Dessa har besökt research.nu rss

research.nu2013-10-02 14:01:21 - Riksdagen
research.nu2013-10-01 12:33:41 - Riksdagen
research.nu2013-09-30 10:18:03 - Riksdagen
research.nu2013-09-19 16:19:48 - Skatteverket
research.nu2013-09-19 16:19:21 - Skatteverket
research.nu2013-09-19 12:51:20 - Skatteverket
research.nu2013-09-19 12:51:13 - Skatteverket
research.nu2013-09-19 12:50:57 - Skatteverket
research.nu2013-09-19 12:50:18 - Skatteverket
research.nu2013-09-19 12:50:08 - Skatteverket
research.nu2013-09-19 12:47:54 - Skatteverket
research.nu2013-09-19 12:44:54 - Skatteverket
research.nu2013-09-19 11:05:05 - Kriminalvården
research.nu2013-09-19 11:05:00 - Kriminalvården
research.nu2013-09-19 11:04:53 - Kriminalvården
research.nu2013-09-19 11:04:18 - Kriminalvården
research.nu2013-09-19 09:33:18 - Domstolsverket
research.nu2013-09-19 09:33:11 - Domstolsverket
research.nu2013-09-19 09:32:47 - Domstolsverket
research.nu2013-09-19 09:31:44 - Domstolsverket
research.nu2013-09-19 09:31:37 - Domstolsverket
research.nu2013-09-19 09:27:34 - Domstolsverket
research.nu2013-09-18 15:56:29 - Domstolsverket
research.nu2013-09-18 15:27:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
research.nu2013-09-17 15:15:53 - Kriminalvården
research.nu2013-09-17 15:15:23 - Kriminalvården
research.nu2013-09-17 15:15:20 - Kriminalvården
research.nu2013-09-17 15:15:13 - Kriminalvården
research.nu2013-09-17 15:15:09 - Kriminalvården
research.nu2013-09-17 15:15:02 - Kriminalvården
research.nu2013-09-17 15:14:50 - Kriminalvården
research.nu2013-09-09 13:45:10 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-09-09 13:45:05 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-09-09 13:44:59 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-09-03 12:35:17 - Riksdagen
research.nu2013-08-28 12:16:28 - Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
research.nu2013-08-23 23:51:58 - Riksdagen
research.nu2013-08-23 23:50:15 - Riksdagen
research.nu2013-08-22 13:26:25 - Försvarsstaben
research.nu2013-08-16 14:58:08 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-16 14:58:06 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-16 14:46:39 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-16 14:46:39 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-16 14:45:52 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-16 14:45:27 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-16 14:39:39 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-16 14:38:54 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-16 14:38:53 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-16 14:18:21 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-16 14:18:17 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-16 14:06:27 - Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
research.nu2013-08-16 09:29:20 - Strålskyddsmyndigheten
research.nu2013-08-16 08:48:41 - Kriminalvården
research.nu2013-08-14 10:41:43 - Tullverket
research.nu2013-08-14 10:41:33 - Tullverket
research.nu2013-08-14 10:41:20 - Tullverket
research.nu2013-08-14 09:06:07 - Kriminalvården
research.nu2013-08-13 10:49:07 - Centrala Studiestödsnämnden
research.nu2013-08-12 14:40:18 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-12 14:40:09 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-08-12 14:00:06 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-08-12 13:36:59 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-08-12 13:36:52 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-08-12 13:31:38 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-08-12 13:29:04 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-08-03 15:12:37 - Kriminalvården
research.nu2013-08-02 13:23:29 - Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
