February 02, 2017

Ubuntu.se

6 Best Linux Tools For Digital Artists

It is not true that Linux does not offer tools for digital artists. Of course, there’s something for everyone which makes Linux better than Windows.

There are plenty of Linux graphic applications which help digital artists enhance their work or build something interesting from scratch. Well, maybe, the applications that do exist with Linux are not commercially popular, but they do offer powerful features to act as a perfect companion for a digital artist.

In this article, we would be specifically concentrating our focus on the tools that deal with digital drawings/sketches and

February 02, 2017 17:29

January 23, 2017

OpenLifeChallenge

Presenterades framtidens säkra e-post under Trumps installationsdag?

Installationen av Trump som USA:s 45:e president tog troligtvis majoriteten av uppmärksamhet från allt annat som skedde den 20:e januari 2017. En av alla viktiga händelser var att världen blev introducerad till framtidens säkra e-post. Denna lansering skedde med avsikt samtidigt som den nya presidenten installerades. Lanseringen passerade nog de flesta men kommer kanske påverka...

Read More

The post Presenterades framtidens säkra e-post under Trumps installationsdag? appeared first on OpenLifeChallenge.

av OpenLifeChallenge den January 23, 2017 23:23

January 21, 2017

DFRI.se

Kallelse till årsmöte

Datum: 19:e februari
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Tulegatan 11, 3tr (hos Sunet), Stockholm
Anmälan och frågor: skicka ett mail till dfri@dfri.se

Årsmötets Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Mötets behörighet
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9. Ekonomisk berättelse för förra året
10. Revisorernas berättelse för förra året
11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Styrelsens förslag
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av årets valberedning
18. Motioner
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Om ni vet med er att ni vill engagera er lite extra i föreningen, eller om ni känner någon som är intresserad av styrelsearbete, då får man gärna kontakta vår valberedning. Detta gör man genom att skicka ett mail till valberedning@dfri.se.

Motioner måste skickas in till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Läs mer i föreningens stadgar: https://www.dfri.se/dfri/stadgar/

Handlingar till årsmötet:

av pawal den January 21, 2017 15:38

January 20, 2017

OpenLifeChallenge

Mozilla Foundation släpper sin första Internet Health Report – en rapport om Internets hälsa

Internet Health Report har tagits fram av Mozilla Foundation som bland annat ligger bakom webbläsaren Mozilla Firefox och e-postprogrammet Mozilla Thunderbird. De har nu släppt sin första rapport om Internets hälsa och är en del av deras arbete för att värna om det öppna Internet. Internet Health Report sammanställer och analyserar forskning och statistik kring...

Read More

The post Mozilla Foundation släpper sin första Internet Health Report – en rapport om Internets hälsa appeared first on OpenLifeChallenge.

av OpenLifeChallenge den January 20, 2017 07:51