Dessa har besökt jonasn.nu rss

jonasn.nu2021-06-07 14:42:31 - Kriminalvården
jonasn.nu2021-02-13 11:23:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2020-12-09 14:17:07 - Skatteverket
jonasn.nu2020-11-20 23:54:19 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2020-11-06 08:27:27 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2020-10-12 14:41:09 - Rikspolisstyrelsen
jonasn.nu2020-10-07 17:41:35 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2020-10-07 07:58:24 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2020-10-06 08:05:17 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2020-09-29 18:16:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2020-09-29 15:27:21 - Rikspolisstyrelsen
jonasn.nu2020-09-16 06:14:45 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2020-09-03 09:42:57 - Domstolsverket
jonasn.nu2020-09-02 14:32:36 - Domstolsverket
jonasn.nu2020-08-12 08:38:10 - Bolagsverket
jonasn.nu2020-07-10 17:03:36 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2020-07-08 14:28:28 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2020-06-30 09:59:44 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2020-06-10 19:51:35 - Rikspolisstyrelsen
jonasn.nu2020-04-02 18:37:58 - Socialstyrelsen
jonasn.nu2020-04-01 11:58:06 - Socialstyrelsen
jonasn.nu2020-04-01 11:57:38 - Socialstyrelsen
jonasn.nu2019-11-04 15:08:10 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2019-10-04 15:08:12 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2019-08-07 12:50:53 - Boverket
jonasn.nu2019-08-07 12:50:41 - Boverket
jonasn.nu2019-07-02 07:58:03 - Skolverket
jonasn.nu2019-06-25 11:39:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
jonasn.nu2019-06-25 07:06:02 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2019-05-23 15:33:21 - Domstolsverket
jonasn.nu2019-05-23 14:26:17 - Domstolsverket
jonasn.nu2019-05-23 14:23:30 - Domstolsverket
jonasn.nu2019-05-17 07:12:06 - Rikspolisstyrelsen
jonasn.nu2019-05-15 08:47:29 - Rikspolisstyrelsen
jonasn.nu2019-05-09 11:22:14 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
jonasn.nu2019-04-03 10:45:18 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
jonasn.nu2019-03-28 12:40:49 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
jonasn.nu2019-02-27 09:52:01 - Skatteverket
jonasn.nu2019-02-27 03:15:19 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2019-02-27 03:14:52 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2019-02-21 03:30:30 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2019-02-14 17:16:51 - Socialstyrelsen
jonasn.nu2019-01-30 09:03:34 - Skatteverket
jonasn.nu2019-01-22 15:51:44 - Åklagarmyndigheten
jonasn.nu2019-01-22 15:38:12 - Åklagarmyndigheten
jonasn.nu2018-12-21 11:14:41 - Kriminalvården
jonasn.nu2018-10-03 22:43:08 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
jonasn.nu2018-08-16 11:08:38 - Bolagsverket
jonasn.nu2018-06-20 20:08:29 - Rikspolisstyrelsen
jonasn.nu2018-06-20 20:07:34 - Rikspolisstyrelsen
jonasn.nu2017-12-06 09:43:23 - Skatteverket
jonasn.nu2017-12-05 17:17:21 - Försvarets Materielverk (FMV)
jonasn.nu2017-11-29 08:52:02 - Socialstyrelsen
jonasn.nu2017-11-23 19:03:28 - Försvarsmakten
jonasn.nu2017-11-16 16:01:45 - Rikspolisstyrelsen
jonasn.nu2017-11-10 12:44:38 - Kriminalvården
jonasn.nu2017-11-06 14:16:19 - Patent och Registreringsverket
jonasn.nu2017-10-20 10:11:22 - Centrala Studiestödsnämnden
jonasn.nu2017-08-14 15:59:39 - Tullverket
jonasn.nu2017-06-09 12:25:15 - Strålskyddsmyndigheten
jonasn.nu2017-06-09 12:20:45 - Strålskyddsmyndigheten
jonasn.nu2017-05-30 08:04:16 - Skatteverket
jonasn.nu2017-05-26 01:39:52 - Rikspolisstyrelsen
jonasn.nu2017-04-06 10:58:02 - Skatteverket
jonasn.nu2017-03-21 14:42:47 - Kriminalvården
jonasn.nu2017-03-17 14:20:04 - Rikspolisstyrelsen
jonasn.nu2017-03-10 07:26:18 - Kriminalvården
jonasn.nu2017-03-06 18:37:32 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
jonasn.nu2017-03-03 05:04:06 - Kriminalvården
jonasn.nu2015-01-11 14:48:31 - Rikspolisstyrelsen
jonasn.nu2014-12-12 12:10:03 - Skatteverket
jonasn.nu2014-09-30 10:02:18 - Skatteverket