research.nu2013-08-01 14:50:49 - Domstolsverket
research.nu2013-07-29 14:54:40 - Domstolsverket
research.nu2013-07-25 10:48:15 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-07-25 10:48:13 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-07-25 10:47:52 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-07-15 08:22:07 - Domstolsverket
research.nu2013-07-03 13:18:59 - Domstolsverket
research.nu2013-07-03 13:18:49 - Domstolsverket
research.nu2013-07-03 13:18:35 - Domstolsverket
research.nu2013-06-28 13:11:49 - Domstolsverket
research.nu2013-06-28 13:11:13 - Domstolsverket
research.nu2013-06-17 14:36:24 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-06-17 14:36:21 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-06-17 12:56:24 - Statens Biografbyrå
research.nu2013-06-17 12:24:41 - Vänsterpartiet
research.nu2013-06-14 14:53:06 - Riksdagen
research.nu2013-06-14 14:51:01 - Riksdagen
research.nu2013-06-14 13:18:47 - Riksdagen
research.nu2013-06-13 14:56:37 - Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
research.nu2013-06-07 14:24:38 - Bolagsverket
research.nu2013-06-05 07:52:33 - Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
research.nu2013-06-04 11:01:53 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
research.nu2013-06-04 10:58:46 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
research.nu2013-06-04 10:54:56 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
research.nu2013-06-04 09:29:03 - Skatteverket
research.nu2013-06-03 12:04:08 - Riksdagen
research.nu2013-06-01 13:14:14 - Försvarsmakten
research.nu2013-05-31 19:50:43 - Riksdagen
research.nu2013-05-31 19:08:23 - Försvarshögskolan
research.nu2013-05-28 14:26:59 - Skatteverket
research.nu2013-05-28 14:23:47 - Skatteverket
research.nu2013-05-28 13:40:29 - Skatteverket
research.nu2013-05-28 10:07:15 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
research.nu2013-05-28 10:06:32 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
research.nu2013-05-27 10:36:37 - Riksdagen
research.nu2013-05-22 21:39:38 - Riksdagen
research.nu2013-05-22 12:38:11 - Vänsterpartiet
research.nu2013-05-22 12:37:58 - Vänsterpartiet
research.nu2013-05-22 12:37:44 - Vänsterpartiet
research.nu2013-05-17 10:04:43 - Försvarshögskolan
research.nu2013-05-06 15:02:26 - Kriminalvården
research.nu2013-05-06 12:15:40 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-05-06 12:14:48 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-05-06 12:14:36 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-05-06 12:14:29 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-05-06 12:10:35 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-05-06 09:46:27 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-05-06 09:46:27 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-05-06 09:46:27 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-05-06 09:43:36 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-05-03 13:32:02 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
research.nu2013-05-02 13:20:30 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
research.nu2013-05-02 13:08:14 - Domstolsverket
research.nu2013-05-02 13:07:27 - Domstolsverket
research.nu2013-04-30 15:27:59 - Domstolsverket
research.nu2013-04-29 13:55:24 - Försvarsmakten
research.nu2013-04-29 13:23:11 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
research.nu2013-04-29 13:23:00 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
research.nu2013-04-29 13:22:35 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
research.nu2013-04-29 13:21:50 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
research.nu2013-04-29 13:20:56 - Försvarsmakten
research.nu2013-04-29 13:19:51 - Försvarsmakten
