Dessa har besökt fredrich.vansterboras.se rss

fredrich.vansterboras.se2011-08-04 09:48:51 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2011-07-08 21:47:14 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2011-07-05 15:31:18 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2011-04-06 11:04:28 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2011-03-21 16:29:10 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2011-03-17 15:32:50 - Försvarsmakten
fredrich.vansterboras.se2011-03-11 09:25:18 - Försvarsmakten
fredrich.vansterboras.se2011-03-04 09:41:16 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2011-03-03 13:54:46 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2011-03-02 15:21:04 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2011-02-16 10:49:24 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2011-02-16 10:49:06 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2011-01-17 13:02:23 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2011-01-03 23:23:32 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2010-12-29 15:09:17 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-27 13:05:46 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2010-12-23 15:04:58 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2010-12-22 13:59:23 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2010-12-21 20:09:54 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-21 20:08:34 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-21 13:12:43 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-20 13:06:51 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-19 07:38:44 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-18 10:36:02 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2010-12-17 23:09:04 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-17 08:49:55 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2010-12-16 15:25:12 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-07 20:34:40 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-07 20:34:20 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-07 20:33:55 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-07 20:33:54 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-07 20:33:22 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-07 20:32:59 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-07 20:32:42 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-07 20:31:58 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-07 20:31:36 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-07 20:30:56 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-12-07 20:29:16 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-11-19 21:15:06 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-11-11 18:54:46 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-11-11 18:54:09 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-10-05 13:58:48 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2010-09-30 15:10:13 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2010-09-30 14:41:15 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2010-09-23 14:09:31 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-09-14 12:15:45 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2010-09-14 09:32:37 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-09-14 08:42:45 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
fredrich.vansterboras.se2010-09-12 19:48:00 - Riksdagen
fredrich.vansterboras.se2010-09-07 10:15:24 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2010-08-18 16:21:18 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2010-08-05 09:50:37 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2010-07-01 12:02:09 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2010-04-22 10:16:47 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2010-04-08 14:10:14 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2010-04-08 12:03:19 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2010-04-08 12:03:09 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2010-02-22 14:00:13 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2010-02-11 12:17:57 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2010-01-29 17:19:03 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2010-01-27 12:52:06 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2010-01-12 08:46:44 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2010-01-11 12:31:20 - Rikspolisstyrelsen
fredrich.vansterboras.se2009-12-23 13:04:03 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2009-12-20 16:48:01 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2009-12-10 15:54:32 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2009-12-10 15:43:32 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2009-11-26 16:52:14 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-11-04 10:40:34 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-11-04 10:39:31 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-11-04 10:37:59 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-10-21 12:56:00 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2009-10-12 15:30:47 - Försvarshögskolan
fredrich.vansterboras.se2009-09-29 15:33:57 - Post- och Telestyrelsen
fredrich.vansterboras.se2009-09-29 15:33:41 - Post- och Telestyrelsen
fredrich.vansterboras.se2009-09-24 15:02:44 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2009-09-22 17:40:55 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-09-22 16:34:25 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-09-22 16:31:57 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-09-21 16:44:50 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2009-09-17 08:26:46 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2009-09-15 10:09:21 - Rikspolisstyrelsen
fredrich.vansterboras.se2009-09-14 10:29:13 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-09-13 12:23:26 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-09-04 10:48:30 - Åklagarmyndigheten
fredrich.vansterboras.se2009-09-03 10:27:18 - Migrationsverket
fredrich.vansterboras.se2009-08-25 14:50:29 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2009-08-24 16:03:24 - Migrationsverket
fredrich.vansterboras.se2009-08-21 12:09:39 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-08-19 10:58:58 - Organisation Kristdemokraterna
fredrich.vansterboras.se2009-08-05 09:11:23 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-07-31 14:38:50 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-07-31 14:01:18 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-07-02 15:53:58 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-06-30 10:08:00 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2009-06-30 10:07:20 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2009-05-15 08:33:06 - Försvarshögskolan
fredrich.vansterboras.se2009-05-11 07:49:33 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2009-05-06 19:19:38 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-05-06 11:24:32 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-05-06 09:42:52 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2009-04-06 10:24:56 - Migrationsverket
fredrich.vansterboras.se2009-04-02 16:47:45 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2009-03-24 10:23:12 - Tullverket
fredrich.vansterboras.se2009-03-18 14:51:44 - Krisberedskapsmyndigheten
fredrich.vansterboras.se2009-03-11 14:09:17 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-02-25 07:56:46 - Krisberedskapsmyndigheten
fredrich.vansterboras.se2009-02-16 09:04:44 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-02-16 08:15:01 - Krisberedskapsmyndigheten
fredrich.vansterboras.se2009-02-12 14:10:21 - Rikspolisstyrelsen
fredrich.vansterboras.se2009-02-11 10:15:41 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2009-02-10 09:31:03 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2009-02-03 15:31:29 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-01-29 09:01:27 - Krisberedskapsmyndigheten
fredrich.vansterboras.se2009-01-29 08:23:57 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2009-01-20 20:53:39 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2009-01-19 14:26:53 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2009-01-13 17:29:45 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-12-12 12:06:43 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-12-10 15:59:06 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2008-12-10 12:06:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
