09-07 13:56:44 - Skatteverket
opassande.se2010-09-07 10:04:32 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-07 10:04:28 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-06 17:00:08 - Riksdagen
opassande.se2010-09-06 15:55:49 - Rikspolisstyrelsen
opassande.se2010-09-06 14:33:52 - Patent och Registreringsverket
opassande.se2010-09-06 13:45:48 - Skatteverket
opassande.se2010-09-06 10:38:48 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-06 10:07:16 - Försvarsmakten
opassande.se2010-09-02 16:44:41 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-02 15:55:42 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-02 15:55:19 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-02 10:37:24 - Skatteverket
opassande.se2010-09-01 14:29:28 - Patent och Registreringsverket
opassande.se2010-09-01 14:27:59 - Patent och Registreringsverket
opassande.se2010-09-01 14:23:18 - Patent och Registreringsverket
opassande.se2010-09-01 13:32:32 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-01 13:32:27 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-01 13:32:16 - Domstolsverket
opassande.se2010-09-01 09:50:27 - Skatteverket
opassande.se2010-09-01 09:37:08 - Skatteverket
opassande.se2010-09-01 09:36:23 - Skatteverket
opassande.se2010-08-31 13:01:38 - Domstolsverket
opassande.se2010-08-31 12:14:07 - Migrationsverket
opassande.se2010-08-31 00:13:33 - Moderata Samlingspartiet
opassande.se2010-08-27 15:42:16 - Patent och Registreringsverket
opassande.se2010-08-27 15:23:32 - Domstolsverket
opassande.se2010-08-27 14:03:30 - Domstolsverket
opassande.se2010-08-27 14:01:47 - Domstolsverket
opassande.se2010-08-27 13:55:22 - Domstolsverket
opassande.se2010-08-27 13:53:15 - Domstolsverket
opassande.se2010-08-27 13:03:42 - Skatteverket
opassande.se2010-08-27 12:03:10 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-08-27 10:47:48 - Försäkringskassan
opassande.se2010-08-27 09:06:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
opassande.se2010-08-26 23:27:40 - Skatteverket
opassande.se2010-08-26 12:56:16 - Riksarkivet
opassande.se2010-08-26 08:31:13 - Patent och Registreringsverket
opassande.se2010-08-26 08:29:25 - Patent och Registreringsverket
opassande.se2010-08-24 12:39:22 - Skatteverket
opassande.se2010-08-24 12:36:31 - Skatteverket