research.nu2013-04-29 13:18:57 - Försvarsmakten
research.nu2013-04-29 12:54:53 - Riksdagen
research.nu2013-04-27 13:35:09 - Riksdagen
research.nu2013-04-27 10:52:14 - Riksdagen
research.nu2013-04-27 10:52:13 - Riksdagen
research.nu2013-04-27 10:52:05 - Riksdagen
research.nu2013-04-27 10:51:48 - Riksdagen
research.nu2013-04-24 08:01:44 - Riksdagen
research.nu2013-04-22 19:03:16 - Riksdagen
research.nu2013-04-22 17:21:12 - Riksdagen
research.nu2013-04-22 17:21:05 - Riksdagen
research.nu2013-04-22 17:20:59 - Riksdagen
research.nu2013-04-22 17:20:24 - Riksdagen
research.nu2013-04-22 11:43:28 - Riksdagen
research.nu2013-04-22 11:41:40 - Riksdagen
research.nu2013-04-22 11:41:36 - Riksdagen
research.nu2013-04-19 14:00:26 - Patent och Registreringsverket
research.nu2013-04-19 13:03:00 - Riksdagen
research.nu2013-04-19 11:26:38 - Försvarshögskolan
research.nu2013-04-19 11:25:42 - Försvarshögskolan
research.nu2013-04-18 16:48:53 - Kriminalvården
research.nu2013-04-18 16:48:17 - Kriminalvården
research.nu2013-04-18 16:48:11 - Kriminalvården
research.nu2013-04-18 13:03:49 - Riksdagen
research.nu2013-04-18 13:03:35 - Riksdagen
research.nu2013-04-17 17:35:28 - Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
research.nu2013-04-03 14:02:48 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
research.nu2013-04-03 09:21:12 - Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
research.nu2013-04-02 11:02:35 - Vänsterpartiet
research.nu2013-04-02 08:34:45 - Försvarsmakten
research.nu2013-04-02 08:34:26 - Försvarsmakten
research.nu2013-04-02 08:03:42 - Domstolsverket
research.nu2013-04-02 08:03:09 - Domstolsverket
research.nu2013-04-02 08:02:56 - Domstolsverket
research.nu2013-04-02 08:02:52 - Domstolsverket
research.nu2013-04-02 08:01:40 - Domstolsverket
research.nu2013-04-02 07:51:34 - Domstolsverket
research.nu2013-03-31 11:57:43 - Kriminalvården
research.nu2013-03-25 14:31:19 - Vänsterpartiet
research.nu2013-03-25 14:30:47 - Vänsterpartiet
research.nu2013-03-25 14:30:29 - Vänsterpartiet
research.nu2013-03-25 14:30:11 - Vänsterpartiet
research.nu2013-03-20 11:48:00 - Vänsterpartiet
research.nu2013-03-19 14:30:02 - Försäkringskassan
research.nu2013-03-19 14:28:27 - Försäkringskassan
research.nu2013-03-19 13:35:48 - Försvarshögskolan
research.nu2013-03-19 13:34:06 - Försvarshögskolan
research.nu2013-03-19 13:01:33 - Riksdagen
research.nu2013-03-19 12:34:41 - Riksdagen
research.nu2013-03-19 09:31:06 - Riksdagen
research.nu2013-03-15 12:34:31 - Riksdagen
research.nu2013-03-15 12:29:40 - Riksdagen
research.nu2013-03-15 08:26:38 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:26:31 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:26:20 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:26:15 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:26:06 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:25:57 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:25:46 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:25:44 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:25:41 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:25:36 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:25:26 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:25:12 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:24:54 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:23:03 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:22:48 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:20:50 - Kriminalvården
research.nu2013-03-15 08:19:51 - Kriminalvården
research.nu2013-03-14 08:27:15 - Domstolsverket
research.nu2013-03-14 08:21:09 - Domstolsverket
research.nu2013-03-13 08:05:41 - Domstolsverket