fredrich.vansterboras.se2008-12-10 09:54:09 - Åklagarmyndigheten
fredrich.vansterboras.se2008-12-09 11:57:01 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-12-04 16:53:37 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-11-28 21:16:04 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-11-27 16:03:07 - Krisberedskapsmyndigheten
fredrich.vansterboras.se2008-11-20 10:32:59 - Krisberedskapsmyndigheten
fredrich.vansterboras.se2008-11-10 11:12:46 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-11-10 10:56:02 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-11-06 14:32:51 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-11-06 12:17:28 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-11-03 12:24:45 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-11-03 07:43:01 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-10-31 13:23:47 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-31 11:58:48 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2008-10-31 10:47:11 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-31 10:39:37 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-30 13:49:29 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-10-30 09:52:57 - Rikspolisstyrelsen
fredrich.vansterboras.se2008-10-27 15:23:48 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-27 12:31:55 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-27 12:08:51 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-27 10:12:41 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-10-27 10:11:42 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-10-24 12:00:03 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-23 17:39:50 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-21 13:42:53 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-21 10:32:43 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-21 10:21:04 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-21 10:19:52 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-19 09:38:35 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-17 11:54:37 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-16 12:07:43 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-10-16 11:45:57 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-10-16 11:02:06 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-16 10:40:01 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-16 10:39:47 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-16 10:39:33 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-16 10:39:25 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-10-08 16:18:26 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-10-02 20:15:22 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-09-25 17:48:50 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-09-25 10:57:17 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-09-24 17:19:19 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-09-24 17:17:33 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-09-23 21:14:17 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-09-23 20:03:09 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-09-23 19:54:27 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-09-23 16:33:28 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-09-23 14:53:56 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-09-23 10:45:19 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-09-23 08:59:33 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-09-23 08:58:55 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-09-23 08:40:22 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-09-22 13:36:04 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-09-22 13:19:22 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-09-22 11:24:37 - Finansinspektionen
fredrich.vansterboras.se2008-09-17 14:12:39 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-09-11 10:34:40 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-09-10 16:57:04 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-09-05 11:05:40 - Migrationsverket
fredrich.vansterboras.se2008-09-05 10:29:50 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-09-05 00:00:15 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-08-30 21:27:53 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-08-28 14:03:25 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-08-27 08:58:20 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-08-27 08:56:57 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-08-22 14:11:44 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-08-15 12:20:30 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-08-15 12:18:00 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-08-15 11:52:30 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-08-14 12:23:01 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-08-14 11:09:51 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2008-08-11 14:20:05 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-08-11 14:19:47 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-08-05 11:36:06 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2008-07-09 16:00:44 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-19 10:57:57 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-06-15 07:06:46 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-06-13 11:22:47 - Rikspolisstyrelsen
fredrich.vansterboras.se2008-06-12 13:26:20 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 16:32:49 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 16:32:27 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 14:28:00 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 14:27:55 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 14:27:43 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 14:27:26 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 14:27:16 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 14:27:07 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 14:13:58 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 13:27:31 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 09:20:17 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 08:27:48 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 07:59:57 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-11 07:58:19 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-10 14:07:37 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-10 11:03:42 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-10 11:03:14 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-10 11:02:56 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-10 10:38:53 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-10 08:32:03 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-06-09 12:49:38 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-06-09 07:55:58 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-06-09 07:55:24 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-06-07 02:08:29 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-06-07 02:07:18 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-06-05 14:35:37 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-05 11:41:25 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-04 14:14:02 - Försvarshögskolan
fredrich.vansterboras.se2008-06-04 13:20:39 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2008-06-04 10:05:35 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-06-04 09:46:02 - Patent och Registreringsverket
fredrich.vansterboras.se2008-06-04 08:26:44 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-03 13:55:25 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-06-03 13:04:03 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2008-06-03 13:03:39 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2008-05-26 15:17:27 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-05-26 15:17:21 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-05-26 15:16:34 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-05-26 15:15:42 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-05-21 10:57:13 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-05-20 15:37:25 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-05-19 15:54:33 - Finansinspektionen