research.nu2013-03-01 11:22:37 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-03-01 11:22:26 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2013-02-28 14:50:15 - Försäkringskassan
research.nu2013-02-28 13:32:21 - Skatteverket
research.nu2013-02-26 16:22:42 - Skatteverket
research.nu2013-02-26 16:21:34 - Skatteverket
research.nu2013-02-26 16:18:05 - Skatteverket
research.nu2013-02-26 15:01:05 - Skatteverket
research.nu2013-02-20 15:08:39 - Riksdagen
research.nu2013-02-20 14:12:40 - Riksdagen
research.nu2013-02-15 10:20:12 - Vänsterpartiet
research.nu2013-02-15 10:20:07 - Vänsterpartiet
research.nu2013-02-15 10:20:00 - Vänsterpartiet
research.nu2013-02-15 10:16:56 - Vänsterpartiet
research.nu2013-02-14 12:48:09 - Riksdagen
research.nu2013-02-12 12:53:08 - Försvarets Materielverk (FMV)
research.nu2013-02-11 17:56:53 - Försvarshögskolan
research.nu2013-02-11 17:56:44 - Försvarshögskolan
research.nu2013-02-11 11:58:04 - Riksdagen
research.nu2013-02-11 11:57:25 - Riksdagen
research.nu2013-02-11 11:56:35 - Riksdagen
research.nu2013-02-11 11:44:40 - Riksdagen
research.nu2013-02-11 11:44:32 - Riksdagen
research.nu2013-02-11 11:42:35 - Riksdagen
research.nu2013-02-08 11:48:51 - Domstolsverket
research.nu2013-02-08 11:45:18 - Domstolsverket
research.nu2013-02-07 14:47:53 - Domstolsverket
research.nu2013-02-07 14:47:51 - Domstolsverket
research.nu2013-02-07 14:47:23 - Domstolsverket
research.nu2013-02-07 14:47:12 - Domstolsverket
research.nu2013-02-07 14:46:55 - Domstolsverket
research.nu2013-02-07 14:46:13 - Domstolsverket
research.nu2013-02-07 09:20:46 - Skolinspektionen
research.nu2013-02-05 15:57:29 - Skatteverket
research.nu2013-02-05 15:57:25 - Skatteverket
research.nu2013-02-05 15:57:18 - Skatteverket
research.nu2013-02-05 15:57:08 - Skatteverket
research.nu2013-02-05 15:56:16 - Skatteverket
research.nu2013-02-04 17:18:49 - Skolverket
research.nu2013-02-04 15:09:21 - Riksdagen
research.nu2013-01-30 18:28:44 - Skolinspektionen
research.nu2013-01-30 18:28:09 - Skolinspektionen
research.nu2013-01-30 15:30:00 - Riksdagen
research.nu2013-01-29 18:20:55 - Riksdagen
research.nu2013-01-29 18:20:03 - Riksdagen
research.nu2013-01-29 18:19:45 - Riksdagen
research.nu2013-01-29 09:45:14 - Försvarsmakten
research.nu2013-01-29 09:14:01 - Riksarkivet
research.nu2013-01-29 09:11:14 - Försvarsmakten
research.nu2013-01-29 09:05:43 - Försvarsmakten
research.nu2013-01-28 09:52:36 - Domstolsverket
research.nu2013-01-28 09:52:16 - Domstolsverket
research.nu2013-01-28 09:52:08 - Domstolsverket
research.nu2013-01-28 09:35:04 - Domstolsverket
research.nu2013-01-28 09:21:45 - Justitiekanslern
research.nu2013-01-28 09:21:23 - Justitiekanslern
research.nu2013-01-25 13:29:55 - Domstolsverket
research.nu2013-01-25 10:11:37 - Riksdagen
research.nu2013-01-24 16:43:27 - Försvarshögskolan
research.nu2013-01-24 16:42:59 - Försvarshögskolan
research.nu2013-01-24 16:42:47 - Försvarshögskolan
research.nu2013-01-24 16:42:00 - Försvarshögskolan
research.nu2013-01-24 16:03:42 - Moderata Samlingspartiet
research.nu2013-01-24 15:49:06 - Riksdagen
research.nu2013-01-24 15:45:21 - Försvarshögskolan
research.nu2013-01-24 14:42:41 - Moderata Samlingspartiet
research.nu2013-01-23 13:47:10 - Justitiekanslern
research.nu2013-01-21 15:55:02 - Riksdagen
research.nu2013-01-21 15:54:53 - Riksdagen
research.nu2013-01-21 15:54:25 - Riksdagen
research.nu2013-01-21 14:17:57 - Riksdagen
research.nu2013-01-21 14:16:22 - Riksdagen
research.nu2013-01-21 13:00:25 - Riksdagen
research.nu2013-01-21 13:00:20 - Riksdagen
research.nu2013-01-21 12:59:58 - Riksdagen
research.nu2013-01-21 12:59:49 - Riksdagen
research.nu2013-01-21 12:55:26 - Riksdagen
research.nu2013-01-15 16:34:34 - Domstolsverket
research.nu2013-01-15 08:44:55 - Riksarkivet
research.nu2013-01-15 08:41:20 - Riksarkivet
research.nu2013-01-15 08:37:20 - Riksarkivet
research.nu2013-01-11 11:03:56 - Försvarshögskolan
research.nu2013-01-11 11:00:13 - Försvarshögskolan
research.nu2013-01-11 10:01:31 - Försäkringskassan
research.nu2013-01-11 09:59:41 - Försäkringskassan
research.nu2013-01-11 09:43:51 - Försvarsmakten
research.nu2013-01-07 13:53:26 - Domstolsverket
research.nu2013-01-07 13:50:42 - Domstolsverket
research.nu2013-01-07 11:22:37 - Riksdagen
research.nu2013-01-07 07:45:19 - Domstolsverket
research.nu2013-01-05 21:06:02 - Kriminalvården
research.nu2013-01-05 12:30:09 - Försvarets Materielverk (FMV)
research.nu2013-01-05 02:15:09 - Riksdagen
research.nu2013-01-04 19:18:55 - Kriminalvården
research.nu2013-01-04 19:18:08 - Kriminalvården
research.nu2013-01-04 19:16:07 - Kriminalvården
research.nu2013-01-04 12:23:30 - Tullverket
research.nu2013-01-03 17:04:26 - Kriminalvården
research.nu2013-01-03 17:03:07 - Kriminalvården
research.nu2013-01-03 13:12:27 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-01-03 13:12:27 - Åklagarmyndigheten
research.nu2013-01-03 13:12:27 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-12-21 18:01:56 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2012-12-21 13:39:32 - Kriminalvården
research.nu2012-12-21 13:39:07 - Kriminalvården
research.nu2012-12-21 13:39:03 - Kriminalvården
research.nu2012-12-21 13:38:56 - Kriminalvården
research.nu2012-12-21 13:38:45 - Kriminalvården
research.nu2012-12-21 12:55:54 - Vänsterpartiet
research.nu2012-12-21 12:33:13 - Försvarsmakten
research.nu2012-12-21 12:31:41 - Försvarsmakten
research.nu2012-12-21 12:30:39 - Försvarsmakten
research.nu2012-12-21 12:16:02 - Kriminalvården
research.nu2012-12-21 12:09:07 - Kriminalvården
research.nu2012-12-21 12:08:41 - Kriminalvården
research.nu2012-12-21 12:08:12 - Kriminalvården
research.nu2012-12-21 11:59:40 - Kriminalvården
research.nu2012-12-21 11:28:35 - Riksdagen
research.nu2012-12-21 11:25:50 - Riksdagen
research.nu2012-12-21 11:21:54 - Riksdagen
research.nu2012-12-21 11:07:47 - Domstolsverket
research.nu2012-12-21 11:01:36 - Domstolsverket
research.nu2012-12-21 10:50:24 - Vänsterpartiet
research.nu2012-12-21 10:50:22 - Riksdagen
research.nu2012-12-21 10:20:26 - Riksdagen
research.nu2012-12-21 09:41:05 - Sveriges Riksbank
research.nu2012-12-21 09:40:56 - Försvarsmakten
research.nu2012-12-21 09:40:34 - Sveriges Riksbank
research.nu2012-12-21 09:40:17 - Sveriges Riksbank
research.nu2012-12-21 09:22:25 - Skatteverket
research.nu2012-12-21 09:22:16 - Skatteverket
research.nu2012-12-21 09:18:54 - Skatteverket
research.nu2012-12-21 09:18:37 - Skatteverket
research.nu2012-12-21 09:17:27 - Skatteverket
research.nu2012-12-21 08:56:41 - Skatteverket
research.nu2012-12-21 08:53:32 - Skatteverket
research.nu2012-12-21 08:50:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
research.nu2012-12-21 08:46:20 - Försvarsmakten
research.nu2012-12-21 08:41:24 - Försvarsmakten
research.nu2012-12-21 08:39:04 - Försvarsmakten
research.nu2012-12-21 08:27:41 - Kriminalvården
research.nu2012-12-21 08:25:36 - Bolagsverket
research.nu2012-12-21 07:37:31 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2012-12-20 16:55:05 - Riksdagen
research.nu2012-12-20 13:41:32 - Vänsterpartiet
research.nu2012-12-20 00:22:02 - Kriminalvården
research.nu2012-12-20 00:18:11 - Kriminalvården
research.nu2012-12-20 00:18:05 - Kriminalvården
research.nu2012-12-20 00:17:57 - Kriminalvården
research.nu2012-12-20 00:17:50 - Kriminalvården
research.nu2012-12-20 00:17:49 - Kriminalvården
research.nu2012-12-20 00:17:46 - Kriminalvården
research.nu2012-12-20 00:17:36 - Kriminalvården
research.nu2012-12-20 00:17:08 - Kriminalvården
research.nu2012-12-20 00:16:29 - Kriminalvården