fredrich.vansterboras.se2008-05-16 15:56:51 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-05-15 16:25:01 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-05-15 16:24:35 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-05-15 16:23:32 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-05-15 16:23:24 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-05-15 16:21:20 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-05-15 14:12:17 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2008-05-13 13:56:47 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2008-05-13 10:31:16 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-05-13 08:09:52 - Rikspolisstyrelsen
fredrich.vansterboras.se2008-05-12 12:52:37 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-05-08 12:13:22 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2008-05-08 07:57:42 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-05-08 07:57:26 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-05-08 07:57:08 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-05-05 15:53:24 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-05-05 15:44:16 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-05-02 07:55:01 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-04-29 14:15:10 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-04-28 15:11:32 - Tullverket
fredrich.vansterboras.se2008-04-25 06:01:45 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-04-24 17:30:17 - Migrationsverket
fredrich.vansterboras.se2008-04-24 16:58:43 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-04-24 15:27:02 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
fredrich.vansterboras.se2008-04-24 14:57:07 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-04-21 16:25:15 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-04-13 17:49:33 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-04-11 13:59:07 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-04-03 13:25:32 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-31 10:11:48 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-18 13:04:56 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-03-18 12:43:08 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-17 18:00:52 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-03-17 11:20:01 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-03-14 15:49:28 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-03-14 11:23:01 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-14 11:10:15 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-14 10:25:06 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-14 10:14:19 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-14 09:15:23 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-13 09:55:58 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-03-13 08:55:24 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-03-07 15:49:19 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-03-07 14:24:36 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-07 14:14:44 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-07 13:56:39 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-07 12:51:56 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-03-07 09:46:31 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-06 16:59:43 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-03-06 16:32:51 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-03-06 15:36:47 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-03-06 09:41:24 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-03-06 05:58:54 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-03-05 15:54:38 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-03-04 12:38:11 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-03 15:34:05 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-03-03 14:06:31 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-02-29 15:03:57 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-02-29 15:03:01 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-02-29 15:02:11 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-02-26 16:27:45 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
fredrich.vansterboras.se2008-02-25 16:02:17 - Försvarets Materielverk (FMV)
fredrich.vansterboras.se2008-02-21 14:15:11 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-02-20 13:25:35 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2008-02-20 13:25:24 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2008-02-19 16:32:40 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-02-14 17:37:32 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-02-14 16:19:11 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-02-14 13:32:56 - Moderata Samlingspartiet
fredrich.vansterboras.se2008-02-13 14:45:57 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-02-13 14:08:13 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-02-13 13:27:54 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2008-02-12 15:17:18 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-02-12 15:01:16 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-02-12 14:59:23 - Moderata Samlingspartiet
fredrich.vansterboras.se2008-02-12 10:24:33 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-02-12 10:23:19 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-02-07 17:08:37 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-02-07 16:25:41 - Moderata Samlingspartiet
fredrich.vansterboras.se2008-02-07 16:21:09 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-02-07 16:13:13 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-02-07 15:33:25 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-02-04 12:08:17 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-02-04 12:08:04 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-01-29 16:03:43 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2008-01-29 10:47:07 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-28 10:20:04 - Försvarets Materielverk (FMV)
fredrich.vansterboras.se2008-01-28 09:12:21 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-01-25 10:19:46 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-25 10:16:57 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-25 08:27:08 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-24 17:42:51 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-01-24 17:41:37 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-24 17:40:59 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-24 17:40:31 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-24 17:24:51 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-24 16:52:52 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-23 16:28:23 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-23 16:26:48 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-23 16:25:20 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-23 09:21:12 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-22 16:26:12 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-01-22 12:15:02 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-01-22 11:47:25 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-22 11:45:37 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-22 10:15:32 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-22 10:14:19 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-21 13:34:45 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-21 13:34:12 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-21 13:33:29 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-21 13:33:16 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-21 13:31:26 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-21 13:24:39 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-21 11:02:37 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-21 10:57:11 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-21 10:42:42 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-21 08:27:03 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2008-01-18 23:27:19 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-01-17 10:30:50 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2008-01-17 08:44:19 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-01-16 16:55:03 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-01-16 13:35:23 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2008-01-07 17:22:06 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2008-01-02 12:29:38 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-12-30 14:38:04 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-12-30 13:03:45 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-12-30 12:59:04 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-12-27 10:58:36 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-12-21 00:33:29 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-12-20 18:48:02 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-12-20 13:13:56 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-12-19 12:03:59 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-12-18 18:33:06 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-12-18 14:37:23 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-12-18 10:36:17 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-12-13 17:05:13 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-12-11 17:06:11 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-12-03 08:37:53 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-12-03 02:56:18 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-12-02 10:10:16 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-12-02 06:54:43 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-11-29 17:10:27 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-11-28 17:22:34 - Riksarkivet