research.nu2012-12-20 00:16:12 - Kriminalvården
research.nu2012-12-20 00:16:09 - Kriminalvården
research.nu2012-12-20 00:15:54 - Kriminalvården
research.nu2012-12-19 12:02:21 - Post- och Telestyrelsen
research.nu2012-12-10 16:14:16 - Riksdagen
research.nu2012-12-07 14:58:54 - Domstolsverket
research.nu2012-12-07 12:55:17 - Skatteverket
research.nu2012-12-06 12:30:38 - Skolinspektionen
research.nu2012-11-29 14:35:50 - Socialstyrelsen
research.nu2012-11-26 19:11:47 - Försvarshögskolan
research.nu2012-11-26 19:11:44 - Försvarshögskolan
research.nu2012-11-26 19:11:43 - Försvarshögskolan
research.nu2012-11-26 19:11:38 - Försvarshögskolan
research.nu2012-11-26 19:11:31 - Försvarshögskolan
research.nu2012-11-26 19:11:19 - Försvarshögskolan
research.nu2012-11-26 19:11:15 - Försvarshögskolan
research.nu2012-11-26 17:06:30 - Skatteverket
research.nu2012-11-22 10:31:57 - Riksdagen
research.nu2012-11-22 08:11:00 - Riksdagen
research.nu2012-11-20 13:15:00 - Domstolsverket
research.nu2012-11-20 13:14:38 - Domstolsverket
research.nu2012-11-20 13:14:24 - Domstolsverket
research.nu2012-11-20 13:14:13 - Domstolsverket
research.nu2012-11-19 14:47:40 - Riksdagen
research.nu2012-11-19 14:43:00 - Riksdagen
research.nu2012-11-19 14:42:55 - Riksdagen
research.nu2012-11-19 14:42:45 - Riksdagen
research.nu2012-11-19 14:42:42 - Riksdagen
research.nu2012-11-19 13:25:45 - Försäkringskassan
research.nu2012-11-15 14:56:05 - Domstolsverket
research.nu2012-11-15 13:30:02 - Domstolsverket
research.nu2012-11-15 10:52:34 - Domstolsverket
research.nu2012-11-15 08:29:40 - Domstolsverket
research.nu2012-11-15 08:09:19 - Domstolsverket
research.nu2012-11-14 15:47:50 - Domstolsverket
research.nu2012-11-14 15:39:04 - Domstolsverket
research.nu2012-11-14 15:32:32 - Domstolsverket
research.nu2012-11-14 15:17:20 - Försvarsstaben
research.nu2012-11-14 15:14:59 - Domstolsverket
research.nu2012-11-14 12:17:54 - Domstolsverket
research.nu2012-11-14 11:57:06 - Domstolsverket
research.nu2012-11-14 11:50:55 - Domstolsverket
research.nu2012-11-12 14:51:31 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2012-11-12 14:50:45 - Riksdagen
research.nu2012-11-12 14:21:33 - Post- och Telestyrelsen
research.nu2012-11-09 14:16:48 - Försvarshögskolan
research.nu2012-11-09 14:16:27 - Försvarshögskolan
research.nu2012-11-09 14:16:19 - Försvarshögskolan
research.nu2012-11-09 14:15:57 - Försvarshögskolan
research.nu2012-11-09 10:45:46 - Riksdagen
research.nu2012-11-09 10:39:53 - Riksdagen
research.nu2012-11-09 10:39:25 - Riksdagen
research.nu2012-11-08 15:35:11 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2012-11-08 09:26:07 - Justitiekanslern
research.nu2012-11-03 23:22:22 - Försvarsmakten
research.nu2012-11-03 23:22:19 - Försvarsmakten
research.nu2012-11-01 11:05:16 - Inspektionen för Strategiska Produkter
research.nu2012-11-01 10:59:53 - Rikspolisstyrelsen
research.nu2012-11-01 10:42:50 - Inspektionen för Strategiska Produkter
research.nu2012-10-26 11:13:00 - Riksdagen
research.nu2012-10-26 11:12:56 - Riksdagen
research.nu2012-10-26 11:12:53 - Riksdagen
research.nu2012-10-26 11:12:24 - Riksdagen
research.nu2012-10-26 11:12:11 - Riksdagen
research.nu2012-10-25 17:05:14 - Boverket
research.nu2012-10-25 17:05:07 - Boverket
research.nu2012-10-25 17:04:45 - Boverket
research.nu2012-10-25 17:04:27 - Boverket
research.nu2012-10-25 17:04:10 - Boverket
research.nu2012-10-25 08:35:09 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 19:58:39 - Riksdagen
research.nu2012-10-24 16:14:34 - Domstolsverket
research.nu2012-10-24 16:14:24 - Domstolsverket
research.nu2012-10-24 16:14:18 - Domstolsverket
research.nu2012-10-24 16:14:14 - Domstolsverket
research.nu2012-10-24 16:10:55 - Domstolsverket
research.nu2012-10-24 16:10:54 - Domstolsverket
research.nu2012-10-24 12:33:42 - Kriminalvården
research.nu2012-10-24 12:33:02 - Kriminalvården
research.nu2012-10-24 12:32:02 - Kriminalvården
research.nu2012-10-24 12:30:51 - Kriminalvården
research.nu2012-10-24 12:14:44 - Svenska Institutet
research.nu2012-10-24 11:50:07 - Försäkringskassan
research.nu2012-10-24 11:50:04 - Försäkringskassan
research.nu2012-10-24 11:48:51 - Försäkringskassan
research.nu2012-10-24 11:48:41 - Försäkringskassan
research.nu2012-10-24 10:47:14 - Centrala Studiestödsnämnden
research.nu2012-10-24 10:47:08 - Centrala Studiestödsnämnden
research.nu2012-10-24 10:46:50 - Centrala Studiestödsnämnden
research.nu2012-10-24 10:46:31 - Centrala Studiestödsnämnden
research.nu2012-10-24 10:24:08 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 10:11:59 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 09:25:15 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:50:51 - Skolverket
research.nu2012-10-24 08:10:19 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:10:11 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:10:11 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:10:11 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:10:03 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:59 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:59 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:59 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:56 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:56 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:56 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:53 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:50 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:46 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:41 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:34 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:30 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:30 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:30 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:26 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:23 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:17 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:17 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:17 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:11 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:07 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:09:03 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:58 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:49 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:49 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:49 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:44 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:44 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:43 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:35 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:35 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:35 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:30 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:27 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:23 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:17 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:11 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:06 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:08:04 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:06:32 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-24 08:05:26 - Åklagarmyndigheten
research.nu2012-10-20 13:36:46 - Riksdagen
research.nu2012-10-20 13:36:37 - Riksdagen
research.nu2012-10-20 13:35:58 - Riksdagen
research.nu2012-10-19 12:09:35 - Skolverket