fredrich.vansterboras.se2007-11-28 17:10:11 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2007-11-28 17:09:27 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2007-11-28 17:07:50 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2007-11-28 17:05:18 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2007-11-28 15:27:34 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-11-28 13:04:26 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-11-27 10:21:40 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2007-11-27 09:56:10 - Västkustens Marinkommando
fredrich.vansterboras.se2007-11-22 16:03:13 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-11-22 08:49:30 - Riksarkivet
fredrich.vansterboras.se2007-11-21 16:39:53 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-11-20 10:27:17 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-11-20 09:51:53 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-11-20 09:25:23 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-11-15 13:31:43 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2007-11-14 16:18:52 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2007-11-13 21:51:57 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-11-13 17:23:29 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-11-13 15:15:50 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-11-13 15:13:49 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-11-13 13:34:14 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-11-13 11:19:15 - Rikspolisstyrelsen
fredrich.vansterboras.se2007-09-20 14:53:40 - Försäkringskassan
fredrich.vansterboras.se2007-09-19 18:23:51 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-19 11:29:11 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-19 08:19:41 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-19 08:18:45 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-18 14:06:17 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-09-18 14:04:32 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-09-18 13:33:57 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-09-18 10:27:29 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-09-18 10:26:54 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-09-14 16:42:04 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-14 16:03:15 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-14 15:51:09 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-14 13:56:11 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-14 09:28:18 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-14 09:28:11 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-13 12:05:23 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-09-13 10:56:42 - Krisberedskapsmyndigheten
fredrich.vansterboras.se2007-09-12 17:44:47 - Skatteverket
fredrich.vansterboras.se2007-09-12 17:01:06 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-09-12 16:44:12 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-12 15:37:10 - Försvarets Materielverk (FMV)
fredrich.vansterboras.se2007-09-12 15:36:33 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-12 15:16:44 - Marinkommando Syd
fredrich.vansterboras.se2007-09-12 15:10:22 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-12 14:02:27 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-12 13:32:00 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-09-12 13:25:35 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-11 16:37:54 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-11 16:26:49 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-09-11 16:26:25 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-09-11 16:26:02 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-09-11 14:03:38 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-11 13:28:28 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-09-07 13:10:28 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-09-07 09:32:15 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-09-07 09:19:55 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-09-07 09:17:12 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-09-06 17:00:17 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-09-06 16:32:49 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-06 15:48:33 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-06 15:22:02 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-06 12:16:33 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-06 11:42:01 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-09-06 11:13:49 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-06 03:37:53 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-09-05 18:54:37 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-09-05 17:12:38 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-05 13:58:51 - Vänsterpartiet
fredrich.vansterboras.se2007-09-04 17:09:01 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-04 09:34:57 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-09-03 15:46:28 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-09-03 14:58:00 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
fredrich.vansterboras.se2007-09-03 10:01:08 - Domstolsverket
fredrich.vansterboras.se2007-08-29 15:45:18 - Rikspolisstyrelsen
fredrich.vansterboras.se2007-08-25 16:12:58 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-08-24 15:20:05 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-08-22 14:29:53 - Migrationsverket
fredrich.vansterboras.se2007-08-22 14:20:58 - Krisberedskapsmyndigheten
fredrich.vansterboras.se2007-08-22 14:19:36 - Krisberedskapsmyndigheten
fredrich.vansterboras.se2007-08-22 14:04:34 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-08-22 13:18:53 - Riksdagens Förvaltningskontor
fredrich.vansterboras.se2007-08-22 09:58:16 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-22 09:31:24 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-22 09:12:35 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-22 07:57:44 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:47:22 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:39:07 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:36:49 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:34:17 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:33:44 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:32:44 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:29:43 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:29:38 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:28:41 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:28:40 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:27:15 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:24:57 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:22:27 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:21:09 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:20:36 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:17:42 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:17:19 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:17:05 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:16:37 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:14:52 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:07:43 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:07:42 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:07:06 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:06:19 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 16:05:00 - Regeringskansliet
fredrich.vansterboras.se2007-08-21 15:59:10 - Regeringskansliet